Headerafbeelding
Een vrouw loopt door de branding
Behandeling

Spatader behandeling: operatie convoluut (kronkelende ader)

Uw vaatchirurg kan voorstellen uw spataderen operatief te behandelen door ‘plaatselijk onderbinden' (crossectomie). Soms wordt deze behandeling gecombineerd met het weghalen van opvallende spataderen (convoluten) op uw been. Dit heet een convolutectomie.

Deze informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. Het is algemene informatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn.

De behandeling

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code SPA-007
Laatste revisie: 6 februari 2020 - 15:04
De behandeling

Spatader behandeling: operatie convoluut (kronkelende ader)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom brengt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een bezoek aan het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Deze afdelingen bevinden zich alleen op onze locatie in ’s-Hertogenbosch. Het bezoek aan het CAP duurt maximaal 20 minuten. De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt ongeveer 1 uur. Let op! Het is belangrijk dat u naar de afspraak bij het CAP gaat; ook als u geen medicijnen gebruikt.

Op www.jbz.nl/pos leest u meer over dit bezoek.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Opname

Meestal wordt deze ingreep onder verdoving met een ruggenprik uitgevoerd, soms onder volledige narcose. Soms wordt de behandeling onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.

U wordt voor deze ingreep enkele uren opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. U mag dan dezelfde dag weer naar huis.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens de behandeling

Wanneer de klep in de lies of knieholte lek is, kan ‘plaatselijk onderbinden’ uitkomst bieden. Met een kleine snede in de lies of knieholte wordt de verbinding van de oppervlakkige ader met de diepe hoofdbeenader opgeheven. Ook andere zijverbindingen met de oppervlakkige ader worden dan opgeheven. 

Aansluitend worden soms meteen de grotere spataderen op het been verwijderd (convolutectomie). Hierbij worden kleine sneetjes (paar millimeter) in de huid gemaakt, boven de spatader. Met kleine haakjes of klemmetjes wordt de spatader er dan uitgehaald. 

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de operatie krijgt u een steunkous aan. Deze moet ervoor zorgen dat de vorming van bloeduitstortingen beperkt blijft en dat de spataderen worden dichtgedrukt. De maat van de steunkous wordt op de polikliniek opgemeten en en genoteerd. U draagt de steunkous nog een week overdag. Langer mag ook als u dat prettig vindt. U trekt de steunkous dan ’s morgens aan voordat u uit bed komt en ’s avonds weer uit voor u naar bed gaat.

Veel lopen is goed en dit mag al zo snel mogelijk na de behandeling. Lang staan moet u vermijden. Als u veel zit is het verstandig de benen de eerste dagen hoog te leggen.

Mogelijke restanten van spataderen kunnen later worden ‘weggespoten’. Met kleine prikjes wordt dan een speciale vloeistof in de spatader gespoten, waardoor deze verdwijnt. Meer informatie over deze behandeling leest u in de folder 'Echogeleide sclerocompressietherapie vaatchirurgie' (SPA-006).

Het krijgen van spataderen heeft vaak te maken met een bepaalde aanleg. Helaas kunnen spataderen na de behandeling terugkomen (recidiveren). Het gaat meestal om andere vaten; de spataderen kunnen verschijnen op andere plaatsen.

Ongeveer 8 weken na de behandeling komt u terug voor controle op het spreekuur bij de vaatchirurg. U krijgt hiervoor een afspraak mee als u naar huis gaat of u wordt hierover op de dag na de behandeling gebeld. 

Als u nog vragen heeft neemt u contact op met de Spataderpolikliniek.

Kijk ook eens op onze website:  www.jbz.nl/spataderen

Meer informatie: website: www.harteraad.nl  / e-mail: info@harteraad.nl