Headerafbeelding
Operatiedossier Operatiekamer 2
Behandeling

Operatie van een nekhernia

Als de klachten van de nekhernia blijven bestaan, kan de arts besluiten om te opereren.

Bij een nekhernia is een operatie niet altijd nodig. Met rust en fysiotherapie gaat de hernia vaak vanzelf weer over (in 70 tot 80% van de gevallen).

Maar blijven de klachten bestaan en stellen we een operatie te lang uit? Dan kost het herstel erna ook veel tijd. Daarom wacht de arts liever niet langer dan 6 maanden met opereren.

Wanneer kan een operatie nodig zijn?

 • Als u langere tijd (in ieder geval langer dan 8 weken) zoveel pijn heeft dat u niet meer goed kunt functioneren. Uw beleving is hier het meest belangrijk. U moet eigenlijk zelf beslissen of u geopereerd wilt worden. Er moet natuurlijk ook een medische indicatie zijn om te opereren.
 • De arts adviseert meestal ook een operatie als er door druk van de hernia schade is aan het ruggenmerg en daarbij passende klachten.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code NEU-020b
Laatste revisie: 8 april 2024 - 08:58
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie van een nekhernia

Afspreken van de operatiedatum

U komt op een wachtlijst voor de operatie. De wachttijd voor de operatie is 1 tot een paar weken. De secretaresse weet niet wanneer u de oproep krijgt.

1 week voor de operatie belt het Planbureau u om door te geven wanneer u geopereerd wordt. Een dag voor de opname krijgt u van het Planbureau te horen op welke afdeling u wordt opgenomen en hoe laat u daar verwacht wordt.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatiefolder voorbereiding (dag)opname

Voor de opname krijgt u een folder met informatie over de (dag)opname. Deze informatie heeft u nodig om zich goed voor te bereiden. U krijgt de folder als digitale versie in uw MijnJBZ en als u wilt ook op papier. Lees deze informatie goed door!

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat uw maag voor de operatie leeg is. Dit noemen we nuchter. Dit voorkomt dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Als dit gebeurt, kan dat ernstige complicaties geven. 

Bent u niet nuchter? Dan kan de operatie niet door gaan.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
 • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
 • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

 • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Dit zijn algemene instructies voor het nuchter zijn. Het kan zijn dat u van de arts andere instructies krijgt. U ontvangt hierover bericht in uw MijnJBZ en eventueel op papier. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Vervoer naar huis regelen

Wij adviseren u dringend om na de operatie niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Wat neemt u mee?

Het is belangrijk dat u het volgende meeneemt naar uw opname:

 • Goede schoenen, dus geen pantoffels, slippers, plastic klompen of losse laarzen.
 • Folder ‘’Oefeningen en richtlijnen na een hernia/laminectomie’’ die u heeft gekregen van de fysiotherapeut.
 • Uw eigen medicijnen, zodat u deze kunt innemen tijdens de opname.

Thuiszorg

Verwacht u van te voren problemen met het zelfstandig verzorgen aan de wastafel of bij het douchen, ondanks de hulp van mantelzorg? Dan raden wij u aan om voor uw opname de thuiszorg al te regelen via uw huisarts. U gaat namelijk de dag na de herniaoperatie al met ontslag.

Huishoudelijke hulp

 • Een aantal dagen na de operatie mag u weer licht huishoudelijk werk doen, zoals afwassen, koffie zetten, tafel dekken enzovoort.
 • U mag 4 weken geen zwaar huishoudelijk werk doen, zoals stofzuigen.
 • Heeft u hulp nodig bij huishoudelijk taken? Dan moet u dit zelf aanvragen. Huishoudelijke hulp kan namelijk alleen door uzelf worden aangevraagd bij het WMO-loket van uw gemeente. U kunt dit het beste regelen voordat u wordt opgenomen. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Wat gebeurt er bij de behandeling?

Er zijn een aantal manieren om een nekhernia te opereren. Het is nooit aangetoond dat de ene mogelijkheid beter is dan de andere. Iedere arts gebruikt daarom de methode die hij heeft geleerd, goed beheerst en waarin hij vertrouwen heeft. In het Jeroen Bosch ziekenhuis opereren de orthopedisch chirurg en neurochirurg vaak samen. Dit bespreken we vooraf met u.

Operatie via de nek of via de hals

De arts kan kiezen voor een operatie vanaf de achterkant: via de nek. Deze manier wordt betrekkelijk weinig gebruikt. Deze ingreep noemen we een foraminotomie.

De arts kan ook opereren vanaf de voorkant: via de hals. Er wordt dan aan de linker- of rechterkant van de hals een snee gemaakt. Via deze snee kan de arts bij de voorkant van de wervelkolom komen.

Soms worden bij deze operatie de wervels aan elkaar vastgezet (spondylodese). Uw arts bespreekt met u welke operatiemethode voor u geldt.

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, brengt de verpleegkundige u terug naar de verpleegafdeling.

Wat zijn de risico's?

