Headerafbeelding
afdelingen dialysecentrum patiënt verpleegkundige
Behandeling

Hemodialyse ‘s nachts

Binnen het dialysecentrum bestaat de mogelijkheid om 's nachts te dialyseren.

Er zijn 's nachts 6 dialyseplaatsen waar patiënten kunnen dialyseren volgens een vast schema. De dialyse in de nacht duurt ongeveer 7 uur.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code DIA-204
Laatste revisie: 14 mei 2024 - 08:16
Hoe verloopt de behandeling?

Hemodialyse ‘s nachts

Er zijn 's nachts 2 dialyseverpleegkundigen aanwezig. De meeste patiënten die 's nachts dialyseren komen ook 1 keer per week overdag dialyseren. De reden hiervoor is dat de arts alleen overdag langskomt bij zijn of haar patiënten.

Het is mogelijk om gebruik te maken van nachtdialyse. Als u dat wilt, kunt u dat bespreken met uw arts of zorgcoördinator.

Nachtdialyse biedt veel voordelen:

 • U hoeft minder medicijnen te gebruiken.
 • U heeft minder bloeddrukproblemen doordat het vocht langzamer uit uw lichaam gehaald wordt. Dat komt doordat nachtdialyse langer duurt en het dus in een rustiger tempo gaat.
 • Onderzoek toont aan dat vaker en/of langere hemodialysebehandeling positieve effecten heeft op de kwaliteit van leven.
 • Daarnaast heeft u meer vrijheid. U kunt overdag gaan werken of studeren en u bent meer aanwezig in het gezin.

U bent van plan om te starten met dialyseren in de nacht. Tijdens de nachtdialyse gelden een aantal andere regels en afspraken dan overdag.

 • Vanaf 22.45 uur mag u de afdeling oplopen en bent u van harte welkom. Bent u iets te vroeg, dan vragen wij u om nog even in de wachtruimte te blijven wachten.
 • De nachtdialyse gebeurt op de units Eik en Plataan. Er wordt van te voren met u afgesproken op welke unit u komt te liggen. U krijgt een vaste plaats op de afdeling. U komt bij 2 of 3 andere patiënten op een kamer.
 • Als u zich wilt omkleden, dan kunt u dat doen in het invalidentoilet bij de ingang.
 • Als u zelf uw machine kunt opbouwen, blijft u dit ook gewoon doen. Dat geldt voor alle zelfzorgactiviteiten.
 • Uw lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan de nachtdialyse. Meestal duurt dat zeker 1 maand.

Regels tijdens de nacht

 • U moet de dagelijkse dingen zelf kunnen doen, zoals aan- en uitkleden, in en uit bed komen.
 • Als u naar muziek luistert of kijkt op de tablet moet u een koptelefoon of oortjes gebruiken.
 • Uw mobiele telefoon moet “uit” of op “stil” staan. Bellen tijdens de dialyse is niet toegestaan.
 • Om 0.00 uur gaat het licht op de units uit.
 • We proberen om iedere patiënt minimaal 7 uur te laten dialyseren.
 • Om 6.15 uur starten we met het afsluiten. We hebben geen vaste aan- en afsluittijden.
 • De shunt moet u zelf kunnen dichtdrukken.
 • Net als bij een dagdialyse moet u voor een nachtdialyse letten op uw vochtinname.
 • Als u bent opgenomen in het ziekenhuis, dan dialyseert u overdag. Na uw ontslag bekijkt de verpleegkundig coördinator wanneer u weer naar de nachtdialyse mag.

Afspraken tijdens de nacht

 • U kunt tijdens de nachtdialyse geen recepten krijgen. Maakt u alleen gebruik van nachtdialyse, dan kunt u overdag naar de secretaresse van het Dialysecentrum bellen voor een recept. Zij is te bereiken via telefoonnummer (073) 553 23 91.
 • De INR-bepaling wordt door de trombosedienst gedaan. De verpleegkundige neemt daar wel het bloed voor af. Het is belangrijk dat u altijd uw INR-strookje bij u heeft.
 • Heeft u een dialysekatheter? Dan verzorgt de verpleegkundige deze tijdens de dagdialyse.
 • Als u ziek bent, overleg dan overdag vóór 15.00 uur met het Dialysecentrum of u in de nacht mag komen dialyseren. Het telefoonnummer van het Dialysecentrum is (073) 553 77 44.

Let op: de afdeling is tussen 20.30 uur en 22.30 uur alleen bereikbaar via de telefooncentrale van het ziekenhuis, telefoonnummer (073) 553 20 00.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u deze bespreken met de Verpleegkundig Coördinator of vraag naar een verpleegkundige van de nachtdienst.