Headerafbeelding
afdelingen dagbehandeling intake vragenlijst
Behandeling

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal door de plastisch chirurg

Na een botbreuk aan de hand of vinger kan de plastisch chirurg een schroef, plaatje, pin of draad inbrengen (osteosynthese materiaal) om het bot extra stevigheid te geven.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzicht van alles wat u mee moet nemen.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code PCH-737
Laatste revisie: 11 januari 2024 - 08:33
Hoe verloopt de behandeling?

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal door de plastisch chirurg

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatieboekje voorbereiding opname

Van de afdeling Preoperatieve Screening (POS) krijgt u een informatieboekje. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw (dag)opname. U krijgt het boekje als papieren versie en/of als digitale versie in uw MijnJBZ. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Opereren kan alleen als u nuchter bent. ‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
 • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
 • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

 • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Meer kans op complicaties bij rokers

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die roken een veel grotere kans op complicaties na een operatie hebben dan niet-rokers. Zo geneest bij rokers de wond langzamer. Ook treden er bijvoorbeeld vaker (ernstige) infecties van de wond op. Rokers kunnen de kans op complicaties met 50%(!) verminderen door rondom de operatie te stoppen met roken. Wij adviseren u daarom om minstens 4 weken voor de operatie en 4 weken na de operatie niet te roken.

Opname

U wordt voor deze operatie opgenomen op afdeling Kort Verblijf of afdeling Dagbehandeling. 

Als u wordt opgenomen op de afdeling Kort Verblijf, blijft u in principe één of meerdere nachten opgenomen in het ziekenhuis. Als u opgenomen wordt op de afdeling Dagbehandeling, dan kunt u dezelfde dag het ziekenhuis verlaten. Het is afhankelijk van uw operatie op welke afdeling u wordt opgenomen en hoe lang u opgenomen blijft.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na de operatie niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens de behandeling

De plastisch chirurg maakt meestal gebruik van het litteken van de vorige operatie. De huid wordt meestal gesloten met oplosbare hechtingen. Vervolgens wordt een drukverband aangelegd.

Op de plek van de verwijderde schroeven en pennen zitten na de operatie kleine holtes. Deze worden in de loop van de tijd door het lichaam zelf opgevuld met littekenweefsel of nieuw bot.

Het materiaal dat verwijderd is, wordt na de operatie weggegooid. Vertel het de chirurg als u het materiaal zelf wilt meenemen. Houdt u er wel rekening mee dat het materiaal verontreinigd en soms scherp is.

Wat zijn de risico's?

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Ook bij deze operatie is de normale kans op complicaties (zoals een nabloeding, een wondinfectie, trombose of longembolie) aanwezig.

Thuis

 • Het drukverband mag 48 uur na de operatie verwijderd worden.
 • Als het drukverband verwijderd is mag u douchen. Als u wilt mag u de wond bedekken met een pleister.
 • Leg het geopereerde arm of been gedurende 48 uur zoveel mogelijk omhoog.
 • Meestal mag u direct na het verwijderen van het materiaal uw arm/been weer gewoon bewegen en belasten. Bij twijfel over de stevigheid van het bot krijgt u gips aangelegd. Of u krijgt het advies om tijdelijk het geopereerde bot minder te belasten.
 • Vermijd contactsport. Overleg hierover met uw plastisch chirurg.

Heeft u pijn?

In overleg met de anesthesioloog wordt afgesproken welke pijnstillers u thuis mag gebruiken. Voordat u naar huis gaat bespreekt de verpleegkundige dit met u.

Het verwijderen van de hechtingen

Heeft u oplosbare hechtingen gekregen? Dan mag u de eerste week na de operatie niet in bad en niet te heet douchen. De hechtingen kunnen daardoor namelijk te snel oplossen.

Heeft u niet oplosbare hechtingen gekregen? (Dit zijn zichtbare, meestal donker gekleurde hechtingen). Dan mogen deze verwijderd worden bij de huisarts of op de polikliniek. Wanneer dit kan hoort u 1 dag (horen de mensen 1 dag na de opname wanneer de hechtingen verwijderd worden? ) na de operatie voordat u naar huis gaat.

Wanneer neemt u contact op?

Bij de volgende problemen neemt u contact op met het ziekenhuis:

 • Als de wond erg rood, gezwollen of geïrriteerd ziet. Dit kan wijzen op een ontsteking.
 • Als u koorts boven 38,0˚ Celsius krijgt.
 • Als u zich zorgen maakt of vragen heeft.

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, dan kunnen wij u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 60 15. Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts. Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Autorijden na een behandeling

Autorijden, maar ook het besturen van andere vervoersmiddelen mag alleen als u weer goed bent hersteld. Dit zegt de wet. Uw arts kan en mag niet beoordelen of u in staat bent om een auto te besturen. U moet dus zelf een inschatting maken of het veilig en verantwoord is om te rijden na een behandeling. Autorijden doet u altijd op eigen risico. Wij adviseren u om uw autoverzekeringspolis te bekijken omdat ook uw verzekeraar bepaalde eisen kan stellen aan het rijden na een behandeling.

Na 2 weken heeft u een afspraak op de polikliniek Plastische Chirurgie. Heeft u niet oplosbare hechtingen, dan worden deze bij de controle verwijderd.

Wanneer u oplosbare hechtingen heeft, kan het zijn dat u pas na een aantal weken een afspraak heeft. Dit kan ook een telefonische afspraak zijn.

Plastisch Chirurgen

Alle plastisch chirurgen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn geregistreerd in Nederland. Ook zijn ze lid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Dit betekent dat ze volgens de regels van deze vereniging werken. Voor u als patiënt betekent dit dat u de best mogelijke zorg krijgt. Wij staan voor kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de Plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen voor het gesprek op te schrijven. Polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15.