Headerafbeelding
Gezin wandelt in de tuin van het JBZ
Behandeling

Neusamandel verwijderen bij kinderen

Als uw kind een ontstoken neusamandel heeft, kan het nodig zijn om de neusamandel weg te halen.

Tijdens de behandeling verwijdert de KNO-arts het grootste gedeelte van de neusamandel. Helemaal verwijderen is niet mogelijk. De neusamandel kan weer aangroeien en geeft dan soms na een tijd weer klachten. 

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan. 

Lees meer

Een opname in het ziekenhuis kan voor uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het daarom belangrijk u en uw kind hierbij goed te begeleiden. Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij (dag)opname van uw kind?

Als uw kind voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan een geldig identiteitsbewijs, en de medicijnen van uw kind mee. Ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf, etcetera. Hier leest u meer informatie over wat u mee moet nemen.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Code KIN-731
Laatste revisie: 5 december 2023 - 14:52
Hoe verloopt de behandeling?

Neusamandel verwijderen bij kinderen

Klachten

De neusamandel bevindt zich achter in de neus. De neusamandel vangt binnendringende ziekteverwekkers op en maakt ze onschadelijk. Als de neusamandel teveel ziekteverwekkers binnenkrijgt, raakt deze ontstoken. Hierdoor kan uw kind regelmatig verkouden zijn en een vieze neus hebben. Ook kan het zijn dat uw kind minder goed hoort door slijmvorming in het middenoor. Andere klachten zijn slecht slapen, snurken, door de mond ademen of oorontsteking.

Als uw kind één of meer van bovenstaande klachten heeft, kan het weghalen van de neusamandel een goede behandeling zijn.

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een operatie en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Kan uw kind op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. 

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat uw kind goed en veilig wordt voorbereid op de behandeling.

Daarom wordt u voor het onderzoek gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die uw kind (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over de thuissituatie en de gezondheid van uw kind.

De anesthesioloog kan het nodig vinden dat u met uw kind naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt.  Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; de behandeling kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Lees voor een goede voorbereiding van tevoren de informatie Anesthesie bij Kinderen. U kunt eventuele vragen stellen tijdens uw gesprek met de POS-medewerker. 

Informatieboekje

Op de afdeling Pre Operatieve Screening (POS) of polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op de opname van uw kind. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Nuchter zijn voor kinderen t/m 16 jaar

Opereren kan alleen als uw kind nuchter is. ‘Nuchter’ betekent dat de maag van uw kind leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van de maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.
Om te zorgen dat uw kind nuchter is, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van de behandeling:

 • Uw kind mag normaal eten en drinken. 

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van de behandeling:

 • Uw kind mag niets meer eten, ook geen snoepjes. Uw kind mag nog wel kauwgom kauwen, maar deze niet doorslikken. 
 • Uw kind mag geen melk(producten), koolzuurhoudende dranken en roosvicee meer drinken.
 • Uw kind mag nog wel drinken: water, helder appelsap, ranja, thee met suiker (zonder melk) en/of een waterijsje (bv. raketje). 
  • Weegt uw kind minder dan 10 kg, dan mag het maximaal 50 ml per uur drinken.
  • Weegt uw kind meer dan 10 kg, dan mag het maximaal 100 ml per uur drinken.

Tot 4 uur voor het tijdstip van de behandeling:

 • Uw kind mag nog borstvoeding drinken.

Vanaf 1 uur voor het tijdstip van de behandeling:

 • Uw kind mag niets meer  drinken. Uw kind mag nog wel kauwgom kauwen, maar deze niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als uw kind naar de behandeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag nog wel.

Het is belangrijk dat u deze regels goed opvolgt, omdat anders de behandeling niet door kan gaan.

Gebruikt uw kind medicijnen?

