Headerafbeelding
afdelingen dialysecentrum patiënt verpleegkundige
Behandeling

Hemodialyse

Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam door een kunstnier gezuiverd. 

Hemodialyse is een vorm van Dialyse. Hemodialyse (‘bloedspoeling’) gebeurt meestal 2 tot 3 keer per week en duurt dan 3 tot 4 uur. U kunt voor hemodialyse in het Dialysecentrum terecht. Dit gebeurt meestal overdag. Er zijn ook andere mogelijkheden voor hemodialyse:

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code DIA-203
Laatste revisie: 14 april 2020 - 15:24
Hoe verloopt de behandeling?

Hemodialyse

Voor hemodialyse is het belangrijk dat de toegang tot de bloedbaan goed is. Voordat u met de hemodialyse begint, kan de vaatchirurg een shunt aanleggen. Dit gebeurt meestal in de arm. 

Wegen

U weegt zich voor de behandeling als dat kan.

  • Bij hemodialyse zit of ligt u naast het dialyse-apparaat met een dialysefilter (kunstnier). Daar sluit de verpleegkundige u op aan.
  • Via een naald in uw bloedbaan wordt uw bloed via een kunststof slangetje door de dialysefilter gepompt. Daarna stroomt het gezuiverde bloed via een slangetje weer terug naar uw lichaam. In de spoelvloeistof van het dialyse-apparaat blijven afvalstoffen, overtollige zouten, zuren en water achter.
  • Een dialyse duurt ongeveer 3 tot 4 uur. Tijdens de dialyse wordt uw bloed steeds rondgepompt, net zolang tot voldoende afvalstoffen en vocht zijn verwijderd.
  • Tijdens de dialyse blijft u in de dialysestoel en/of het bed. U kunt er niet uit. U mag wel lezen, televisie kijken, internetten, rusten of een praatje maken met andere patiënten.