Headerafbeelding
Een vrouw loopt door de branding
Behandeling

Spatader behandeling: operatie crossectomie en convolutectomie

Uw vaatchirurg kan voorstellen uw spataderen operatief te behandelen door ‘plaatselijk onderbinden' in de lies. Dit heet een crossectomie. Soms wordt deze behandeling gecombineerd met het weghalen van opvallende spataderen (convoluten) op uw been. Dit heet een convolutectomie, ook wel Müller-ingreep genoemd. 

Deze informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. Het is algemene informatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code SPA-007
Laatste revisie: 23 september 2021 - 10:02
Hoe verloopt de behandeling?

Spatader behandeling: operatie crossectomie en convolutectomie

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Hoe bereidt u zich verder voor?

  • Gebruikt u bloedverdunners van de Trombosedienst? Dan moet u misschien voor de behandeling hiermee stoppen. Overleg hierover altijd met uw arts.
  • Draag op de dag van de behandeling ruime kleding en ruime schoenen.
  • Op de dag van de behandeling mag u geen zalf of crème op uw benen smeren.
  • U kunt direct na de behandeling niet zelf autorijden. Het is dus belangrijk dat u van tevoren regelt dat iemand u thuis brengt.

Opname

Meestal wordt deze ingreep onder verdoving met een ruggenprik uitgevoerd, soms onder volledige narcose. Soms wordt de behandeling onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.

U wordt voor deze ingreep enkele uren opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. U mag dan dezelfde dag weer naar huis.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Wanneer de klep in de lies of knieholte lek is, kan ‘plaatselijk onderbinden’ uitkomst bieden. Met een kleine snede in de lies of knieholte wordt de verbinding van de oppervlakkige ader met de diepe hoofdbeenader opgeheven. Ook andere zijverbindingen met de oppervlakkige ader worden opgeheven. 

Aansluitend worden soms meteen de grotere spataderen op het been verwijderd (convolutectomie). Hierbij worden kleine sneetjes (paar millimeter) in de huid gemaakt, boven de spatader. Met kleine haakjes of klemmetjes wordt de spatader er uitgehaald. 

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de operatie krijgt u een steunkous aan. Deze moet ervoor zorgen dat de vorming van bloeduitstortingen beperkt blijft en dat de spataderen worden dichtgedrukt. De maat van de steunkous wordt op de polikliniek opgemeten en en genoteerd. U draagt de steunkous nog een week overdag. Langer mag ook als u dat prettig vindt. U trekt de steunkous dan ’s morgens aan voordat u uit bed komt en ’s avonds weer uit voor u naar bed gaat.

Veel lopen is goed en dit mag al zo snel mogelijk na de behandeling. Lang staan moet u vermijden. Als u veel zit is het verstandig de benen de eerste dagen hoog te leggen.

Mogelijke restanten van spataderen kunnen later worden ‘weggespoten’. Met kleine prikjes wordt dan een speciale vloeistof in de spatader gespoten, waardoor deze verdwijnt. Deze behandeling wordt gedaan door de dermatoloog en wordt meestal niet vergoed door de zorgverzekering.

Het krijgen van spataderen heeft vaak te maken met een bepaalde aanleg. Helaas kunnen spataderen na de behandeling terugkomen (recidiveren). Het gaat meestal om andere vaten; de spataderen kunnen verschijnen op andere plaatsen.

Wat zijn de risico's?

Geen enkele ingreep is zonder risico’s. Bij een operatieve behandeling van spataderen zijn er de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals een nabloeding, wondinfectie en trombose. Nabloedingen komen echter weinig voor, ook de kans op een infectie is niet groot.

Een enkele keer kan er bij het verwijderen van het bloedvat een begeleidende zenuw, die pal naast het bloedvat loopt, worden beschadigd. Dat kan dan een doof gevoel tot gevolg hebben. Soms is dit tijdelijk, soms blijvend.

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie telefoonnummer: (073) 553 60 05. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Ongeveer 8 weken na de behandeling komt u terug voor controle op het spreekuur bij de vaatchirurg. U krijgt hiervoor een afspraak mee als u naar huis gaat of u wordt hierover binnen enkele dagen na de behandeling gebeld. 

Als u nog vragen heeft neemt u contact op met de polikliniek Vaatchirurgie, telefoonnummer (073) 553 60 05 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)