Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Operatie bij kapselvorming borstprothese

Als u last heeft van kapselvorming om 1 of beide borstprothesen, kan een operatie nodig zijn.

Kapselvorming betekent dat er littekenvorming om de prothese heen is ontstaan. Dit litteken trekt samen en zorgt ervoor dat de borst wat vaster en pijnlijker wordt. De plastisch chirurg kan het kapsel insnijden of verwijderen. Hierdoor wordt het litteken verruimd. Tijdens de behandeling beoordeelt de plastisch chirurg of de prothese vervangen moet worden.

In de Chirurgische bijsluiter voor patiënten die een operatie willen ondergaan waarbij siliconen borstimplantaten worden gebruikt, kunt u meer lezen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • uw JBZ-patiëntenpas
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code PCH-047a
Laatste revisie: 30 mei 2023 - 09:29
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij kapselvorming borstprothese

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatieboekje voorbereiding opname

Van de afdeling Preoperatieve Screening (POS) krijgt u een informatieboekje. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw (dag)opname. U krijgt het boekje als papieren versie en/of als digitale versie in uw MijnJBZ. Lees dit boekje goed door!

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Verdere voorbereidingen thuis

Koop voor de operatie een sport-BH zonder beugel en neem deze mee naar het ziekenhuis.

Nuchter zijn

Opereren kan alleen als u nuchter bent. ‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
 • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
 • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten en drinken (ook geen  snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

 • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na de operatie niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de behandeling?

De plastisch chirurg maakt een snee in de plooi onder de borst. Door het kapsel in te snijden of (deels) te verwijderen, wordt het litteken verruimd. Tijdens de operatie ziet de plastisch chirurg of de prothese vervangen moet worden. Dit hangt ook af van hoe lang de prothese er al zit.

Hierna hecht de arts de wond met oplosbare hechtingen onder de huid. Er wordt tijdens de operatie vaak een drain aangebracht in de borst. Dit is een slangetje om overtollig bloed en weefselvocht af te zuigen.

Uitslaapkamer

Na de operatie brengen wij u naar de uitslaapkamer. Net als tijdens de operatie controleren we voortdurend uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte. Zodra u wakker bent en u zich goed voelt, brengen we u terug naar de verpleegafdeling.

Na de behandeling

U heeft een speciaal verband om uw borsten. De borsten zijn verbonden met een direct op de huid klevend verband. U heeft vaak aan iedere kant een drain in de wond. U gaat vrijwel altijd met drains naar huis. We verwijderen de drains als er bijna geen vocht meer uitkomt. U krijgt een formulier mee waarop u bijhoudt hoeveel vocht er in 24 uur uit de drains komt. Wanneer dit vocht minder is dan 30 cc, belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie. Buiten kantoortijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp.

Wanneer u niet misselijk bent, goed kunt drinken en geplast heeft, verwijderen we het infuus. Hierna mag u gewoon eten en drinken.

Naar huis

Meestal kunt u dezelfde dag nog naar huis.

Risico's

Bij deze operatie komen gelukkig bijna nooit ernstige complicaties voor. Complicaties zijn bijwerkingen zoals nabloedingen of infecties. Het kan zijn dat uw wond langzamer geneest dan we verwachten. Hierdoor kan het litteken hier en daar uiteindelijk breder worden.

Borstimplantaat (DBIR)

Wanneer u een borstprothese heeft, is het goed om te weten dat alle operatiegegevens in het landelijk register voor borstprothesen (DBIR) komen. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie wil graag de kwaliteit van de prothesen en de zorg hieromheen kunnen volgen, beoordelen en verbeteren. Daarom is er een landelijk register voor borstprothesen (DBIR) gestart in samenwerking met DICA en het Ministerie van Volksgezondheid (VWS).

Registratie van uw implantaat

Het JBZ registreert de gegevens van een ingebracht implantaat in uw dossier. U kunt deze gegevens zien in uw MijnJBZ onder het kopje ‘Dossier’ en vervolgens ‘Implantaten’. De informatie over uw implantaat staat ook in uw ontslagbrief. Staat een implantaat niet in uw MijnJBZ? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Het JBZ levert de informatie over ingebrachte implantaten aan bij het Landelijke Implantaten Register (LIR). Dit is wettelijk verplicht. In het register staan alleen gegevens over het implantaat en niet uw patiëntgegevens. Mocht er een probleem optreden met een bepaald implantaat, dan neemt het LIR contact op met de zorgverleners die de implantaatgegevens hebben aangeleverd, zodat zij hun patiënten kunnen informeren.

Uw lichaam heeft na de operatie tijd nodig om te herstellen. Daarom kunt u zich na de operatie moe voelen. De adviezen die we u meegeven helpen u om te herstellen. Ook heeft u hierdoor minder kans op eventuele problemen die kunnen ontstaan door de operatie (complicaties).

Welke klachten kunt u thuis hebben?

 • Pijnklachten; u kunt hier voor paracetamol gebruiken. U mag maximaal 4x per dag 1000 mg gebruiken. Het kan zijn dat de plastisch chirurg andere afspraken met u heeft gemaakt.
 • Het is mogelijk dat uw borsten de eerste dagen na de operatie gezwollen en pijnlijk zijn. U kunt blauwe plekken rondom uw borsten krijgen. Deze klachten nemen langzaam af.
 • Het is mogelijk dat uw borsten de eerste periode na de operatie hard en gespannen aanvoelen. Langzaam aan zullen de borsten zich steeds meer gaan vormen. Ze zullen dan weer zachter gaan aanvoelen. Dit kan een half jaar duren.

Adviezen voor thuis

 • Voordat u naar huis gaat, wordt de foam verwijderd. U kunt dan uw sport-BH aan die u heeft meegenomen.
 • U plakt papieren pleisters op de wond die u om de 4 tot 5 dagen vervangt.
 • We raden u aan om in de eerste weken na de operatie niet te werken. Eventueel kunt u samen met uw bedrijfsarts hiervoor een plan opstellen.
 • U mag uw armen de eerste 2 weken niet hoger dan de schouders heffen.
 • Na de 2e week mag u lichte werkzaamheden verrichten.
 • De eerste 4 weken raden we u aan om een passende beha of sportbeha dag en nacht te dragen.
 • U mag de eerste 4 tot 6 weken niet sporten.
 • De eerste 6 weken mag u niet roken.
 • U mag de eerste 6 weken niet (zwaar) tillen.
 • Als u moet niezen, hoesten of persen kunt u het beste de wond met uw hand ondersteunen. U geeft dan tegendruk.

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts. Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Autorijden na een behandeling

Autorijden, maar ook het besturen van andere vervoersmiddelen mag alleen als u weer goed bent hersteld. Dit zegt de wet. Uw arts kan en mag niet beoordelen of u in staat bent om een auto te besturen. U moet dus zelf een inschatting maken of het veilig en verantwoord is om te rijden na een behandeling. Autorijden doet u altijd op eigen risico. Wij adviseren u om uw autoverzekeringspolis te bekijken omdat ook uw verzekeraar bepaalde eisen kan stellen aan het rijden na een behandeling.

De dag na de behandeling bellen we u om een controle afspraak in te plannen.

Plastisch Chirurgen

Alle plastisch chirurgen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn geregistreerd in Nederland. Ook zijn ze lid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Dit betekent dat ze volgens de regels van deze vereniging werken. Voor u als patiënt betekent dit dat u de best mogelijke zorg krijgt. Wij staan voor kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de Plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen voor het gesprek op te schrijven. Polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15.