Bij elke grote operatie zijn er risico’s, ook bij de operatie van een nekhernia. Operaties aan de nekwervels zijn ingewikkeld. In het gebied lopen veel bloedvaten en zenuwen. Risico’s zijn:

 • Een nabloeding of een infectie van de wond.
 • Na een hernia komt het ook voor dat de wervels niet vastgroeien.
 • Bij de operatie via de nekzijde kan er irritatie van een zenuwwortel ontstaan of er kan hersenvocht lekken.
 • Bij de operatie via de halszijde komt het voor dat er zenuwen beschadigen. Dit kan heesheid of slikklachten geven.

Meer kans op complicaties bij rokers

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die roken een veel grotere kans hebben op complicaties na een operatie dan niet-rokers. Zo geneest bij rokers de wond langzamer. Ook ontstaan er bijvoorbeeld vaker (ernstige) infecties van de wond.

Rokers kunnen de kans op complicaties met de helft verminderen door rondom de operatie te stoppen met roken. Wij adviseren u daarom om minstens 4 weken voor de operatie en 4 weken na de operatie niet te roken.

Naar huis

Als er verder geen bijzonderheden zijn, dan gaat u 1 dag na de operatie weer naar huis.

Herstel thuis

Operatie via uw nek

U kunt na de operatie last hebben van hoofdpijn en pijn tussen uw schouderbladen. Dat komt door het liggen op de operatietafel en doordat bloedvaatjes en spieren opzij zijn geschoven. De ergste pijn is na de 1e uren verdwenen. In de weken daarna vermindert ook de andere pijn langzaam.

Operatie via uw hals

Na de operatie kunt u last hebben van meer uitstralingspijn in uw armen dan voor de operatie. Dit komt doordat het operatiegebied nog gezwollen is. De klachten nemen na verloop van tijd af. Dit kan 1 maand tot 1 jaar duren. Het slikken kan in het begin moeilijk gaan. Het helpt om kleine hapjes te nemen en erbij te drinken. Om te voorkomen dat u zich verslikt, kunt u de eerste weken beter geen rijst, beschuit en knäckebröd eten.

Soms is het nodig dat u na de operatie een halskraag draagt. Uw arts bespreekt dit dan met u.

Medicijnen

 • De fraxiparine injectie die u in het ziekenhuis kreeg, hoeft u thuis niet meer te gebruiken. Thuis beweegt u meer dan in het ziekenhuis.
 • Uw eventuele eigen bloedverdunners moet u thuis wel innemen.
 • De 3e dag na de operatie start u weer met innemen van acenoumarol, volgens het schema van de trombosedienst. Behalve als de neurochirug iets anders afspreekt met u.
 • Als pijnstilling mag u 4 keer per dag, 2 paracetamol tabletten van 500 mg innemen. AIs dit te weinig is, neem dan contact op met uw huisarts of de polikliniek Neurologie.
 • Gebruikte u thuis opiaten, dan krijgt u van de verpleegkundige een afbouwschema mee.

Operatiewond

 • Een operatiewond is gevoelig voor infectie. Houdt u er rekening mee, dat het ongeveer 1 week duurt voordat de wond genezen is.
 • Op de dag van ontslag krijgt u een nieuwe Leukomed (8.0x15cm) verbandpleister op uw wond. U krijgt geen pleisters mee van het ziekenhuis. Deze kunt u zelf bij de apotheek kopen.
 • U mag thuis douchen met de pleister maar niet in bad omdat de wond dan week wordt. Na het douchen is het wel belangrijk dat u de pleister vervangt. De wond mag niet te vochtig worden de eerste week.

De operatiewond kan enkele dagen tot weken gevoelig blijven. Bij sommige mensen duurt dit langer.

Hechtingen

Heeft u hechtingen die niet oplosbaar zijn? Of blijven er hechtingen zichtbaar na ongeveer 10 dagen? Dan kunt u deze laten verwijderen door de huisarts.

Leefregels voor de eerste 2 tot 3 maanden na de operatie

 • Loop niet op ongelijk of heuvelachtig terrein en niet over gladde oppervlakken.
 • Til geen voorwerpen die zwaarder zijn dan 10 kilo.
 • Doe geen zware huishoudelijke taken.
 • Zorg bij het lezen en schrijven voor een wat hoger en schuiner werkblad.
 • Zet de monitor van uw computer op ooghoogte.
 • We adviseren u dringend om geen auto te rijden als u een kraag moet dragen. Meerijden mag wel.
 • Ga niet fietsen/bromfietsen.
 • Slaap niet op uw buik. Slapen op uw rug en op uw zij mag wel. Als u op uw zij slaapt, moeten uw hoofd en rug in 1 lijn liggen. De ruimte tussen uw nek en uw schouder moet opgevuld zijn met een dik kussen.
 • U mag niet sporten (ook niet zwemmen).

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie, zoals aanhoudende heesheid of tintelingen in uw handen die doorlopen tot in uw vingertoppen? Dan belt u het ziekenhuis.

 • Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Neurologie, telefoonnummer: (073) 553 23 25.
 • In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u verpleegafdeling Neurologie, telefoonnummer (073) 553 25 12.

Bij vragen of problemen ná uw 1e controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Na 10 dagen belt u met uw huisarts.

Bij ontslag geeft de verpleegkundige u een controleafspraak mee. Deze is ongeveer 6 weken na de operatie bij de neurochirurg op de polikliniek Neurologie.

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u bellen naar de polikliniek Neurologie, telefoonnummer (073) 553 23 25.