Headerafbeelding
afdelingen dialysecentrum patiënt verpleegkundige
Behandeling

Hemodialyse ‘s nachts

Binnen het dialysecentrum bestaat de mogelijkheid om 's nachts te dialyseren.

Er zijn 's nachts 7 dialyseplaatsen waar patiënten kunnen dialyseren volgens een vast schema. De dialyse in de nacht duurt ongeveer 7 uur. 

 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code DIA-204
Laatste revisie: 16 april 2020 - 13:46
Hoe verloopt de behandeling?

Hemodialyse ‘s nachts

Er zijn 's nachts 2 dialyseverpleegkundigen aanwezig. De meeste patiënten die 's nachts dialyseren komen ook eenmaal per week overdag dialyseren. De reden hiervoor is dat de arts alleen overdag langskomt bij zijn of haar patiënten.

Nachtdialyse biedt patiënten veel voordelen. U hoeft bijvoorbeeld minder medicijnen te gebruiken, u heeft minder bloeddrukproblemen en blijft beter op gewicht. Dat komt doordat het dialyseren langer duurt en het dus in een rustiger tempo gaat. Onderzoek toont aan dat vaker en/of langere hemodialysebehandeling positieve effecten heeft op de kwaliteit van leven.

Daarnaast heeft u meer vrijheid. U kunt overdag gaan werken of studeren en u bent meer aanwezig in het gezin.