Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Behandeling

Nierfalen, voorbereiding op nierfunctievervangende therapie

Bij nierfalen heeft u de keuze om te starten met een nierfunctievervangende behandeling. U kunt kiezen uit hemodialyse, peritoneaal dialyse of een niertransplantatie. Het nierfalenteam kijkt samen met u welke behandeling het beste bij u past.  We spreken van nierfalen als de nieren nog maar 15% of minder werken.

Het nierfalenteam bestaat uit zorgverleners van verschillende disciplines: een nefroloog, een nierfalenverpleegkundige, een maatschappelijk werker en een diëtist. Elke patiënt met nierfalen krijgt gesprekken met de verschillende leden van het team, in het ziekenhuis en thuis. Om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, hebben de zorgverleners onderling ook overleg. 

Lees meer

Als u niet wilt of kunt starten met een nierfunctievervangende behandeling, kunt u ook kiezen voor een ondersteunende behandeling. Dit wordt ook wel conservatieve therapie genoemd. Hierbij proberen we om de nog bestaande nierfunctie zolang mogelijk te beschermen en te behouden en de klachten die ontstaan te verminderen.

Kijk voor meer informatie op de volgende pagina:

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle informatie over het voorbereiden op een nierfunctievervangende behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • uw JBZ-patiëntenpas
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code DIA-115
Laatste revisie: 26 april 2023 - 09:33
Hoe verloopt de behandeling?

Nierfalen, voorbereiding op nierfunctievervangende therapie

Dialyse

Als de werking van de nieren niet goed meer is, hopen afvalstoffen zich op in het lichaam. Met dialyse is het mogelijk om deze afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Er zijn twee manieren om afvalstoffen met dialyse kwijt te raken: hemodialyse en peritoneaal dialyse.

Hemodialyse

Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam door een kunstnier schoon gemaakt. Meestal gebeurt dit 2 tot 3 keer per week en duurt dit telkens 3 tot 4 uur. Hemodialyse kan plaatsvinden in het Dialysecentrum, meestal overdag. Er zijn ook mogelijkheden om 's nachts of thuis te dialyseren. 

Peritoneaal dialyse

Peritoneaal dialyse is een vorm van dialyse waarbij een spoelvloeistof in de buikholte wordt gebracht. De behandeling vindt thuis plaats. U wisselt zelf 4 keer per dag de spoelvloeistof.  Hiermee wordt 24 uur per dag, de werking van de nieren zoveel mogelijk overgenomen. Uw lichaam raakt hierdoor overtollig vocht, zouten en afvalstoffen kwijt. 

Kijk voor meer informatie op de volgende pagina's:

  Niertransplantatie

  Bij een niertransplantatie krijgt u een nieuwe nier. Met deze nieuwe nier wordt de nierfunctie in principe weer hersteld, waardoor de gezondheid sterk verbetert.

  Kijk voor meer informatie op de volgende pagina:

  In de periode voordat u start met een behandeling, is het belangrijk rekening te houden met het volgende:

  Vaccinatie Hepatitis B

  Als u mogelijk een dialysebehandeling gaat krijgen, moet u gevaccineerd worden tegen Hepatitis B. Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. Hepatitis B wordt overgedragen door contact met besmet bloed of met door bloed besmet materiaal.

  Kijk voor meer informatie op de volgende pagina:

  Het beschermen van de bloedvaten

  Voor een eventuele toekomstige dialysebehandeling is het belangrijk om de bloedvaten in de armen zoveel mogelijk te beschermen. De medische term hiervoor is ‘venepreservatie’. Er gelden daarom een aantal richtlijnen waar u zich aan moet houden. Deze richtlijnen gelden zowel voor patiënten die hemodialyse overwegen, als voor patiënten die denken aan peritoneaal dialyse. Het is belangrijk dat u zich aan deze richtlijnen blijft houden, ook als u eenmaal gestart bent met dialyse.

  Kijk voor meer informatie op de volgende pagina:

  Dieetadviezen

  U kunt verdere achteruitgang van de nieren beperken met een aangepast dieet. Misschien bent u al onder behandeling van een diëtiste. Is dit nog niet het geval? Dan maken we voor u een eerste afspraak. De diëtiste kan u helpen een dieet samen te stellen dat is aangepast aan uw specifieke situatie.

  Wij vinden het belangrijk om u goed te begeleiden bij het maken van een behandelkeuze. U geeft aan wat u belangrijk vindt, hoe uw persoonlijke situatie is en welke wensen u heeft bij de behandeling. Daarnaast kijken we uiteraard ook of u medisch gezien voor een behandeling in aanmerking komt. Op basis van deze informatie  adviseren wij u welke dialysebehandeling voor u het meest geschikt is.

  Huisbezoek medisch maatschappelijk werker

  Iedere patiënt krijgt een vaste medisch maatschappelijk werker. De medisch maatschappelijk werker maakt een afspraak bij u thuis, om samen met u te bespreken welke vorm van dialyse het beste bij u en uw situatie past.  U krijgt voor het huisbezoek van de medisch maatschappelijk werker een vragenlijst opgestuurd. Vul de vragenlijst in vóór het huisbezoek van de medisch maatschappelijk werker.

  Advies nierfalenteam

  Na het huisbezoek, vult ook uw medisch maatschappelijk werker een vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat over uw thuissituatie en de zaken die tijdens het gesprek aan de orde zijn geweest.

  Ook uw nefroloog vult een vragenlijst in. De nefroloog beoordeelt of u medisch gezien voor de verschillende vormen van dialyse in aanmerking komt.

  De uitkomsten van de drie vragenlijsten geven een compleet beeld van uw specifieke situatie. Het nierfalenteam koppelt hieraan een advies over welke vorm van dialyse het beste bij u en uw situatie past. Dit advies wordt vervolgens met u besproken.

  Eén of meer gesprekken

  Op basis van het advies van het nierfalenteam plannen we voor u één of meerdere gesprekken met de nierfalenverpleegkundige op de polikliniek in het ziekenhuis. De nierfalenverpleegkundige geeft u meer informatie over de vorm van dialyse die volgens het nierfalenteam het beste bij u en uw situatie past. Het kan zijn dat u voor meerdere vormen van dialyse in aanmerking komt. In dat geval heeft u ook meerdere gesprekken. 

  Keuzegesprek

  Na de voorlichting, heeft u een keuzegesprek bij de nefroloog. Tijdens dit gesprek maakt u samen een definitieve keuze voor de behandeling. De nefroloog bespreekt vervolgens de vervolgstappen met u:

  • Kiest u voor hemodialyse? Bij hemodialyse is een goede toegang tot de bloedbaan nodig. Hiervoor legt de arts (vaatchirurg) een shunt aan.
  • Kiest u voor peritoneaal dialyse? Om met peritoneaal dialyse te kunnen starten, is het nodig om een PD-katheter te plaatsen.

  Kijk voor meer informatie op de volgende pagina's: