Headerafbeelding
Vrouw met kind kijkend naar binnentuin
Onderzoek

Longfunctieonderzoek bij kinderen

Een longfunctieonderzoek geeft de longarts informatie over hoe goed de longen en luchtwegen van uw kind werken.

De longfunctieanalist meet hoe groot de inhoud van de longen is, of de luchtwegen vernauwd zijn en in welke mate. Ook meten we hoe hard uw kind de lucht kan uitblazen. Dit gebeurt met behulp van longfunctieapparatuur.

Het longfunctieonderzoek wordt door een longfunctieanalist gedaan. Deze is hier speciaal voor opgeleid. Het onderzoek doet geen pijn. U mag tijdens het onderzoek bij uw kind blijven. Stel gerust vragen als u of uw kind iets niet begrijpt.
 

Lees meer

Deze informatie is bedoeld om uw kind voor te bereiden op het onderzoek. Maar ook om u te informeren over wat er gaat gebeuren. Begrijpelijke informatie is van groot belang. Als uw kind weet wat er gaat gebeuren, geeft dat een gevoel van zekerheid en vertrouwen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Neem bij iedere afspraak een geldig identiteitsbewijs van uw kind mee! Lees hier wat u eventueel nog meer moet meenemen.

Afspraak op de polikliniek in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld uw kind dan bij aankomst eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KIN-726
Laatste revisie: 27 juni 2024 - 13:56
Hoe verloopt het onderzoek?

Longfunctieonderzoek bij kinderen

Kan uw kind niet naar de afspraak komen?

Geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan de polikliniek Longgeneeskunde. Heeft uw kind in de 6 weken vóór het onderzoek een operatie gehad? Geef dit dan ook door.

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een onderzoek en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind een filmpje van een longfunctieonderzoek bekijken. 

Verdere voorbereidingen

Als voorbereiding op een longfunctieonderzoek geldt het volgende:

  • Uw kind mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.
  • U hoort van de arts of uw kind moet stoppen met de longmedicijnen.

Het gebruik van sommige medicijnen kan de uitslag van het onderzoek beïnvloeden. 

Welke medicijnen mag uw kind niet gebruiken?

Voor een betrouwbaar resultaat mag uw kind de volgende medicijnen niet meer innemen:

  • 12 uur vóór het onderzoek: Airomir, Bricanyl, Salbutamol en Ventolin.
  • 24 uur vóór het onderzoek: Formoterol, Oxis, Salmeterol, Seretide, Serevent en Symbicort.

Luchtwegbeschermers, zoals Beclometason, Budesonide, Flixotide, Fluticason, Prednisolon, Pulmicort en Qvar mag uw kind gewoon gebruiken. Dit geldt ook voor alle andere medicijnen die uw kind gebruikt.

Waar meldt u zich?

U meldt zich met uw kind op de afgesproken tijd op de functieafdeling Longgeneeskunde, gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4.

Tijdens het onderzoek

De longfunctieanalist legt uw kind uit wat er gaat gebeuren.

  • Uw kind neemt plaats op een stoel voor het longfunctieapparaat.
  • Tijdens het onderzoek ademt uw kind in en uit door een mondstuk. Dat lijkt op een mondstuk van een snorkel bij het duiken. Het longfunctieapparaat is aangesloten op een computer.
  • Uw kind krijgt een klemmetje, dat lijkt op een soort knijper, op de neus. Dit zorgt ervoor dat uw kind door de mond ademt. Dit doet geen pijn, maar voelt alleen een beetje strak aan. Uw kind kan nu niet door de neus ademen. Deze neusklem mag weer af als de onderzoeken klaar zijn.
  • De longfunctieanalist vraagt uw kind om zo diep mogelijk in te ademen en direct daarna zo hard en zo lang mogelijk uit te blazen. Hierbij spoort de analist uw kind aan om dit zo goed mogelijk te doen. Dit is nodig om een duidelijk beeld te krijgen van de longfunctie van uw kind.
  • Soms krijgt uw kind medicijnen voor de longen die de luchtwegen wijder maken. U wacht dan beiden 15 minuten in de wachtkamer. Daarna herhalen we een gedeelte van het onderzoek om te kijken of met medicijnen de longfunctie verbetert.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw kinderarts en/of huisarts te horen.

Dan kunt u deze stellen aan de longfunctieanalist. U kunt hiervoor bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 24 63.

Voor en tijdens het onderzoek is er ook nog voldoende tijd om uw vragen te stellen.