Headerafbeelding
afdelingen dialysecentrum patiënt verpleegkundige
Behandeling

Hemodialyse ‘s nachts

Binnen het dialysecentrum bestaat de mogelijkheid om 's nachts te dialyseren.

Er zijn 's nachts 6 dialyseplaatsen waar patiënten kunnen dialyseren volgens een vast schema. De dialyse in de nacht duurt ongeveer 7 uur.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code DIA-204
Laatste revisie: 16 juni 2021 - 11:50
Hoe verloopt de behandeling?

Hemodialyse ‘s nachts

Er zijn 's nachts 2 dialyseverpleegkundigen aanwezig. De meeste patiënten die 's nachts dialyseren komen ook eenmaal per week overdag dialyseren. De reden hiervoor is dat de arts alleen overdag langskomt bij zijn of haar patiënten.

Voordelen nachtdialyse

Nachtdialyse biedt patiënten veel voordelen.

  • U hoeft minder medicijnen te gebruiken.
  • U heeft minder bloeddrukproblemen doordat het vocht langzamer uit uw lichaam gehaald wordt. Dat komt doordat het dialyseren langer duurt en het dus in een rustiger tempo gaat.
  • Onderzoek toont aan dat vaker en/of langere hemodialysebehandeling positieve effecten heeft op de kwaliteit van leven.
  • Daarnaast heeft u meer vrijheid. U kunt overdag gaan werken of studeren en u bent meer aanwezig in het gezin.