Headerafbeelding
Operatiedossier Operatiekamer 2
Behandeling

Operatie bij een hydrocèle of spermatocèle

Als een hydrocèle of spermatocèle of behandeld moet worden, gebeurt dat door een operatieve ingreep. Dit is een operatie aan het scrotum (balzak).

In overleg met uw arts heeft u besloten een hydrocèle of een spermatocèle operatie te ondergaan. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Betrokken afdelingen

Code URO-018b
Laatste revisie: 29 november 2019 - 15:13
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij een hydrocèle of spermatocèle

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Bloedverdunnend medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende middelen (Sintrom, Marcoumar, acetosal)? Dan moet u dit met uw arts overleggen. U moet enige dagen voor de ingreep stoppen met deze medicijnen. Acetosal (Ascal) wordt meestal 7 dagen voor de ingreep gestopt.

Opname

Voor deze operatie wordt u enkele uren opgenomen op de afdeling Dagbehandeling/Kort Verblijf (B3). U mag dezelfde dag weer naar huis.

U krijgt algehele narcose of een ruggenprik (regionale anesthesie).

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

De uroloog maakt een snede in de balzak. Via deze snede worden de bal en bijbal geinspecteerd en de hydrocèle of spermatocèle verwijderd. De huidwond wordt met oplosbare hechtingen gesloten.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Wat gebeurt er na de behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling/Kort Verblijf.

Zijn er bijwerking of risico's?

Soms ontstaat er na de ingreep een bloeduitstorting, overmatig pijn in het wondgebied of een infectie. Een blauwverkleuring van de balzak komt geregeld voor en hoeft niet behandeld te worden. De hydrocèle komt bijna nooit terug.

Na een spermatocèle operatie is het mogelijk dat een nieuwe spermatocèle ontstaat. Van belang is dat de bijbal verantwoordelijk is voor transport van zaadcellen tussen zaadbal en prostaat. Daarom is het altijd mogelijk dat een operatie aan een bijbal, zoals bij een spermatocèle, een afsluiting van dit transportsysteem veroorzaakt. Sterilisatie aan de geopereerde zijde zou het gevolg kunnen zijn. Daarom moet terughoudend worden gehandeld met behandeling van spermatocèles als er nog een kinderwens is. Bij een hydrocèle operatie is bovenstaand niet van toepassing.

Waar moet u thuis op letten?

In de eerste periode thuis kunt u last hebben van de volgende klachten en verschijnselen:

 • De balzak kan na de operatie nog een tijdje gezwollen en/of blauw/rood zijn. Dit verdwijnt vanzelf.
 • De wond kan nog wat wondvocht lekken en rondom de hechtingen kan het wat gezwollen zijn, ook dit is normaal.
 • De gebruikte hechtingen zijn meestal van oplosbaar materiaal en verdwijnen na ongeveer 3 tot 4 weken.

Leefregels en adviezen

 • U mag thuis gewoon douchen. Als de hechtingen verdwenen zijn mag u ook baden.
 • Draag zo mogelijk een strakke onderbroek, overdag eventueel met een strakke zwembroek daarover om pijn en zwelling aan de balzak te verminderen.
 • Het is verstandig de eerste week geen zware dingen te tillen en de eerste 2 weken niet te zwemmen, te fietsen of te sporten.
 • Ook geslachtsgemeenschap wordt de eerste 2 weken afgeraden.
 • Voor wondpijn kunt u paracetamol 500 mg gebruiken (maximaal 4 keer per dag 2 tabletten), tenzij de arts anders heeft geadviseerd.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Er wordt voor u een controle afspraak gemaakt bij de arts, ongeveer 6 weken na de operatie. Wanneer er eerder problemen zijn kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Heeft u nog vragen?

In deze informatie kunt u lezen hoe deze ingreep meestal verloopt. Het kan zijn dat in uw geval de ingreep wat anders verloopt. De arts kan soms voor een andere behandelingsmethode kiezen, die beter past bij uw situatie. Aan het begin van de ingreep zal de arts u vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem stellen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie (073) 553 60 10

Heeft u na uw ontslag bij afdeling Kort Verblijf (B3) nog vragen over uw opname? Dan kunt u contact met ons opnemen tijdens het telefonisch spreekuur: maandag t/m zondag van 10.30 - 11.30 uur op telefoonnummer  (073) 553 67 00.

Voor overige vragen verzoeken wij u contact op te nemen met de polikliniek Urologie: telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur op telefoonnummer (073) 553 60 10.

Voor spoed(vragen) kunt u contact opnemen:

 • binnen 48 uur na ontslag met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer (073) 553 27 00;
 • na 48 uur na ontslag met uw huisarts.

Neem contact op met het ziekenhuis of met uw huisarts:

 • Als de balzak erg gezwollen blijft;
 • Als de balzak erg warm en gespannen (pijnlijk) aanvoelt;
 • Als u koorts krijgt;
 • Als de wond erg rood wordt, dik en gespannen voelt.