Headerafbeelding
kind krijgt een ballon bij het winkeltje op de boulevard
Behandeling

Operatie bij een niet goed gevormde plasbuis bij jongens

Wanneer bij uw kind de plasbuis niet goed gevormd is, kan dit alleen verholpen worden door een operatie. De uroloog herstelt de plasbuis zodat de opening zoveel mogelijk op de normale plaats komt te liggen, naar de punt van de penis.

De operatie gebeurt bij voorkeur als uw kind tussen de 9 en 18 maanden oud is. Een voordeel van opereren op deze jonge leeftijd is dat kinderen zich later weinig tot niets van de operatie en opname kunnen herinneren. Het doel van de operatie is dat uw kind later normaal staand kan plassen. Maar ook dat uw kind later normaal seksueel kan functioneren met een rechte erectie en dat de penis er zo normaal mogelijk uitziet.

Lees meer

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan. Neem deze informatie ook mee als uw kind komt voor de opname. Wij willen de zorg voor thuis graag samen met u bespreken. 

Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code kin-008a
Laatste revisie: 30 april 2020 - 14:14
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij een niet goed gevormde plasbuis bij jongens

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. U kunt daarom naast deze informatie ook kijken op de website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ook heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis een eigen kinderwebsite: www.halloziekenhuis.nl. Uw kind is waarschijnlijk nog te jong om samen met u op deze website te kijken. Maar u kunt hier wel filmpjes bekijken over de operatiekamer en Kinderafdeling. Deze kunnen u een beeld geven over wat u kunt verwachten tijdens de opname.

Kan uw kind op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. 

PreOperatieve Screening (POS/Intake)

Het is belangrijk dat uw kind goed en veilig wordt voorbereid op de behandeling. Daarom brengt u enige tijd voor de opname in het ziekenhuis een bezoek aan het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Deze afdelingen bevinden zich alleen op onze locatie in ’s-Hertogenbosch. Het bezoek aan het CAP duurt maximaal 20 minuten. De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt ongeveer 1 uur. Let op! Het is belangrijk dat u naar de afspraak bij het CAP gaat; ook als uw kind geen medicijnen gebruikt.

Om u voor te bereiden op het gesprek, kunt u de pagina 'Anesthesie bij Kinderen' lezen. U kunt eventuele vragen bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake. 

Informatieboekje

Op de afdeling POS/Intake of polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op de opname van uw kind. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de behandeling moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover instructies van het Planbureau.

Gebruikt uw kind medicijnen?

Neem de medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, het liefst in de originele verpakking. Omdat uw kind maar kort is opgenomen, gebruikt uw kind tijdens de opname de eigen medicijnen. Tenzij dit tijdens anders met u wordt afgesproken. Neem ook eventueel insuline of ‘puffers’ mee in de originele verpakking. Het kan zijn dat uw kind een ‘puffer’ nodig heeft na de behandeling.

Waar meldt u zich?

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie bovenaan de roltrap. Daar wordt u doorverwezen naar de Kinderafdeling.

Voor de behandeling

Op de afdeling hoort u welke verpleegkundige voor uw kind zorgt. Uw kind komt op een kamer bij andere kinderen te liggen. Een opname is best spannend en daarom is het fijn als u bij uw kind blijft. De verpleegkundige geeft uitleg over de gang van zaken deze dag. Verder stelt de verpleegkundige enkele vragen en meet de temperatuur.

Als uw kind aan de beurt is, brengt u samen met de verpleegkundige uw kind naar het Operatiecentrum. U wacht daar met uw kind in de voorbereidingsruimte. Een maal op de operatiekamer mag u bij uw kind blijven totdat hij of zij slaapt. Tijdens de operatie wacht u bij het Operatiecentrum.

Tijdens de behandeling

De uroloog herstelt de plasbuis zodat de opening zoveel mogelijk op de normale plaats komt te liggen. De arts verplaatst de plasopening naar de punt van de penis. Het verplaatsen van de plasopening en het recht maken van de penis, gebeurt meestal in 1 behandeling. De behandeling duurt ongeveer 1,5 uur.

Soms moet de plasbuis worden verlengd. Hiervoor wordt een deel van de voorhuid gebruikt. Als de voorhuid niet meer aanwezig is, bijvoorbeeld door een besnijdenis, kan in plaats hiervan een deel van het slijmvlies uit de mond worden gebruikt. De uroloog overlegt van tevoren met u hoe de behandeling gaat plaatsvinden.

