Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Onderzoek

Schildwachtklierprocedure bij melanoom

De schildwachtklierprocedure is een onderzoek om de schildwachtklier op te sporen.

Voor de verdere behandeling van een melanoom is het belangrijk te weten hoe ver de ziekte gevorderd is. Daarbij is het belangrijk of er uitzaaiingen in de lymfeklieren zijn. De schildwachtklier (ofwel sentinel node) is de eerste lymfeklier waar kankercellen vanuit een kwaadaardig gezwel naar uitzaaien. Soms zijn dit meerdere lymfeklieren. Met de schildwachtklierprocedure wordt specifiek naar deze klier(en) gezocht en onderzocht of er uitzaaiingen zijn.

Lees meer

Met de schildwachtklierprocedure wordt dus geprobeerd een betrouwbare indruk van de uitgebreidheid van de ziekte te krijgen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

U moet meenemen naar uw afspraak:

  • uw legitimatiebewijs;
  • uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code CHI-030
Laatste revisie: 26 oktober 2021 - 15:35
Hoe verloopt het onderzoek?

Schildwachtklierprocedure bij melanoom

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Oksels of liezen ontharen

U mag 1 week vóór de operatie uw oksels of liezen niet meer scheren.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Bent u zwanger, of geeft u borstvoeding? Dan kan het onderzoek gewoon doorgaan zonder extra maatregelen. De radioactiviteit is namelijk dermate laag dat er geen nadelige effecten voor foetus of baby kunnen optreden. Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u deze ook stellen aan de laborant tijdens het onderzoek. 

Hoe wordt de schildwachtklier gevonden?

U wordt de dag voor de operatie verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Daar krijgt u een injectie met een licht radioactieve vloeistof. De radioactieve stof wordt naar de schildwachtklier afgevoerd en hoopt zich daarin op. De injectie wordt gegeven met een klein naaldje en is niet pijnlijker dan de prik bij een bloedafname. De hoeveelheid straling van de vloeistof is te vergelijken met die van een gewone röntgenfoto. Het geven van de injectie duurt ongeveer 10 minuten.

Direct na de injectie worden er foto’s gemaakt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Dit om de lymfebanen direct te volgen. Voor het maken van deze foto’s komt u op een smal bed te liggen. De gammacamera hangt boven u en kan in verschillende standen gedraaid worden. U wordt gevraagd om verschillende houdingen aan te nemen. Het is belangrijk dat u verder zo stil mogelijk blijft liggen. Het maken van de foto’s duurt ongeveer een half uur. Daarmee duurt dit eerste bezoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde in totaal ongeveer 45 minuten.

Enkele uren later, of de volgende dag, komt u terug naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor enkele statische opnamen van uw liezen of oksels. Op deze foto’s is de ophoping van radioactiviteit in de schildwachtklier(en) zichtbaar. Dit wordt vervolgens gemarkeerd op de huid. Zo nodig worden aanvullend nog extra opnamen gemaakt waarbij de camera om u heen draait. Deze worden dan gecombineerd met een ‘lage dosis’-CT.

Het is belangrijk om te weten dat het in beeld komen van de schildwachtklier nog niets zegt over het wel of niet aanwezig zijn van kwaadaardige cellen.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatiekamer. Daar wordt u onder narcose gebracht. De chirurg spuit dan een blauwe vloeistof in op de plaats van de kwaadaardige afwijking (of van het litteken waar de kwaadaardige afwijking heeft gezeten). De vloeistof bewandelt dezelfde weg als een eventuele uitzaaiing en verspreidt zich via de lymfebanen. Dit duurt ongeveer 5 minuten.

De chirurg spoort met een apparaatje de schildwachtklier(en) op. Hierbij helpt de radioactiviteit en de kleurstof. De schildwachtklier(en) worden verwijderd en in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van kankercellen. Het duurt gemiddeld 5 werkdagen voordat de uitslag van dit onderzoek bekend is.

Wat gebeurt er na de operatie?

De tijdens de operatie ingespoten blauwe vloeistof wordt via de nieren en de darmen uitgescheiden. Vandaar dat uw urine en ontlasting de eerste dagen blauwgroen gekleurd kunnen zijn. De plaats van inspuiting zal ook voor een deel blauw zijn verkleurd. Deze verkleuring kan nog 1 jaar te zien zijn. Door de blauwe vloeistof kunt u er grauw uitzien na de operatie.

Meestal wordt deze ingreep in dagbehandeling gedaan. Uw behandelend arts geeft u uitleg als dit niet zo is. De uitslag van het schildwachtklieronderzoek krijgt u op de polikliniek. Hiervoor wordt een afspraak met u gemaakt.

Als blijkt dat de schildwachtklier kwaadaardige cellen bevat, dan volgt eerst een bespreking in het multidisciplinaire overleg (MDO). Hierna krijgt u vaak een verwijzing naar een melanoomcentrum voor een systemische behandeling. Ook wordt er soms een PET-scan gedaan. Het advies van het MDO wordt met u besproken. 

Wat als er geen schildwachtklier wordt gevonden?

Soms wordt de schildwachtklier niet gevonden. Dan is de beschreven procedure niet mogelijk. De arts bespreekt dan met u het alternatief.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met:

  • Chirurgie. De polikliniek Chirurgie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (073) 553 60 05. U kunt uw vragen stellen aan uw behandelend arts of de verpleegkundige chirurgie.
  • Nucleaire Geneeskunde. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 7.45 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (073) 553 26 90. U kunt bij deze afdeling uw vragen stellen over het onderzoek.