Headerafbeelding
Operatiedossier Naar de operatiekamer kinderen
Behandeling

Oogspieroperatie vanwege scheelzien bij kinderen

Bij een oogspieroperatie wordt het oog weer ‘rechtgezet’.

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan. Neem deze informatie ook mee als uw kind komt voor de opname. Wij willen de zorg voor thuis graag samen met u bespreken.

Lees meer

Een opname in het ziekenhuis kan voor uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het daarom belangrijk u en uw kind hierbij goed te begeleiden. 

Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent. Thuis stellen kinderen namelijk vaak meer vragen dan in het ziekenhuis. Uw kind vertrouwt u. Daarom kunt u het beste uitleggen wat er gaat gebeuren. U weet het best welke informatie uw kind begrijpt en emotioneel kan verwerken. Als uw kind weet wat hem of haar te wachten staat, geeft dat een gevoel van zekerheid en vertrouwen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij (dag)opname van uw kind?

Als uw kind voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan een geldig legitimatiebewijs, patiëntenpas en de medicijnen van uw kind mee. Ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf, etcetera. Hier leest u meer informatie over wat u mee moet nemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KIN-733
Laatste revisie: 26 oktober 2021 - 09:30
Hoe verloopt de behandeling?

Oogspieroperatie vanwege scheelzien bij kinderen

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Daarom heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis een eigen kinderwebsite: www.halloziekenhuis.nl. Hier kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere:

Op deze manier kunt u zich samen met uw kind voorbereiden op de behandeling in het ziekenhuis. 

Kan uw kind op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. 

PreOperatieve Screening (POS/Intake)

Het is belangrijk dat uw kind goed en veilig wordt voorbereid op de behandeling. Daarom brengt u enige tijd voor de opname in het ziekenhuis een bezoek aan het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling (POS/Intake). Deze afspraken zijn meestal telefonisch. De anesthesist kan het nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; de behandeling kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Om u voor te bereiden op het gesprek, kunt u de pagina 'Anesthesie bij Kinderen' lezen. U kunt eventuele vragen bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake. 

Informatieboekje

Op de afdeling POS/Intake of polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op de opname van uw kind. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de behandeling moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover instructies van het Planbureau.

Gebruikt uw kind medicijnen?

Neem de medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, het liefst in de originele verpakking. Omdat uw kind maar kort is opgenomen, gebruikt uw kind tijdens de opname de eigen medicijnen. Tenzij dit tijdens anders met u wordt afgesproken. Neem ook eventueel insuline of ‘puffers’ mee in de originele verpakking. Het kan zijn dat uw kind een ‘puffer’ nodig heeft na de behandeling.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw D, verdieping 3, ontvangst 1. 

Voor de behandeling

Op de afdeling hoort u welke verpleegkundige voor uw kind zorgt. Uw kind komt op een kamer bij andere kinderen te liggen. Een opname is best spannend en daarom is het fijn als u bij uw kind blijft. De verpleegkundige geeft uitleg over de gang van zaken deze dag. Verder stelt de verpleegkundige enkele vragen en meet de temperatuur.

Als uw kind aan de beurt is, brengt u samen met de verpleegkundige uw kind naar het Operatiecentrum. U wacht daar met uw kind in de voorbereidingsruimte. Een maal op de operatiekamer mag u bij uw kind blijven totdat hij of zij slaapt. Tijdens de operatie wacht u bij het Operatiecentrum.

Tijdens de behandeling

Bij de behandeling worden oogspiertjes verplaatst of ingekort. Deze oogspiertjes zitten onder een vliesje aan de buitenkant van het oog. Het vliesje wordt opengemaakt en de spiertjes worden ingekort of verplaatst. Daarna maken we het vliesje weer dicht. Op deze manier zetten we de stand van het oog weer rechter. Het oog wordt er dus nooit uitgehaald. Het is geen grote behandeling. Wij bespreken vooraf met u welke spieren en aan welk oog of ogen uw kind behandeld wordt.

Uitslaapkamer

Vanuit de operatiekamer gaat uw kind eerst naar de uitslaapkamer. Als uw kind daar is, roept de verpleegkundige u. Hier spreekt u ook de arts, over het verloop van de operatie. Na de operatie gaat u samen met uw kind en de verpleegkundige terug naar de afdeling.

Naar de afdeling

Als uw kind goed wakker is en bijna geen pijn heeft, komt de verpleegkundige u en uw kind ophalen. Meestal mag uw kind weer snel beginnen met drinken en daarna eten. Als uw kind voldoende is opgeknapt, haalt de verpleegkundige het infuusnaaldje uit de arm.

Na de behandeling

Na de behandeling is het oog of zijn de ogen van uw kind rood. Maakt u zich geen zorgen, dit verdwijnt na enkele weken. U kunt op het oog wat paarse puntjes zien. Dit zijn de hechtingen. Deze lossen vanzelf op. Het oog van uw kind is pijnlijk. Het oog voelt beurs aan en uw kind kan het gevoel hebben dat er iets in het oog zit.

Risico's

Problemen komen bij deze behandeling bijna nooit voor. Wel is er, zoals bij elke operatie, een kleine kans op nabloeding of infectie. Ook kan uw kind na de behandeling wat last hebben van hoofdpijn en/of misselijkheid. Deze klachten verdwijnen vrij snel. Wanneer u het niet vertrouwt, kunt u altijd bellen naar de polikliniek Oogheelkunde of naar de orthoptiste.

Resultaat

We kunnen niet voor 100% verzekeren dat het resultaat na een behandeling naar tevredenheid is. In 80% van de gevallen bereiken we met een behandeling een goede oogstand. Soms moeten we meerdere keren behandelen. Soms moet u na de behandeling een oog weer afplakken, omdat het gevaar voor een lui oog tot ongeveer het 8e levensjaar aanwezig is.

Adviezen voor thuis

In het oog zit nog een wondje dat moet genezen. Let er op dat uw kind niet in de ogen wrijft en pas op voor tocht en stof.

Pijnstilling

De verpleegkundige geeft u advies over het geven van pijnstilling.

Oogdruppelen

U krijgt een recept voor oogdruppels mee naar huis. Deze druppels houden infecties tegen. Uw kind start hier de dag na de behandeling mee. Het oog of de ogen druppelt u 3 keer per dag tot de eerste controle. Deze is meestal 1 week tot 10 dagen na de behandeling. U mag eventueel de ogen schoonmaken met leidingwater en een schoon gaasje of papieren zakdoekje.

Naar buiten

Na 4 weken mag uw kind weer in de zandbak spelen. 

School

Voelt uw kind zich goed? Dan kan uw kind na 3 dagen weer naar school.

Sporten 

Uw kind kan na 2 weken weer sporten. Toch is dit afhankelijk van de klachten die uw kind nog heeft. U kunt dit overleggen met de arts of orthoptiste als u voor controle komt.

Zwemmen

Na 4 weken mag uw kind weer zwemmen. Douchen mag in de tussentijd wel.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt uw kind vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft uw kind pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 60. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Meestal heeft u al een controleafspraak bij de orthoptiste of oogarts. Deze kunt u aanhouden. Als het nodig is, spreekt zij voor uw kind de controle bij de arts af. Als u geen afspraak heeft, krijgt u deze mee van de afdeling Kinderdagbehandeling.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 60.