Headerafbeelding
Vrouw met kind kijkend naar binnentuin
Onderzoek

Meting van de gevoeligheid van de luchtwegen bij kinderen (histaminedrempelbepaling)

Een histaminedrempelbepaling is een onderzoek om de gevoeligheid van de longen van uw kind te meten.

Histamine is een stof die bij overgevoeligheid een vernauwing van de luchtwegen veroorzaakt.

Het onderzoek wordt door een longfunctieanalist gedaan. Deze is hier speciaal voor opgeleid. Het onderzoek doet geen pijn. U mag tijdens het onderzoek bij uw kind blijven. Stel gerust vragen als u of uw kind iets niet begrijpt.

Lees meer

Deze informatie is bedoeld om uw kind voor te bereiden op het onderzoek. Maar ook om u te informeren over wat er gaat gebeuren. Begrijpelijke informatie is van groot belang. Als uw kind weet wat er gaat gebeuren, geeft dat een gevoel van zekerheid en vertrouwen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Neem bij iedere afspraak een geldig identiteitsbewijs van uw kind mee! Lees hier wat u eventueel nog meer moet meenemen.

Afspraak op de polikliniek in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld uw kind dan bij aankomst eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code KIN-728
Laatste revisie: 3 juli 2024 - 09:31
Hoe verloopt het onderzoek?

Meting van de gevoeligheid van de luchtwegen bij kinderen (histaminedrempelbepaling)

Kan uw kind niet naar de afspraak komen?

Geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan de polikliniek Longgeneeskunde. Heeft uw kind in de 6 weken vóór het onderzoek een operatie gehad? Geef dit dan ook door.

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een onderzoek en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Verdere voorbereidingen

Als voorbereiding op een histaminedrempelbepaling geldt het volgende:

  • Uw kind mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.
  • U hoort van de arts of uw kind moet stoppen met de longmedicijnen.

Het gebruik van sommige medicijnen kan de uitslag van het onderzoek beïnvloeden.

Welke medicijnen mag uw kind niet gebruiken?

Voor een betrouwbaar resultaat mag uw kind de volgende medicijnen niet meer innemen:

  • 6 uur vóór het onderzoek: Airomir, Bricanyl, Salbutamol en Ventolin.
  • 36 uur vóór het onderzoek: Formoterol, Oxis, Salmeterol, Seretide, Serevent en Symbicort.
  • 72 uur vóór het onderzoek stoppen met de anti-histamine: Desloratadine, Aerius, Neoclarityn, Cetirizine, Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine, Levocetirizine, Xyzal.

Luchtwegbeschermers, zoals Beclometason, Budesonide, Flixotide, Fluticason, Prednisolon, Pulmicort en Qvar mag uw kind gewoon gebruiken. Dit geldt ook voor alle andere medicijnen die uw kind gebruikt.

Niet stoppen?

Kan uw kind de medicijnen niet stoppen vanwege benauwdheid? Overleg dit dan met de kinderarts. U kunt bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.

Waar meldt u zich?

U meldt zich met uw kind op de afgesproken tijd op de functieafdeling Longgeneeskunde, gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4. Daarna mag u plaatsnemen in  wachtruimte B.

Tijdens het onderzoek

Bij de start van het onderzoek wordt eerst de longfunctie van uw kind gemeten. Hierbij krijgt uw kind een mondstuk in de mond en een klemmetje op de neus.

Tijdens het longfunctieonderzoek ademt uw kind meerdere keren histamine in. Daarbij wordt de hoeveelheid histamine steeds verhoogd. Dit kan bij uw kind een benauwd gevoel geven. Steeds als uw kind histamine inhaleert, volgt een longfunctieonderzoek om de longfunctie te meten. Hierbij spoort de analist uw kind aan om dit zo goed mogelijk te doen. Dit is nodig om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen.

Na het longfunctieonderzoek inhaleert uw kind een medicijn om de luchtwegen wijder te maken. Hierdoor gaan de klachten van hoesten of benauwdheid, die uw kind misschien tijdens het onderzoek heeft gekregen, weer over. U wacht dan beiden 15 minuten in de wachtkamer. Daarna herhalen we een deel van het onderzoek om te kijken of met medicijnen de longfunctie verbetert.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten tot 75 minuten.

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw kinderarts en/of huisarts te horen.

Dan kunt u deze stellen aan de longfunctieanalist. U kunt hiervoor bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 24 63.

Voor en tijdens het onderzoek is er ook nog voldoende tijd om uw vragen te stellen.