Headerafbeelding
kind krijgt een ballon bij het winkeltje op de boulevard
Behandeling

Operatie bij een niet-ingedaalde zaadbal bij jongens

Wanneer bij uw kind de zaadbal in de lies zit, probeert de uroloog door een handbeweging deze weer in de balzak terug te brengen. Blijft de zaadbal daar niet zitten, dan is een behandeling nodig. 

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan. Neem deze informatie ook mee als uw kind komt voor de opname. Wij willen de zorg voor thuis graag samen met u bespreken. 

Lees meer

Een opname in het ziekenhuis kan voor uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het daarom belangrijk u en uw kind hierbij goed te begeleiden.

Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent. Thuis stellen kinderen namelijk vaak meer vragen dan in het ziekenhuis. Uw kind vertrouwt u. Daarom kunt u het beste uitleggen wat er gaat gebeuren. U weet het best welke informatie uw kind begrijpt en emotioneel kan verwerken. Als uw kind weet wat hem te wachten staat, geeft dat een gevoel van zekerheid en vertrouwen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij (dag)opname van uw kind?

Als uw kind voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan een geldig legitimatiebewijs, patiëntenpas en de medicijnen van uw kind mee. Ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf, etcetera. Hier leest u meer informatie over wat u mee moet nemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KIN-309a
Laatste revisie: 3 juni 2022 - 12:01
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij een niet-ingedaalde zaadbal bij jongens

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een operatie en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Kan uw kind op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. 

Preoperatieve Screening

Het is belangrijk dat uw kind goed en veilig wordt voorbereid op de behandeling. Daarom heeft u voor de behandeling een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling Preoperatieve Screening (POS). Deze afspraken zijn meestal telefonisch. De anesthesist kan het nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. De afspraak op de afdeling POS duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS zijn belangrijk; de behandeling kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Lees voor een goede voorbereiding op het gesprek ook de informatie Anesthesie bij Kinderen. U kunt eventuele vragen bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS. 

Informatieboekje

Op de afdeling POS/Intake of polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op de opname van uw kind. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de behandeling moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover instructies van het Planbureau.

Gebruikt uw kind medicijnen?

Neem de medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, het liefst in de originele verpakking. Omdat uw kind maar kort is opgenomen, gebruikt uw kind tijdens de opname de eigen medicijnen. Tenzij dit anders met u is afgesproken. Neem ook eventueel insuline, glucosemeter met toebehoren en puffer mee. Het kan zijn dat uw kind de puffer nodig heeft na de behandeling.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw A, verdieping 6. 

Voor de behandeling

Op de afdeling hoort u welke verpleegkundige voor uw kind zorgt. Uw kind komt op een kamer bij andere kinderen te liggen. Een opname is best spannend en daarom is het fijn als u bij uw kind blijft. De verpleegkundige geeft uitleg over de gang van zaken deze dag. Verder stelt de verpleegkundige enkele vragen en meet de temperatuur.

Als uw kind aan de beurt is, brengt u samen met de verpleegkundige uw kind naar het Operatiecentrum. U wacht daar met uw kind in de voorbereidingsruimte. Een maal op de operatiekamer mag u bij uw kind blijven totdat hij of zij slaapt. Tijdens de operatie wacht u bij het Operatiecentrum.

Tijdens de behandeling

De uroloog maakt een sneetje in de lies en een sneetje in de balzak. Via de opening in de lies wordt de zaadbal opgezocht en vrijgemaakt. De bloedvaten en de zaadleider van de zaadbal worden ook losgemaakt van de omliggende weefsels. Hierdoor ontstaat er voldoende lengte om de zaadbal naar de balzak te brengen waar deze wordt vastgezet. Ziet de uroloog tijdens de behandeling dat er een liesbreukje zit, dan wordt dit meteen verholpen. De uroloog hecht de huidwond in de lies en de balzak meestal met oplosbare hechtingen. Deze hechtingen verdwijnen vanzelf.

Uitslaapkamer

Vanuit de operatiekamer gaat uw kind eerst naar de uitslaapkamer. Als uw kind daar is, roept de verpleegkundige u. Hier spreekt u ook de arts, over het verloop van de operatie. Na de operatie gaat u samen met uw kind en de verpleegkundige terug naar de afdeling.

Op de afdeling

Als uw kind goed wakker is en (bijna) geen pijn heeft, komt de verpleegkundige u en uw kind ophalen. Meestal mag uw kind weer snel beginnen met drinken en daarna eten. Als uw kind voldoende is opgeknapt, haalt de verpleegkundige het infuusnaaldje uit de arm.

Vanwege de blockverdoving kan uw kind na de behandeling slap in de benen zijn, maar heeft geen pijn.

Risico's

Er kan een nabloeding optreden. U ziet dan een bloeduitstorting onder de hechting. Deze verdwijnt vaak vanzelf. Een behandeling is niet nodig. Soms ontstaat er een infectie. Vaak wordt dit in het ziekenhuis behandeld. Zeer zelden komt het voor dat de bloedvaten van de zaadbal worden beschadigd waardoor deze als het ware verschrompelt. Dit is een ernstige complicatie die gelukkig bijna nooit voor komt.

Adviezen voor thuis

De eerste dag moet uw kind het rustig aan doen. Lekker in bed blijven of op de bank liggen. Uw kind is waarschijnlijk de eerste dagen minder actief.

Het is normaal dat de balzak een beetje gezwollen is en er blauwrood uit ziet.

Pijnstilling

De verpleegkundige geeft u advies over het geven van pijnstilling.

Plassen

Heeft uw kind nog niet geplast voordat hij naar huis gaat? Dan moet u er op letten dat dit in de avond wel gebeurd. Heeft uw kind in de avond nog niet geplast? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp voor overleg.

Douchen en baden

Uw kind mag na 2 dagen kort douchen. Uw kind mag na 10 dagen weer in bad en zwemmen.

Wondverzorging

Na het douchen dept u de wond goed droog. Laat de pleister los, dan hoeft u er geen nieuwe meer op te doen. Draagt uw kind luiers? Verschoon deze dan regelmatig. Langdurig contact met urine en/of ontlasting is niet goed voor de wond.

School

Als uw kind fit is, mag hij na 3 dagen naar school.

Sporten

10 dagen na de behandeling mag uw kind weer sporten, zwemmen en fietsen. 

Wanneer belt u het ziekenhuis?

  • Bij hevige pijn;
  • Koorts boven de 38,5 °C

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt uw kind vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft uw kind pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Urologie, telefoonnummer: (073) 553 60 10. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Uw kind komt terug voor controle op de polikliniek bij de uroloog. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Bij vragen kunt u bellen naar de:  

  • de polikliniek Urologie op het telefoonnummer (073) 553 60 10. 
  • de afdeling Kinderdagbehandeling op het telefoonnummer (073) 553 25 26.