Headerafbeelding
Vrouw met kind kijkend naar binnentuin
Behandeling

Rehydratie bij kinderen met buikgriep

Met rehydratie zorgen we ervoor dat kinderen met buikgriep die een vochttekort hebben, weer voldoende vocht binnenkrijgen.

Buikgriep bij kinderen komt vaak voor. Kinderen moeten dan braken en hebben diarree. Bij baby’s en jonge kinderen kan hierdoor een vochttekort ontstaan. Dat noemen we uitdroging. Dit kan een reden zijn om uw kind op te nemen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig identiteitsbewijs en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code kin-300a
Laatste revisie: 6 juni 2023 - 10:19
Hoe verloopt de behandeling?

Rehydratie bij kinderen met buikgriep

De behandeling

We zorgen ervoor dat uw kind weer voldoende vocht binnenkrijgt. Dit noemen we rehydratie. Meestal krijgt uw kind 4 tot 6 uur een oplossing van water, glucose en zout aangeboden. Deze oplossing heet ORS.

  • Heeft uw kind daarna nog waterdunne ontlasting? Dan geven we extra ORS om het tekort aan vocht aan te vullen. Weigert uw kind deze extra ORS? Dan is dit meestal een teken dat er geen ernstig vochttekort meer is.
  • Veel kinderen lukt het niet doordat ze ziek zijn om de ORS te drinken. We brengen dan een maagsonde in. Dit is een slangetje rechtstreeks in de maag dat via de neus wordt ingebracht. De ORS wordt via een pompje gelijkmatig gegeven. Moet uw kind braken, dan geven we de ORS in kleine porties.

Na de fase van rehydratie, bieden we uw kind weer normaal eten en drinken aan. De diarree zal dan niet meteen over zijn. Dit kan nog een paar dagen aanhouden. Bij een klein deel van de kinderen is het soms nodig om een infuus te geven.

Vochtbalans

Tijdens de opname houden we een vochtbalans bij. Dit betekent dat we:

  • uw kind elke dag wegen;
  • alles opschrijven wat uw kind drinkt;
  • opschrijven hoeveel uw kind plast. Hiervoor wegen we de luiers of laten we uw kind op een po of in een urinaal plassen.

Medicijnen

Het is niet goed om uw kind medicijnen te geven bij buikgriep. Medicijnen maken de klachten soms erger.

Isolatieverpleging

Op de kinderafdeling verplegen we uw kind afgezonderd van andere kinderen. Dit noemen we isolatie. Dit doen we in verband met besmettingsgevaar. Van de verpleegkundige krijgt u informatie over ‘Isolatieverpleging van uw kind’. Het is erg belangrijk dat u deze informatie leest.

Let op! Het is belangrijk dat u en alle bezoekers na ieder contact met uw kind, met braaksel of ontlasting, de handen wast of ontsmet met handalcohol. Doe dit altijd voordat u de kamer verlaat!

Wanneer mag uw kind weer naar huis?

Uw kind mag naar huis als:

  • hij of zij weer normaal kan eten en drinken;
  • minder diarree heeft;
  • zich goed voelt. 

De diarree hoeft nog niet helemaal over te zijn. Dat geeft niet, want de kans op uitdroging is nu heel klein. Met gezond eten, zal uw kind weer snel opknappen.

Bij vragen kunt u bellen naar de afdeling Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 25 27.