Headerafbeelding
Operatiecentrum LESS techniek
Behandeling

Nier verwijderen via een kijkoperatie (laparoscopie)

Uw behandelend uroloog heeft met u gesproken over het verwijderen van een nier via een laparoscopie.

Een reden om uw nier te verwijderen kan zijn dat er een kwaadaardigheid in het spel is, of omdat de nier slecht of niet meer werkt maar wel veel klachten veroorzaakt zoals ontstekingen en/of pijn.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzicht van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code URO-062
Laatste revisie: 8 augustus 2022 - 15:20
Hoe verloopt de behandeling?

Nier verwijderen via een kijkoperatie (laparoscopie)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatieboekje voorbereiding opname

Van de afdeling Preoperatieve Screening (POS) krijgt u een informatieboekje. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw (dag)opname. U krijgt het boekje als papieren versie en/of als digitale versie in uw MijnJBZ. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Opereren kan alleen als u nuchter bent. ‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
 • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
 • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

 • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Bloedverdunnende medicijnen

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u dit van tevoren melden aan de uroloog. In overleg met de arts die de medicijnen voorschrijft, zult u het gebruik van deze medicijnen een aantal dagen voor de operatie moeten stoppen. Deze medicijnen kunnen bijvoorbeeld zijn: Ascal, Acetosal, Sintrom enz.

Opname

Voor deze ingreep is het nodig dat u enkele dagen wordt opgenomen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Bij een kijkoperatie wordt in principe hetzelfde gedaan als bij een gewone ‘open’ operatie. Een ziek orgaan wordt weggenomen of een probleem wordt hersteld. Nu zonder een grote snee/wond in de buik. 

De buik wordt 'opgeblazen' met onschadelijk koolzuurgas (CO2). Zo ontstaat meer ruimte tussen de verschillende organen. Het is nu mogelijk om veilig te opereren.

Daarna wordt een aantal buisjes in de buik gebracht. Deze zijn meestal 0,5 of 1 centimeter dik. De wondjes in de buikwand worden hierdoor dus ook maar slechts 0,5 en 1 centimeter. Door één van de buisjes wordt een camera ingebracht. Hierdoor kan de uroloog op een televisiescherm de buikinhoud zien.

Door de andere buisjes worden instrumenten ingebracht waarmee wordt geopereerd. Dit zijn schaartjes en een pincetje en soms extra instrumenten om de operatie gemakkelijker te maken. Dit verschilt per ingreep. Het opereren gebeurt dus helemaal via het televisiescherm. Daarom heet het kijkoperatie.

Om de nier in zijn geheel te kunnen verwijderen, zal het in het algemeen nodig zijn om één van de sneetjes te vergroten. Dit zal zeker nodig zijn bij verdenking op kwaadaardigheid. Meestal krijgt u hiervoor een sneetje van 6 tot 7 centimeter in de onderbuik.

Aan het einde van de ingreep wordt al het koolzuurgas eerst verwijderd en daarna worden de wondjes gesloten. Meestal wordt voor enkele dagen een wonddrain achtergelaten om het wondvocht af te laten lopen. 

 

Waarom een kijkoperatie?

Een kijkoperatie is technisch lastiger dan een open operatie omdat de operateur niet met zijn handen in de operatiewond kan. Hij opereert als het ware van een afstandje door kleine gaatjes. Ook kan het zijn dat de kijkoperatie langer duurt dan een gewone operatie. Toch heeft een kijkoperatie verschillende grote voordelen:

 • Alles wordt door de camera vergroot. Zo kan de operateur tijdens de ingreep veel beter alle details van het lichaam zien. Hierdoor kan de operatie nauwkeuriger worden uitgevoerd. Er is daardoor veel minder bloedverlies. Ook het eindresultaat zal beter zijn. Verder heeft de patiënt tijdens de ingreep minder narcosemiddelen nodig. Zelfs als de ingreep soms langer duurt.
 • Het herstel gaat in het algemeen sneller en dus is het ziekenhuisverblijf korter. Dit komt met name door de kleinere wondjes. Door de kleine wondjes zullen er ook minder pijnklachten zijn. Eenmaal thuis zal ook hier het herstel weer sneller zijn.
 • De wondjes - en dus ook de littekens - zijn vele malen kleiner dan bij een open operatie.
 • Werkhervatting 3 tot 4 weken na een grote kijkoperatie is geen uitzondering.

Lukt het altijd via een kijkoperatie?

