Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Operatie bij tranende ogen (DacryoCystoRhinostomie)

Als een blijvende verstopping in de traanzak of het neustraankanaal de oorzaak is van uw tranende ogen, dan kan de oogarts u opereren. De oogarts maakt dan een nieuwe verbinding tussen de traanzak en de neus. Deze operatie noemen we DacryoCystoRhinostomie (DCR). 

Iedereen heeft wel eens last van traanogen. Wanneer er een klein stofje in het oog komt of een harde wind recht in het gezicht blaast, gaan de ogen tranen. Dit is een normaal verschijnsel. Bij irritatie van het oog, gaan de traanklieren extra traanvocht produceren. Zo worden de ogen schoongehouden. Ook bij emoties kunnen als reactie vochtige ogen ontstaan of zelfs tranende ogen.

Als de ogen maar blijven tranen, is er vaak iets anders aan de hand. Er kan een blijvende verstopping zijn in de traanzak of het neustraankanaal. 

overzicht van de traanbuis in oog en neus
Bronvermelding Nederlands Oogheelkundig Gezelschap 

Hoe verloopt de operatie?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw operatie

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code OOG-066
Laatste revisie: 16 april 2024 - 15:37
Hoe verloopt de operatie?

Operatie bij tranende ogen (DacryoCystoRhinostomie)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatieboekje voorbereiding opname

Van de afdeling Preoperatieve Screening (POS) krijgt u een informatieboekje. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw (dag)opname. U krijgt het boekje als papieren versie en/of als digitale versie in uw MijnJBZ. Lees dit boekje goed door!

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Bloedverdunnende medicijnen

Voor deze operatie mag u geen bloedverdunnende medicijnen gebruiken. In overleg met de arts, stopt u met deze medicijnen. Er kan anders een nabloeding ontstaan.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Nuchter zijn

Opereren kan alleen als u nuchter bent. ‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
  • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
  • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
  • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

  • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens de behandeling

De arts maakt een sneetje van ongeveer 1 à 2 cm in de huid ter hoogte van de traanzak, aan de zijkant van de neusrug.

Via het bovenste en onderste traanafvoerpunt wordt een zacht siliconenslangetje ingebracht tot in de neus. Zo blijft de nieuwe verbinding goed open. Dit slangetje blijft twee maanden zitten. U heeft hier geen last van. Als u goed kijkt, kunt u het doorzichtige slangetje in de neushoek van het oog zien zitten.

Na 2 maanden wordt het slangetje verwijderd. Dit doet geen pijn. We knippen het slangetje in de neushoek door. U kunt het dan direct uitsnuiten.

Een DCR kan ook via de neus plaatsvinden. De oogarts en de KNO-arts opereren dan samen. De KNO-arts maakt dan een verbinding vanuit de neus naar de traanzak. Bij deze operatie wordt dus geen litteken in de huid gemaakt.

In de loop van de dag mag u naar huis. Na de operatie heeft u weinig pijn. U kunt enkele dagen een vol gevoel hebben in de neus, aan de geopereerde kant.

Wat moet u doen bij problemen thuis na een operatie?

Heeft u voor uw controleafspraak problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis. Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Oogheelkunde. telefoonnummer: 073-553 6060. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp: telefoonnummer: 073-5532700

 

Na 1 à 2 weken komt u op controle. Na 2 maanden komt u nogmaals naar de polikliniek om de slangetjes te laten verwijderen.

 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 60.