Headerafbeelding
Baby in maxicosi op de verpleegafdeling A5 Noord
Behandeling

Voeding in zijligging bij zuigelingen

Bij voeden in zijligging ligt uw kind bij u op schoot op de zij.

Voeden in zijligging is een goede manier voor prematuren of pasgeborenen die moeite hebben met de coördinatie van zuigen, slikken of ademen.

Hoe verloopt het voeden in zijligging?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het voeden in zijligging.

Praktische tips

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code KIN-189
Laatste revisie: 5 januari 2024 - 10:36
Hoe verloopt het voeden in zijligging?

Voeding in zijligging bij zuigelingen

Voordat u begint met voeden, is het belangrijk dat u uw kind goed bekijkt. U kijkt naar:

 • De alertheid van uw kind. Uw kind moet wakker zijn.
 • Ademhaling. Deze moet regelmatig zijn.
 • Bij kinderen die een saturatiemeting hebben, moet deze boven de 93 zijn.

In welke houding kunt u het beste drinken geven?

 • Zorg dat u in een rustige omgeving zit.
 • Geef uw benen steun door uw voeten op een voetenbankje te zetten. Leg daarna een doek over uw benen heen.
 • Leg uw kind op de zij met de billen tegen uw buik aan. Zorg dat de handjes bij elkaar zijn op borsthoogte. De knietjes van uw kind zijn gebogen. Let erop dat uw kind niet in het licht kijkt.
 • Eventueel kunt u ter ondersteuning een hydrofiele doek om uw kind heen slaan zodat de handjes bij elkaar blijven.
een kindje ligt op de zij op een bedje

Hoe biedt u de fles aan?

 • U kunt starten met voeden als uw kind, via de tepel zoekreflex, zelf het mondje opent en de speen pakt. De tepelzoekreflex kunt u opwekken door de speen van de wang naar de mond te bewegen. Uw kind zal dan de mond openen en het hoofd richting de speen draaien.
 • Het is belangrijk om de het voorste deel van de speen goed gevuld te houden met melk.
 • Probeer uw kind als dat nodig is te helpen door het zuigen, slikken en ademen te reguleren met een adempauze. U kunt het zuigen tussendoor stoppen door de fles naar beneden te kantelen. Er komt dan geen voeding meer in de speen. Meestal zuigt uw kind nog een paar keer en start dan met ademen. Wanneer uw kind blijft zuigen, kunt u de fles voorzichtig uit de mond halen.

Het is belangrijk om tijdens het voeden goed op de stresssignalen van uw kind te letten. Als u stresssignalen ziet, legt u een adempauze op tijdens het drinken zoals hierboven staat beschreven. 

Stresssignalen zijn:

 • verandering van kleur van de huid van uw kind, zoals bleek of grauw zien;
 • veranderen van ademhalen;
 • hoofd wegdraaien, neusvleugelen, fronsen, vingers spreiden en armen of benen strekken.

Het boeren

Uw kind kan het beste boeren als u hem of haar tegen uw schouder aanlegt met de armpjes omhoog.

kindje ligt op de zij in bed en krijgt flesvoeding

Stel uw vragen dan aan de verpleegkundige, medisch pedagogisch zorgverlener of logopedist op de afdeling.