Headerafbeelding
Wachtkamer bij dialyseafdeling
Behandeling

Hepatitis B vaccinatie voor dialysepatiënten

Alle dialysepatiënten krijgen voor de start van dialyse de hepatitis B-vaccinatie. Dit om te voorkomen dat zij ziek worden bij een eventuele besmetting.

Soms raakt de lever ontstoken. Die ontsteking kan verschillende oorzaken hebben. Een leverontsteking bij hemodialyse en peritoneaaldialyse kan veroorzaakt worden door het hepatitis B-virus. Hepatitis B is extra gevaarlijk voor u als nierpatiënt. Door de nierschade heeft u weinig weerstand. Daardoor kunt u ernstig ziek worden van het virus.

Lees meer

Zowel de Dialyse Groep Nederland (waarin specialisten op het gebied van nierziekten vertegenwoordigd zijn) als de Gezondheidsraad (die het ministerie van VWS adviseert) raden de hepatitis B-vaccinatie aan voor predialyse-, peritoneaaldialyse- en hemodialysepatiënten.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code DIA-054
Laatste revisie: 9 november 2022 - 13:34
Hoe verloopt de behandeling?

Hepatitis B vaccinatie voor dialysepatiënten

Er zijn meerdere redenen waarom u de hepatitis B-vaccinatie krijgt als u gaat dialyseren:

 • Hemodialysepatiënten hebben een grotere kans om in aanraking te komen met materiaal dat besmet is met bloed.
 • Hemodialyse patiënten hebben meer kans op een hepatitis B- infectie, omdat de afweer vaak verminderd is.
 • Als dialysepatiënt heeft u na een hepatitis B-infectie grote kans op chronische hepatitis B. U wordt dan drager van het virus. Chronische hepatitis blijft besmettelijk ook als u geen klachten heeft.
 • Door vaccinatie in de predialyse fase reageert u beter op de vaccinatie. Hierdoor bent u beter beschermd.
 • Peritoneaal dialysepatiënten moeten soms alsnog voor kortere tijd of definitief via hemodialyse behandeld worden.
 • Door de hepatitis B-vaccinatie in de predialysefase beperken we zoveel mogelijk dat er dragers van het virus op de dialyseafdeling komen.

Hoe werkt inenting tegen hepatitis B?

Het vaccin bootst het virus na, zonder dat er virus in zit. In het vaccin zit alleen dat deel dat nodig is om een afweerreactie te krijgen. Het lichaam maakt dan afweerstoffen aan tegen het virus. U krijgt 4 keer een vaccinatie. Die krijgt u binnen een half jaar.

Na 1 tot 3 maanden zijn er meestal genoeg afweerstoffen. Komt u daarna in contact met het hepatitis B-virus? Dan schakelen de afweerstoffen het virus uit.

Vaccinatieschema

U krijgt de vaccinaties volgens het volgende schema

1e vaccinatie

Maand 0

2e vaccinatie

Maand 1

3e vaccinatie

Maand 2

4e vaccinatie

Maand 6

 • Na de laatste vaccinatie controleren we of er voldoende antistoffen in het bloed zijn gevormd. Daarom moet u 4 tot 6 weken na de laatste vaccinatie bloed laten prikken.
 • Als er niet voldoende antistoffen zijn gevormd, krijgt u standaard nog 2 extra vaccinaties. Daarna controleren we nog een keer uw bloed.
 • Het is belangrijk dat de antistoffen goed beschermen tegen hepatitis B. Daarom controleren we iedere 6 maanden uw bloed. Als het nodig is, wordt er bij een te lage antistoffen-titer een herhalingsvaccinatie gegeven van een enkele dosis.

Wat zijn de risico's?

Bijwerkingen die zelden voorkomen zijn:

 • lichte koorts;
 • plaatselijke roodheid en lichte zwelling van de huid.

Als u nog vragen heeft over de hepatitis B vaccinatie kunt u bellen naar het Dialysecentrum, telefoonnummer (073) 553 23 91.