Neem de medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, het liefst in de originele verpakking. Omdat uw kind maar kort is opgenomen, gebruikt uw kind tijdens de opname de eigen medicijnen. Tenzij dit anders met u is afgesproken. Neem ook eventueel insuline, glucosemeter met toebehoren en puffer mee. Het kan zijn dat uw kind de puffer nodig heeft na de behandeling.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw A, verdieping 6. 

Voor de behandeling

Op de afdeling hoort u welke verpleegkundige voor uw kind zorgt. Uw kind komt op een kamer bij andere kinderen te liggen. Een opname is best spannend en daarom is het fijn als u bij uw kind blijft. De verpleegkundige geeft u uitleg over de gang van zaken deze dag. Verder vraagt de verpleegkundige enkele bijzonderheden over uw kind en meet de temperatuur.

Uw kind krijgt een medicijn dat een droge mond geeft. Dit medicijn heet atropine en vermindert overmatige speekselvorming en slijmvorming in de luchtwegen tijdens de behandeling. Uw kind krijgt uit voorzorg ook een (smelt)tablet of zetpil tegen de pijn. Als u nog vragen heeft, kunt u deze met de verpleegkundige bespreken.

Uw kind krijgt voor de behandeling van de verpleegkundige een operatiehemd en soms een operatiemutsje. Daarnaast krijgt uw kind ook een armbandje om met zijn of haar naam erop. Als uw kind aan de beurt is, brengt u samen met de verpleegkundige uw kind naar het Operatiecentrum. U wacht daar met uw kind in de voorbereidingsruimte. Eenmaal op de operatiekamer mag u bij uw kind blijven totdat hij of zij slaapt. 

Tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling verwijdert de KNO-arts het grootste gedeelte van de neusamandel. De neusamandel kan de arts niet helemaal verwijderen. Deze kan aangroeien en soms na een tijd weer klachten geven. De operatie duurt meestal tussen de 10 en 15 minuten. Soms duurt het wat langer.

U wacht tijdens de behandeling bij het Operatiecentrum. Als uw kind op de uitslaapkamer is, roept de verpleegkundige u. Hier spreekt u ook de arts over het verloop van de behandeling.

Na de behandeling gaat u met uw kind en de verpleegkundige terug naar de afdeling.

Uw kind kan pijn hebben na de behandeling. Uw kind krijgt hiervoor pijnstilling. Vaak zit er nog oud bloed in de neus en de mond. Veel drinken is erg belangrijk!

Risico's

Bij iedere behandeling, ook bij het verwijderen van amandelen, kunnen er complicaties optreden. In dit geval bestaat er een hele kleine kans op een nabloeding.

Naar huis

Als alles goed gaat, mag uw kind ongeveer 2 uur na de behandeling naar huis.

Adviezen voor thuis

 • Ga 's nachts 1 keer bij uw kind kijken.
 • Zorg dat uw kind goed blijft drinken.
 • Uw kind mag niet de neus snuiten, wel ophalen.
 • Houd de temperatuur in de gaten, deze mag niet hoger zijn dan 39.5°C.

Pijnstilling

De verpleegkundige geeft u advies over het geven van pijnstilling.

Eten en drinken

De eerste 2 dagen is het goed om koude en lauwe dranken te drinken. Geef uw kind zachte voeding. Uw kind mag eten waar hij of zij zin in heeft.

Naar buiten

De 2e dag na de behandeling mag uw kind weer naar buiten.

School

De 3e dag na de behandeling mag uw kind weer naar school of naar de kinderdagverblijf.

Sporten 

Na 1 week mag uw kind weer sporten. 

Zwemmen

Na 2 weken mag uw kind weer zwemmen.

Wanneer belt u het ziekenhuis?

 • Bij hevige pijn
 • Koorts boven 39,5° C?

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt uw kind vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft uw kind pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, dan kunnen wij u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 60 70. Heeft uw kind een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

De KNO-arts belt u na 8 weken op om te vragen hoe het met uw kind gaat. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Bij vragen kunt u bellen naar de:  

 • de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. 
 • de afdeling Kinderdagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 25 26.