Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Hemodialyse thuis

Hemodialyse is thuis alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

Wilt u graag thuis dialyseren bij hemodialyse, dan kijken we samen met u naar uw wensen en mogelijkheden. Afhankelijk hiervan stellen we een opleidingsprogramma samen. In deze informatie leest u hier meer over.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code DIA-201
Laatste revisie: 8 juli 2022 - 13:06
Hoe verloopt de behandeling?

Hemodialyse thuis

Als u belangstelling heeft voor hemodialyse thuis, dan kunt u dit met uw arts bespreken. Die moet uiteindelijk toestemming geven hiervoor. Als uw dialyses stabiel verlopen dan kunt u geschikt zijn voor thuisdialyse. Belangrijk daarbij is:

 • dat u een goede toegang heeft tot de bloedbaan;
 • de shunt of dialysekatheter moet goed werken
 • uw woning moet geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden om een dialysebehandeling uit te voeren.

Voordelen

 • U dialyseert niet in een ziekenhuis, maar thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving.
 • U bent zeer nauw betrokken bij uw eigen behandeling. Hierdoor heeft u meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
 • U heeft geen reis- en wachttijd.
 • U heeft 1 keer per 4 - 6 weken controle bij de nefroloog in het ziekenhuis.

Nadelen

 • Er zijn aanpassingen nodig in huis.
 • U heeft ruimte nodig voor een voorraad materialen die u nodig heeft voor de dialyse.

U kunt thuis dialyseren met een dialyseverpleegkundige, partner of familielid. De dialyseverpleegkundige is in dienst van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en is opgeleid om u te helpen bij de hemodialyse thuis. U kunt natuurlijk ook kiezen voor een combinatie, bijvoorbeeld met uw eigen partner en de andere dialyses met een dialyseverpleegkundige.

Opleiding hemodialyse

Kiest u ervoor om zelf actief te zijn in uw dialysebehandeling, eventueel samen met uw partner, dan leiden wij u hiervoor op. Dit gebeurt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en duurt ongeveer 8 weken. Als u geen actieve rol wilt of kunt hebben in uw dialysebehandeling, dan helpt een dialyseverpleegkundige u thuis en heeft u geen opleiding nodig.

Geschikte ruimte

Om thuis te kunnen dialyseren, heeft u een geschikte ruimte nodig.

 • In deze ruimte moet minimaal een dialysemachine, een bed of dialysestoel en een tafel met stoel voor uw partner of dialyseverpleegkundige geplaatst kunnen worden.
 • Het is belangrijk dat uw de ruimte hygiënisch is waar u de dialyse doet.
 • Ook moet er ruimte zijn voor de voorraad materialen die u nodig heeft voor de dialyse.

Wat houden de aanpassingen in?

In de ruimte waar u de dialyse doet is het belangrijk dat er:

 • een wateraanvoer en -afvoer aanwezig is in de buurt van de dialyseplaats;
 • een geaard stopcontact is in de buurt van de dialyseplaats;
 • er een telefoon- en internetaansluiting is.

De dialyseverpleegkundige en dialysetechnicus komen bij u thuis kijken welke mogelijkheden er in uw huis zijn. Samen met een aannemer worden de aanpassingen geregeld.

Vergoedingen en toestemming bij aanpassingen aan uw huis

Het hangt af van uw zorgverzekering of de kosten van de aanpassingen helemaal of voor een deel worden vergoed. U heeft altijd toestemming nodig van uw zorgverzekeraar bij aanpassingen. Bij een huurhuis heeft u ook toestemming van de verhuurder nodig.

Als u thuis dialyseert, wordt u poliklinisch begeleid door uw nefroloog. U komt 1 keer per 4 - 6 weken op controle. Tijdens dit bezoek bespreekt de nefroloog met u alles wat te maken heeft met uw dialysebehandeling. Ook mogelijke medische problemen bespreekt de nefroloog met u.

Bloedafname

Voor iedere controle op de polikliniek moet u bloed laten prikken ter controle.

Welke zorgverleners zijn betrokken bij hemodialyse?

 • dialyseverpleegkundige;
 • nefroloog;
 • dialysetechnicus;
 • maatschappelijkwerk;
 • diëtist.

Levering materialen

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis zorgt ervoor dat bij de start van de dialyse thuis alle materialen die u nodig heeft bij u thuis worden gebracht, zoals stoel en machine.

De medicijnen en het materiaal dat u voor de dialyse nodig heeft krijgt u 1 keer per maand of iedere 2 weken bij u aangeleverd. Dit hangt af van de ruimte die u heeft in uw huis om de materialen te bewaren.

Vergoedingen voor thuisdialyse

Bij hemodialyse thuis maakt u extra kosten voor gas, water, elektriciteit, telefoon en/of internet. U ontvangt hiervoor een vaste vergoeding per maand van uw zorgverzekeraar.

Vakantie

Het is mogelijk om met hemodialyse op vakantie te gaan. Het is belangrijk dat u dat eerst met uw nefroloog bespreekt om hiervoor toestemming te krijgen.

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze informatie, dan kunt u bellen naar het Dialysecentrum, telefoonnummer (073) 553 23 91.