Headerafbeelding
afdelingen kinderafdeling voorlichting ipad
Behandeling

Neusamandel verwijderen bij kinderen

Als uw kind een ontstoken neusamandel heeft, kan het nodig zijn om de neusamandel weg te halen.

Tijdens de behandeling verwijdert de KNO-arts het grootste gedeelte van de neusamandel. Helemaal verwijderen is niet mogelijk. De neusamandel kan weer aangroeien en geeft dan soms na een tijd weer klachten. 

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan. Neem deze informatie ook mee als uw kind komt voor de opname. Wij willen de zorg voor thuis graag samen met u bespreken. 

Lees meer

Een opname in het ziekenhuis kan voor uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het daarom belangrijk u en uw kind hierbij goed te begeleiden. Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij (dag)opname van uw kind?

Als uw kind voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan een geldig legitimatiebewijs, patiëntenpas en de medicijnen van uw kind mee. Ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf, etcetera. Hier leest u meer informatie over wat u mee moet nemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Code KIN-731
Laatste revisie: 11 november 2021 - 10:08
Hoe verloopt de behandeling?

Neusamandel verwijderen bij kinderen

Klachten

De neusamandel bevindt zich achter in de neus. De neusamandel vangt binnendringende ziekteverwekkers op en maakt ze onschadelijk. Als de neusamandel teveel ziekteverwekkers binnenkrijgt, raakt deze ontstoken. Hierdoor kan uw kind regelmatig verkouden zijn en een vieze neus hebben. Ook kan het zijn dat uw kind minder goed hoort door slijmvorming in het middenoor. Andere klachten zijn slecht slapen, snurken, door de mond ademen of oorontsteking.

Als uw kind één of meer van bovenstaande klachten heeft, kan het weghalen van de neusamandel een goede behandeling zijn.

Uw kind voorbereiden

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een eigen kinderwebsite: www.halloziekenhuis.nl. Hier kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere:

Op deze manier kunt u zich samen voorbereiden op de behandeling in het ziekenhuis. 

Kan uw kind op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. 

PreOperatieve Screening (POS/Intake)

Het is belangrijk dat uw kind goed en veilig wordt voorbereid op de behandeling. Daarom brengt u enige tijd voor de opname in het ziekenhuis een bezoek aan het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling (POS/Intake). Deze afspraken zijn meestal telefonisch. De anesthesist kan het nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; de behandeling kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Om u voor te bereiden op het gesprek, kunt u de pagina 'Anesthesie bij Kinderen' lezen. U kunt eventuele vragen bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake. 

Informatieboekje

Op de afdeling POS/Intake of polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op de opname van uw kind. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de behandeling moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover instructies van het Planbureau.

Gebruikt uw kind medicijnen?

Neem de medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, het liefst in de originele verpakking. Omdat uw kind maar kort is opgenomen, gebruikt uw kind tijdens de opname de eigen medicijnen. Tenzij dit anders met u is afgesproken. Neem ook eventueel insuline, glucosemeter met toebehoren en puffer mee. Het kan zijn dat uw kind de puffer nodig heeft na de behandeling.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw A, verdieping 6. 

Voor de behandeling

Op de afdeling hoort u welke verpleegkundige voor uw kind zorgt. Uw kind komt op een kamer bij andere kinderen te liggen. Een opname is best spannend en daarom is het fijn als u bij uw kind blijft. De verpleegkundige geeft u uitleg over de gang van zaken deze dag. Verder vraagt de verpleegkundige enkele bijzonderheden over uw kind en meet de temperatuur.

Uw kind krijgt een medicijn dat een droge mond geeft. Dit medicijn heet atropine en vermindert overmatige speekselvorming en slijmvorming in de luchtwegen tijdens de behandeling. Uw kind krijgt uit voorzorg ook een (smelt)tablet of zetpil tegen de pijn. Als u nog vragen heeft, kunt u deze met de verpleegkundige bespreken.

Uw kind krijgt voor de behandeling van de verpleegkundige een operatiehemd en soms een operatiemutsje. Daarnaast krijgt uw kind ook een armbandje om met zijn of haar naam erop. Als uw kind aan de beurt is, brengt u samen met de verpleegkundige uw kind naar het Operatiecentrum. U wacht daar met uw kind in de voorbereidingsruimte. Eenmaal op de operatiekamer mag u bij uw kind blijven totdat hij of zij slaapt. 

Tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling verwijdert de KNO-arts het grootste gedeelte van de neusamandel. De neusamandel kan de arts niet helemaal verwijderen. Deze kan aangroeien en soms na een tijd weer klachten geven. De operatie duurt meestal tussen de 10 en 15 minuten. Soms duurt het wat langer.

U wacht tijdens de behandeling bij het Operatiecentrum. Als uw kind op de uitslaapkamer is, roept de verpleegkundige u. Hier spreekt u ook de arts over het verloop van de behandeling.

Na de behandeling gaat u met uw kind en de verpleegkundige terug naar de afdeling.

Uw kind kan pijn hebben na de behandeling. Uw kind krijgt hiervoor pijnstilling. Vaak zit er nog oud bloed in de neus en de mond. Veel drinken is erg belangrijk!

Risico's

Bij iedere behandeling, ook bij het verwijderen van amandelen, kunnen er complicaties optreden. In dit geval bestaat er een hele kleine kans op een nabloeding.

Naar huis

Als alles goed gaat, mag uw kind ongeveer 2 uur na de behandeling naar huis.

Adviezen voor thuis

 • Ga 's nachts 1 keer bij uw kind kijken.
 • Zorg dat uw kind goed blijft drinken.
 • Uw kind mag niet de neus snuiten, wel ophalen.
 • Houd de temperatuur in de gaten, deze mag niet hoger zijn dan 39.5°C.

Pijnstilling

De verpleegkundige geeft u advies over het geven van pijnstilling.

Eten en drinken

De eerste 2 dagen is het goed om koude en lauwe dranken te drinken. Geef uw kind zachte voeding. Uw kind mag eten waar hij of zij zin in heeft.

Naar buiten

De 2e dag na de behandeling mag uw kind weer naar buiten.

School

De 3e dag na de behandeling mag uw kind weer naar school of naar de kinderdagverblijf.

Sporten 

Na 1 week mag uw kind weer sporten. 

Zwemmen

Na 2 weken mag uw kind weer zwemmen.

Wat doet u bij problemen thuis?

Heeft uw kind binnen 2 dagen na de behandeling:

 • hevige pijn
 • koorts boven 39.5°C?

Dan belt u tijdens kantooruren naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.

Buiten kantooruren belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Na 2 dagen belt u uw huisarts.

  Uw kind kan op controle komen als u dat graag wilt.

  Bij vragen kunt u bellen naar de:  

  • de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. 
  • de afdeling Kinderdagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 25 26.