De ingang van de Dialyseafdeling

Dialyseren in het Dialysecentrum

Wat zijn de dialysetijden? Wanneer lopen de artsen visite? Hoe kunt u het Dialysecentrum bereiken buiten de dialysetijden? Hier vindt u alle praktische informatie over dialyseren in het Dialysecentrum.

Nierfalenteam

In de periode voordat u start met dialyseren, krijgt u informatie en begeleiding van het nierfalenteam. Dit team bestaat uit zorgverleners van verschillende disciplines: een nefroloog, een nierfalenverpleegkundige, een maatschappelijk werker en een diëtist. Elke patiënt met nierfalen krijgt gesprekken met de verschillende zorgverleners van het team. Dit gebeurt in het ziekenhuis en soms thuis. Om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden hebben de zorgverleners ook overleg met elkaar. Verder worden er informatieavonden georganiseerd voor patiënten met nierfalen.

Wat is dialyse?

Als de nieren niet goed meer werken, hopen afvalstoffen zich op in het lichaam. Met dialyse is het mogelijk om afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Er zijn 2 vormen van dialyse: Hemodialyse en Peritoneaal dialyse (buikspoeling).

Hemodialyse 's nachts

Er zijn mogelijkheden om ‘s nachts te dialyseren. Maar hier is wel een wachtlijst voor. Samen met uw arts kan gekeken worden naar deze mogelijkheid van hemodialyse 's nachts.

Hemodialyse thuis

Er zijn mogelijkheden voor hemodialyse thuis. Hiervoor zijn wel aanpassingen in uw huis nodig. Verder heeft u hulp nodig van uw partner of een hiervoor opgeleide assistent(e). De zorgcoördinator of maatschappelijk werkende kan u meer informatie geven als u interesse heeft in deze vorm van dialyse.

Dialyse shunt

Bij hemodialyse is een goede toegang tot de bloedbaan nodig. Hiervoor legt de arts (vaatchirurg) een shunt aan.

Belangrijke adviezen als u een shunt heeft

 • Laat géén bloed prikken uit de arm waar de shunt in zit.
 • Laat géén bloeddruk meten aan de waar de shunt in zit.
 • Gebruik de shuntarm gewoon, maar voorkom overbelasting.
 • Krab of peuter niet aan korstjes, om infecties te voorkomen aan de arm waar de shunt in zit.
 • Controleer de shunt dagelijks op een normale bloeddoorstroming. Dit kunt u voelen aan het kloppen en ruisen van de shunt. Wordt de shunt plotseling rood of u voelt het kloppen van de shunt slechter dan daarvoor? Neem dan direct contact op met de dialyseafdeling of de dienstdoende arts.
 • Belast de arm waar de shunt in zit niet te zwaar.
 • Ga niet op de shuntarm liggen.
 • Draag geen horloge, armbanden of knellende kleding aan de shuntarm.
 • Draag geen (tas)hengsels over de shuntarm.

Niertransplantatie

Veel dialysepatiënten komen in aanmerking voor een niertransplantatie. Helaas is transplantatie niet voor iedereen mogelijk. De behandelend arts kan u hierover meer vertellen.

Dialysecentrum

Brugstation

De 1e dialyse krijgt u op de acute kamer. Eventueel mag uw partner of naaste mee komen. Daarna krijgt u als dat kan een dialyseplaats op het Brugstation, op unit ‘De Beuk’. Daar proberen we door persoonlijke begeleiding en training u zo zelfstandig mogelijk met de hemodialyse behandeling om te laten gaan. Na ongeveer 12 weken bekijken we in overleg met u op welke unit u een vaste dialyseplaats krijgt.

Wat zijn de dialysetijden?

Iedere patiënt heeft zijn eigen vaste dagen en aansluittijd. Deze tijd is een streeftijd waaraan we ons zoveel mogelijk proberen te houden. Mocht u van dialysetijd of dag willen veranderen, eenmalig of blijvend, dan kunt u dit bespreken met de verpleging.

Wat neemt u mee?

 • Gebruikt u bloedverdunners? Dan moet u elke dialysebehandeling de het strookje van de trombosedienst meebrengen.
 • Heeft u van de verpleegkundige een communicatieschrift ontvangen? Breng deze dan elke dialysebehandeling mee.

Artsen in het dialysecentrum

De dialysearts begeleidt u op medisch gebied tijdens uw ziekteproces. Daarnaast is er een arts-assistent (basisarts mogelijk in opleiding tot specialist) voor de patiënten die opgenomen zijn en een arts-assistent voor de poliklinische patiënten.

Regelmatig spreekt u uw arts regelmatig. Heeft u belangrijke vragen voor de arts, dan kunt u dit altijd doorgeven aan de verpleegkundige. Die kan de arts zo nodig bellen.

Verpleegkundig specialist in het dialysecentrum

In het dialysecentrum zijn verpleegkundig specialisten (in opleiding). Zij lopen mee visite met de dialysearts.

Wat krijgt u te eten en te drinken tijdens de dialyse?

Tijdens de dialyse serveert de voedingsassistente koffie, thee, ranja, bouillon, beschuit en ontbijtkoek en een snack naar keuze.

Krijgt u een dieet?

Bij elke vorm van nierfunctievervangende therapie hoort een bepaald dieet. Dit dieet is voor iedere patiënt anders en de diëtist stelt dit samen met u vast. Op onze afdeling werken een aantal diëtisten. Heeft u vragen over voeding? Dan kunt u via de verpleegkundige contact opnemen met de diëtist.

Bezoek

Tijdens de dialyse is er geen bezoekuur. Toch kan het zijn dat er bezoek voor u komt. Dit is meestal geen probleem. Wij vinden het fijn dat dit wel gebeurt in overleg met de verpleging.

Uitleg aan familie en kennissen over de dialysebehandeling is mogelijk. Geef dit wel van tevoren door aan uw de verpleegkundige van de unit.

Telefoon

U kunt tijdens de dialyse gebruik maken van iPad aan uw bed. Via de I-pad kunt u ook bellen.

Hoe kunt u het dialysecentrum bereiken buiten de dialysetijden?

Bij vragen of problemen over de dialyse is er altijd een arts-assistent bereikbaar. Daarmee kunt u via de telefooncentrale contact opnemen. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (073) 553 20 00. De arts-assistent kan de dienstdoende dialyseverpleegkundige inschakelen, als dat nodig is.

Afspraken en huisregels

We vinden het belangrijk dat patiënten, bezoekers en medewerkers zich prettig en veilig kunnen voelen in het ziekenhuis. Daarom hebben we ook in het Dialysecentrum een aantal afspraken en huisregels.

Ga naar de afspraken en huisregels

Code DIA-001
Laatste revisie: 13 januari 2023 - 10:43