Headerafbeelding
De operatiekamer van het ziekenhuis
Behandeling

Bypass operatie bij vernauwing van de bekken- en/of buikslagader

Een bypassoperatie is een chirurgische ingreep voor de behandeling van vernauwde slagaders.

Bypass betekent letterlijk ‘omleiding’ of ‘overbrugging’. Bij deze operatie maakt de vaatchirurg een nieuw bloedvat met behulp van een vaatprothese of een eigen ader. Hierdoor kan het bloed weer goed doorstromen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code CHI-059a
Laatste revisie: 17 maart 2020 - 15:19
Hoe verloopt de behandeling?

Bypass operatie bij vernauwing van de bekken- en/of buikslagader

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Opname

U moet rekening houden met een ziekenhuisopname van 10 tot 14 dagen.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

De operatie voor een vernauwing van de buikslagader en/of bekkenslagader is een zware operatie. De operatie vindt plaats onder algehele narcose.

Bij de operatie wordt het slechte gedeelte van het bloedvat vervangen door een kunststof bloedvat (vaatprothese). Is de vernauwing beperkt tot de buikslagader, dan wordt een ‘buisprothese’ ingehecht. Als de vernauwing doorloopt tot in de slagaders naar het bekken of de benen dan zal een ‘broekprothese’ (een buis met 2 poten) gebruikt worden. Voor deze operatie wordt een snee in de buik gemaakt van maagkuiltje tot schaambeen. In een enkel geval zal gekozen worden voor een operatie via de zij (flank).

Wat zijn de risico’s?

Bij iedere ingreep is er kans op complicaties zoals een wondinfectie of bloeding.
Minder vaak komen hartinfarct, trombose, longembolie, een longontsteking of blaasontsteking voor.

In het gebied van de operatie kan na de genezing van de wond een veranderd gevoel optreden.
Er zijn ook complicaties die specifiek voorkomen bij operaties aan een slagader. Zo kan er een nabloeding ontstaan of een afsluiting optreden van de vaatprothese of de gebruikte ader (trombose). Als een van deze complicaties optreedt moet vaak opnieuw geopereerd worden.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de operatie wordt u intensief gecontroleerd op de Intensive Care of op de uitslaapkamer (recovery). Direct na de operatie bent u door een aantal slangen verbonden met apparaten. Dat kunnen zijn:

  • 1 of 2 infusen voor vochttoediening (soms via de hals en de pols);
  • een slangetje in een slagader voor bloeddrukbewaking;
  • een dun slangetje in uw rug voor pijnbestrijding;
  • een sonde (slangetje) door uw neus, die via de slokdarm in de maag ligt en ervoor zorgt dat overtollig maagsap wordt afgezogen;
  • een blaaskatheter voor afloop van urine.

Afhankelijk van uw herstel na de operatie worden al deze slangetjes verwijderd. In de loop van de dagen na de operatie zult u geleidelijk aan beter kunnen drinken en gaat u weer op vaste voeding over. Hier is geen vast schema voor.

Adviezen en leefregels

Als alles goed gaat kunt u 10 tot 14 dagen na de operatie het ziekenhuis verlaten. Als u weer thuis bent zult u merken dat u nog snel moe bent. Dit duurt vaak lang; soms een half jaar. Wanneer u weer helemaal van de operatie hersteld zal zijn, is moeilijk aan te geven.

Vaak zult u de eerste maanden medicijnen moeten gebruiken om het bloed dunner te houden. Daarnaast moet u er voor zorgen dat de slagaderverkalking zo min mogelijk toeneemt. Dit doet u door zo gezond mogelijk te leven: niet roken, zorg voor voldoende
lichaamsbeweging en voorkom overgewicht. Als u suikerziekte, hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte heeft, dan is behandeling hiervan noodzakelijk.
 

Controle

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle.

Heeft u nog vragen?

Stel deze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek Vaatchirurgie, telefoonnummer: (073) 553 86 45.

Bij vragen of problemen na ontslag kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer (073) 553 60 05.
Bij dringende vragen of problemen buiten kantooruren kunt u, tot 30 dagen na ontslagdatum, bellen met de verpleegafdeling Chirurgie,
telefoonnummer (073) 553 20 31.