Headerafbeelding
Operatiedossier Operatiekamer 2
Behandeling

Operatie bij een hydrocèle of spermatocèle

Als een hydrocèle of spermatocèle of behandeld moet worden, gebeurt dat door een operatieve ingreep. Dit is een operatie aan het scrotum (balzak).

In overleg met uw arts heeft u besloten een hydrocèle of een spermatocèle operatie te ondergaan. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Betrokken afdelingen

Code URO-018b
Laatste revisie: 12 april 2023 - 11:08
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij een hydrocèle of spermatocèle

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatieboekje voorbereiding opname

Van de afdeling Preoperatieve Screening (POS) krijgt u een informatieboekje. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw (dag)opname. U krijgt het boekje als papieren versie en/of als digitale versie in uw MijnJBZ. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Opereren kan alleen als u nuchter bent. ‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
 • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
 • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

 • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Bloedverdunnend medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende middelen (Sintrom, Marcoumar, acetosal)? Dan moet u dit met uw arts overleggen. U moet enige dagen voor de ingreep stoppen met deze medicijnen. Acetosal (Ascal) wordt meestal 7 dagen voor de ingreep gestopt.

Opname

Voor deze operatie wordt u enkele uren opgenomen in het ziekenhuis. U mag dezelfde dag weer naar huis.

U krijgt algehele narcose of een ruggenprik (regionale anesthesie).

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

De uroloog maakt een snede in de balzak. Via deze snede worden de bal en bijbal geinspecteerd en de hydrocèle of spermatocèle verwijderd. De huidwond wordt met oplosbare hechtingen gesloten.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Wat gebeurt er na de behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Zijn er bijwerking of risico's?

Soms ontstaat er na de ingreep een bloeduitstorting, pijn in het wondgebied of een infectie. Een blauwverkleuring van de balzak komt geregeld voor en hoeft niet behandeld te worden. De hydrocèle komt bijna nooit terug.

Na een spermatocèle operatie is het mogelijk dat een nieuwe spermatocèle ontstaat. Van belang is dat de bijbal verantwoordelijk is voor transport van zaadcellen tussen zaadbal en prostaat. Daarom is het altijd mogelijk dat een operatie aan een bijbal, zoals bij een spermatocèle, een afsluiting van dit transportsysteem veroorzaakt. Sterilisatie aan de geopereerde zijde zou het gevolg kunnen zijn. Daarom moet terughoudend worden gehandeld met behandeling van spermatocèles als er nog een kinderwens is. Bij een hydrocèle operatie is bovenstaand niet van toepassing.

Herstel thuis

In de eerste periode thuis kunt u last hebben van de volgende klachten en verschijnselen:

 • De balzak kan na de operatie nog een tijdje gezwollen en/of blauw/rood zijn. Dit verdwijnt vanzelf.
 • De wond kan nog wat wondvocht lekken en rondom de hechtingen kan het wat gezwollen zijn, ook dit is normaal.
 • De gebruikte hechtingen zijn meestal van oplosbaar materiaal en verdwijnen na ongeveer 3 tot 4 weken.

Leefregels en adviezen

 • U mag thuis gewoon douchen. Als de hechtingen verdwenen zijn mag u ook baden, daarvoor niet.
 • Draag zo mogelijk een strakke onderbroek, overdag eventueel met een strakke zwembroek daarover om pijn en zwelling aan de balzak te verminderen.
 • Het is verstandig de eerste week geen zware dingen te tillen en de eerste 2 weken niet te zwemmen, te fietsen of te sporten.
 • Ook geslachtsgemeenschap wordt de eerste 2 weken afgeraden.
 • Voor wondpijn kunt u paracetamol 500 mg gebruiken (maximaal 4 keer per dag 2 tabletten), tenzij de arts anders heeft geadviseerd.

 

Wanneer neemt u contact op?

 • Als de balzak erg gezwollen blijft;
 • Als de balzak erg warm en gespannen (pijnlijk) aanvoelt;
 • Als u koorts krijgt;
 • Als de wond erg rood wordt, dik en gespannen voelt.

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis. Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Urologie telefoonnummer: (073) 553 60 10. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw  huisarts.

Er wordt voor u een controle afspraak gemaakt bij de arts, ongeveer 6 weken na de operatie. Wanneer er eerder problemen zijn kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Heeft u nog vragen?

In deze informatie kunt u lezen hoe deze ingreep meestal verloopt. Het kan zijn dat in uw geval de ingreep wat anders verloopt. De arts kan soms voor een andere behandelingsmethode kiezen, die beter past bij uw situatie. Aan het begin van de ingreep zal de arts u vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem stellen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie, telefoonnummer (073) 553 60 10.