Headerafbeelding
kind krijgt een ballon bij het winkeltje op de boulevard
Onderzoek

Melk-provocatietest bij kinderen

Een koemelk-provocatietest is een test waarbij we een eventuele reactie op koemelk uitlokken.

Dit uitlokken noemen we provocatie. We doen dit om zeker te weten of de klachten die uw kind heeft, passen bij een koemelkallergie. De test gebeurt onder medisch toezicht.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig identiteitsbewijs en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KIN-177
Laatste revisie: 16 januari 2024 - 11:19
Hoe verloopt het onderzoek?

Melk-provocatietest bij kinderen

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een onderzoek en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Verdere voorbereidingen

Uw kind:

 • mag de 4 weken voor de test helemaal géén koemelk of koemelkbevattende producten gebruiken.
 • neemt de eventuele medicijnen tegen allergie niet in op de dag vóór en op de ochtend van de test.
 • mag 3 uur vóór het begin van de test niet eten of drinken. Dit betekent dat uw kind tot uiterlijk 05.30 uur in de nacht nog voeding mag krijgen.

Wat moet u doen als uw kind ziek is?

 • Is uw kind ziek? Of heeft uw kind klachten? Dan kan de test niet doorgaan. U neemt dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde. We maken dan voor uw kind een nieuwe afspraak.
 • Heeft uw kind kortgeleden de waterpokken gehad? Of is uw kind pas in contact geweest met iemand die de waterpokken heeft? Dan vragen wij u ook om naar de polikliniek te bellen.
 • Wordt uw kind ziek of heeft uw kind klachten op de dag van de test? Bel dan naar de afdeling Kinderdagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 25 26.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw A, verdieping 6. 

Het onderzoek

 • We nemen uw kind 2 keer in het ziekenhuis op voor minimaal 5 uur per keer. Dit gebeurt op de afdeling Kinderdagbehandeling. Tussen beide keren zit ongeveer 1 week.
 • De ene keer krijgt uw kind koemelkvrije voeding te drinken. Dit is meestal de voeding die uw kind nu drinkt. De arts of Physician Assistant overlegt dit met u.
 • De andere keer krijgt uw kind koemelkvrijevoeding te drinken waarbij we een product toevoegen dat koemelk bevat. Uw kind krijgt steeds iets meer te drinken. In totaal drinkt uw kind 200 tot 300 milliliter tijdens de ochtend.
 • Het is belangrijk om deze test betrouwbaar te laten verlopen. Daarom voeren we de test dubbelblind uit. Dat betekent dat de arts of Physician Assistant én de verpleegkundige niet weten op welke ochtend uw kind welke voeding krijgt.
 • Voordat uw kind aan de provocatietest begint, kijkt de arts of Physician Assistant uw kind goed na. Dit gebeurt door te kijken, te luisteren en te voelen. Tijdens de test houdt de verpleegkundige bij of er reacties optreden, bijvoorbeeld aan de huid, de longen of de darmen.
 • Na de laatste testvoeding blijft uw kind 2 uur ter observatie in het ziekenhuis. Aan het einde van de test onderzoekt de arts of Physician Assistant uw kind nog een keer.

Wanneer u weer thuis bent, vragen wij u bij te houden of uw kind klachten krijgt. Deze klachten of bijzonderheden kunt u noteren op de lijst.

Naar invullijst

Ongeveer 1 week na de tweede provocatietest heeft u contact met de arts of Physician Assistant op de polikliniek. U bespreekt dan met de arts of Physician Assistant hoe de provocatietest verlopen is. Pas daarna bekijken we samen op welke van de 2 testdagen uw kind de melkbevattende voeding heeft gehad. Tijdens deze afspraak stelt de arts of Physician Assistant vast of uw kind een bewezen koemelkallergie heeft.

Geen koemelkallergie

Blijkt het dat uw kind géén koemelkallergie heeft? Dan kunt u volgens een vast schema weer opnieuw beginnen met het geven van koemelk. We plannen een telefonische afspraak met u in voor 4 weken later om te bespreken hoe dit verlopen is. 

Wel koemelkallergie

Heeft uw kind wél koemelkallergie? Dan moet uw kind doorgaan met koemelkvrije voeding. Het kan zijn dat we uw kind doorverwijzen naar een diëtist. Dit kan een diëtist van het ziekenhuis zijn of een diëtist bij u in de buurt. In overleg met de arts of Physician Assistant kunnen we na verloop van tijd de provocatietest herhalen. We kunnen dan zien of uw kind over de koemelkallergie heen is gegroeid.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.