Ontdekt de arts tijdens de eerste behandeling meer dan 1 plasgaatje? Dan is een tweede behandeling nodig. Zo’n ‘vals plasgaatje’ wordt dan dichtgemaakt. Er kan ook een vernauwing in de opening van de nieuw gevormde plasbuis ontstaan. Een tweede behandeling is meestal minder ingrijpend dan de eerste en kan op zijn vroegst pas 6 maanden na de eerste behandeling worden gedaan.

Katheter

De nieuwe plasbuis moet ‘waterdicht’ genezen. Daarom wordt een katheter (slangetje) of splintje via de plasbuis in de blaas gebracht. Dit zorgt voor de afvoer van de urine tijdens de genezing. De katheter wordt aangesloten op een opvangzak, maar meestal kan de urine aflopen in de luier. Soms wordt ook een katheter via de buik, vlak boven het schaambeen, in de blaas gebracht. Dit gebeurt alleen als uw kind een ingewikkelde hypospadie heeft of na een fistelsluiting. De arts bespreekt dit dan vooraf met u.

Blockverdoving

Het kan zijn dat uw kind een blockverdoving krijgt. Dit betekent dat uw kind een extra verdoving van het onderlichaam krijgt tijdens de behandeling. Dit gebeurt met een ruggenprik. Uw kind voelt hier niets van. Het voordeel is dat uw kind na de behandeling minder pijn heeft.

Uitslaapkamer

Vanuit de operatiekamer gaat uw kind eerst naar de uitslaapkamer. Als uw kind daar is, roept de verpleegkundige u. Hier spreekt u ook de arts, over het verloop van de operatie. Na de operatie gaat u samen met uw kind en de verpleegkundige terug naar de afdeling.

Op de afdeling

Uw zoon heeft een splintje via de plasbuis. Maar misschien ook een buikkatheter. De penis is verbonden met een drukverband. Terug op de afdeling mag hij iets drinken. Als uw zoon goed uitgeslapen is, mag hij ook iets eten.

Belangrijk voor u is dat u weet dat uw zoon de eerste drie dagen na de operatie niet mag lopen. Hij kan bij u op schoot of in de buggy zitten of in bed spelen. De eerste dagen na de operatie kan uw zoon last hebben van blaaskrampen. Hiervoor zijn medicijnen. De urine kan de eerste 2 dagen roze van kleur zijn.

Risico's

Er kan een nabloeding of bloeduitstorting optreden. Deze verdwijnt vaak vanzelf. Een behandeling is hiervoor niet nodig. Soms ontstaat er een infectie. De wond kan enkele dagen rood zijn en er kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit is niet verontrustend.

Naar huis

Na ongeveer 3 dagen mag uw kind naar huis.

Adviezen voor thuis

Ook thuis is het belangrijk dat uw kind zich rustig houdt. Hij mag niet rennen, fietsen of van de glijbaan af. Het is belangrijk dat de katheter goed op zijn plek blijft zitten.

Pijnstilling

De verpleegkundige geeft u advies over het geven van pijnstilling.

Katheter

Laat de katheter of splintje los of valt hij uit de plasbuis? Bel dan naar de polikliniek Urologie. U komt terug op afspraak om de hechting die door de eikel zit, te laten verwijderen

Douchen en baden

Zolang uw kind de katheter heeft, mag hij niet in bad.

Wondverzorging

U mag de wond na het afspoelen voorzichtig droog deppen.

Sporten en zwemmen

Na 2 weken mag uw kind weer sporten en zwemmen.

Wat doet u bij problemen thuis?

Heeft uw kind binnen 2 dagen na de behandeling:

  • hevige pijn;
  • koorts boven de 38.5°C?

Bel dan naar de polikliniek Urologie, telefoonnummer: (073) 553 60 10. Buiten kantooruren belt u naar de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Vertrouwt u het niet, dan kunt u altijd bellen.

U komt 7 dagen na de behandeling met uw kind voor controle op de polikliniek Urologie. Dan wordt de katheter eruit gehaald. De hechtingen lossen vanzelf op.

Heeft uw kind een buikkatheter? Dan wordt deze ongeveer 2 weken na de behandeling verwijderd. Dit gebeurt ook op de polikliniek Urologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Bij vragen kunt u bellen naar de:  

  • de polikliniek Urologie, telefoonnummer: (073) 553 60 10. 
  • de afdeling Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 25 27.