Headerafbeelding
Moeder met meisje op de boulevard
Onderzoek

Voedselprovocatietest bij kinderen

Met een voedselprovocatietest onderzoekt de arts of uw kind een voedselallergie heeft.

Uw kind heeft klachten die kunnen passen bij een voedselallergie. Om dit zeker te weten, voeren we een provocatietest uit. Dit is een test waarbij we een eventuele reactie op het verdachte voedingsmiddel uitlokken. Dit uitlokken noemen we provocatie. De test gebeurt onder medisch toezicht.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Neem bij iedere afspraak een geldig identiteitsbewijs van uw kind mee! Lees hier wat u eventueel nog meer moet meenemen.

Afspraak op de polikliniek in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld uw kind dan bij aankomst eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code KIN-749
Laatste revisie: 16 augustus 2023 - 09:42
Hoe verloopt het onderzoek?

Voedselprovocatietest bij kinderen

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een onderzoek en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Wat moet u nog meer weten?

Uw kind:

 • mag een beperkt ontbijt eten op de dag van de test. Tot 7.00 uur 's ochtends mag uw kind een licht ontbijt hebben. Een licht ontbijt bestaat uit een boterham, 2 beschuitjes met zoet beleg of een bordje pap. Geef uw kind in ieder geval geen producten die uw kind niet vaak of nooit eet.
 • neemt de eventuele medicijnen tegen allergie niet in op de dag vóór en de ochtend van de test.
 • mag de 4 weken vóór de test het voedingsmiddel dat we gaan testen niet eten. Uw kind mag ook geen producten gebruiken waarin het voedingsmiddel is verwerkt dat we gaan testen.

Wat neemt u mee?

De testvoeding wordt door het ziekenhuis geleverd of door u als ouder meegenomen. Dit bespreekt de arts of Physician Assistant vooraf aan de test met u. U kunt ook eventueel voeding meenemen voor uw kind om dit te geven nadat de test helemaal klaar is.

Wat moet u doen als uw kind ziek is?

 • Is uw kind ziek of heeft hij of zij klachten? Dan kan de test niet doorgaan. U neemt dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde. We maken dan voor uw kind een nieuwe afspraak.
 • Wordt uw kind ziek of heeft hij of zij klachten op de dag van de test? Bel dan naar de afdeling Kinderdagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 25 26.
 • Heeft uw kind recent de waterpokken gehad? Of is uw kind pas in contact geweest met iemand die de waterpokken heeft? Dan vragen wij u ook om naar de polikliniek te bellen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw A, verdieping 6. 

Opname

Uw kind wordt minimaal 5 uur op de afdeling opgenomen. We verwachten u op de dag van de test 's ochtends om 8.30 uur. 

Tijdens het onderzoek

 • Uw kind krijgt om de 30 minuten een bepaalde hoeveelheid van de voeding te eten. We beginnen met een minimale hoeveelheid en bouwen dit in 6 tot 8 stappen op tot een normale portie.
 • Voordat uw kind aan de provocatietest begint, kijkt de arts of Physician Assistant uw kind goed na. Dit gebeurt door te kijken, te luisteren en te voelen naar de huid, slijmvliezen, klieren, longen en buik van uw kind. De verpleegkundige meet de bloeddruk, de hartslag, de temperatuur en de ademhaling van uw kind.
 • Het is mogelijk dat uw kind een infuus krijgt. Hierdoor kan bij eventuele klachten direct medische hulp gegeven worden. In dat geval is dat vooraf met u besproken.
 • Tijdens de test houdt de verpleegkundige bij of er reacties bij uw kind optreden, bijvoorbeeld aan de huid, de longen of de darmen.
 • Na de laatste testvoeding blijft uw kind 2 uur ter observatie in het ziekenhuis. Aan het einde van de test onderzoekt de arts of Physician Assistant uw kind opnieuw.

Wanneer u en uw kind weer thuis zijn, vragen wij u bij te houden of uw kind nog klachten krijgt. Dit kunt u invullen in de volgende lijst.

Naar invullijst

Ongeveer 1 week na de provocatietest belt de arts of Physician Assistant u op. Zij bespreekt dan met u hoe de test is verlopen en of er thuis na de test nog klachten zijn geweest. De diagnose voor wel of geen allergie wordt gesteld en u krijgt advies over de
voeding.

Geen voedselallergie

Als blijkt dat uw kind géén voedselallergie heeft voor het geteste voedingsmiddel, dan kunt u volgens een opbouwschema (weer) beginnen met het geven van de betreffende voeding. 4 weken later plannen we een telefonische afspraak in om te
bespreken hoe dit verlopen is.

Wel voedselallergie

Heeft uw kind wél een voedselallergie? Dan krijgt u voorschriften mee naar huis over wat uw kind wel en niet mag eten. Het kan zijn dat we uw kind doorverwijzen naar een diëtist. Dit kan een diëtist van het ziekenhuis zijn of een diëtist bij u in de buurt.

Zijn er ernstige klachten ontstaan bij de provocatietest? Dan kan de arts een adrenalinepen voorschrijven. Deze moet uw kind gebruiken als hij of zij per ongeluk toch het betreffende voedingsmiddel heeft gegeten en zich weer dezelfde klachten voordoen. De arts of Physician Assistant informeert u hierover uitgebreid.

In sommige gevallen groeit uw kind over een voedselallergie heen. Daarom kan het zijn dat na een bepaalde tijd opnieuw een provocatietest wordt afgesproken. Meestal is dit na een paar jaar.

Dan kunt u bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.