Aandoening

Nierfalen

Bij nierfalen werken de nieren nog maar voor 15% of minder. Het lukt de nieren dan niet meer om afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen.

Nierfalen is de laatste fase van nierschade. Als u nierfalen heeft, bespreken we de mogelijkheden met u voor nierfunctievervangende therapie. Het gaat dan om een vorm van dialyse en/of transplantatie. Als u hier niet voor kiest, bieden we u een ondersteunende behandeling aan om uw resterende nierfunctie zo lang mogelijk te bewaren.

Code DIA-114
Laatste revisie: 22 november 2023 - 10:20