Het antwoord hierop is nee. Soms blijkt bij een kijkoperatie dat toch een ‘open’ operatie nodig is. Hiervoor kunnen veel verschillende redenen zijn. Het kan zijn dat de uroloog het orgaan of de belangrijke bloedvaten niet goed in beeld kan krijgen.

 Reden hiervoor kan zijn:

 • doordat er veel verklevingen zijn door eerdere operaties;
 • door overgewicht;
 • doordat er een afwijkende ligging of bloedvoorziening van het orgaan is.

Het belangrijkste is dat de operatie goed en veilig gebeurt, met zo weinig mogelijk risico’s. Wanneer de uroloog niet 100% zeker is zal hij toch een ‘open’ operatie moeten doen. De uroloog heeft dit voor de ingreep met u besproken.

Risico's en bijwerkingen

Bij elke ingreep, hoe klein ook, kunnen er problemen optreden.

 • Na een kijkoperatie kunnen, net zoals na een 'gewone' operatie, complicaties optreden zoals een nabloeding of een wondinfectie.
 • Littekenbreuken komen slechts zeer zelden voor omdat de wondjes zo klein zijn.
 • Kort na de ingreep kunt u, door prikkeling door het gebruikte CO2-gas, schouderpijn krijgen.
 • Ook kan het, gelukkig zelden, voorkomen dat er beschadigingen aan andere organen optreden.

Wat gebeurt er na de behandeling?

De verwijderde nier wordt na de operatie altijd nog door de patholoog nagekeken onder de microscoop. Ook wanneer er geen verdenking op kwaadaardigheid is wordt dit voor de zekerheid gedaan.

De uitslag is ongeveer 1 week na de operatie bekend. Hiervoor krijgt u een poliklinische afspraak mee bij ontslag. Tijdens deze afspraak zal de uroloog deze uitslag met u bespreken.

U zult na een kijkoperatie minder pijn hebben dan na een open operatie. U heeft immers geen grote buikwond. De eerste dagen kunt u nog wat misselijk zijn. Zelden duurt dit langer. In het algemeen kunt u snel weer eten en drinken en uit bed komen.

De opnameduur zal naar verwachting veel korter zijn dan na een ‘gewone’ operatie. De verwachting is dat u 3 tot 4 dagen opgenomen blijft in het ziekenhuis. Ook de tijd tot volledig herstel (het moment waarop u alles weer kunt dat u voor de ingreep ook kon) is naar verwachting veel korter.

Herstel thuis

In de eerste periode kunt u thuis last hebben van de volgende klachten en verschijnselen:

 • Pijn. Heeft u last van pijn dan mag u pijnmedicatie gebruiken (paracetamol 500 mg, maximaal 3 tot 4 maal daags 2 tabletten, maximaal 8 tabletten per dag)
 • Vermoeidheid. Als gevolg van uw operatie kan uw conditie verminderd zijn. Dat merkt u aan vermoeidheid en een vertraagd reactievermogen. Het is belangrijk om hier goed mee om te gaan. Zorg voor een goede verdeling van activiteiten en rust. Uw conditie zal langzaam aan beter worden.

Leefregels en adviezen

Om goed te herstellen na uw operatie is het beter dat u de eerste 6 tot 8 weken geen zware lichamelijke arbeid verricht. U kunt beter niet zwaar tillen, zware huishoudelijke werkzaamheden doen en sporten.  

 U mag weer autorijden als uw reactievermogen goed is.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

Neem contact op met het ziekenhuis:

 • als u koorts boven de 38.5 °C krijgt.
 • als u pijn krijgt, die niet verdwijnt na het innemen van pijnstillers.
 • als u meerdere dagen bloed in de urine blijft houden, wat niet minder wordt en waarbij de urine donkerrood van kleur is.
 • als u behalve bloed, ook flinke bloedstolsels, met de urine uit plast.
 • als u zoveel moeite heeft met plassen, dat u het gevoel heeft de blaas niet helemaal leeg te kunnen plassen.

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis. Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Urologie telefoonnummer: (073) 553 60 10. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw  huisarts.

Heeft u nog vragen?

In deze informatie kunt u lezen hoe deze ingreep meestal verloopt. Het kan zijn dat in uw geval de ingreep wat anders verloopt. De arts kan soms voor een andere behandelingsmethode kiezen, die beter past bij uw situatie. Aan het begin van de ingreep zal de arts u vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem stellen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie: (073) 553 60 10.