Headerafbeelding
De binnentuin voor terminale patiënten
Behandeling

Laserbehandeling bij een goedaardige prostaatvergroting

Een goedaardige prostaatvergroting kan de uroloog behandelen met een laser. 

Een laserbehandeling van de prostaat vindt plaats onder verdoving met een ruggenprik of onder algehele narcose. De uroloog brengt een instrument in via uw plasbuis, een cystoscoop. Hiermee kan de prostaat worden bekeken. Via de cystoscoop wordt een laserdraad (fiber) ingebracht. Met de laser wordt overtollig prostaatweefsel - stukje voor stukje - verdampt en weggesneden. 

Lees meer

Voordelen van de behandeling

Samen met uw behandelend arts is besloten om uw prostaatvergroting met een laser te behandelen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de Cyber TM, één van de nieuwste en meest geavanceerde lasers voor prostaatoperaties.

De voordelen van een laserbehandeling van de prostaat ten opzichte van de standaard behandeling, de zogenaamde TURP zijn:

 • minder klachten na de operatie
 • een korter verblijf in het ziekenhuis
 • minder bloedverlies na de operatie
 • er is maar kort een blaaskatheter nodig.

Het voordeel ten opzichte van andere lasers is het dat de Cyber TM de uroloog in staat stelt om de laserenergie precies te richten op het te verwijderen prostaatweefsel. Hogere precisie betekent meer veiligheid en minder complicaties. Daarnaast kan de uroloog weefsel verwijderen met de Cyber TM laser om te laten onderzoeken op afwijkingen (zoals kanker) door de patholoog. De uitslag van het weefselonderzoek wordt na uw ontslag met u besproken op de polikliniek.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code URO-093a
Laatste revisie: 27 september 2021 - 15:59
Hoe verloopt de behandeling?

Laserbehandeling bij een goedaardige prostaatvergroting

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS.

Informatieboekje voorbereiding opname

Van de afdeling POS krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. U krijgt het boekje als papieren versie en/of als digitale versie in uw MijnJBZ. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Bloedverdunnende medicijnen

Wanneer u bloedverdunnende medijnen gebruikt moet u dit van tevoren melden aan de uroloog. In overleg met de arts die de medicijnen voorschrijft, zult u het gebruik van deze medicijnen een aantal dagen voor de operatie moeten stoppen. Deze medicijnen kunnen bijvoorbeeld zijn: Ascal, Acetosal, Sintrom enz.

Opname

Voor deze ingreep wordt u meestal op de dag van de behandeling opgenomen.

 • Op de verpleegafdeling krijgt u een opnamegesprek met de verpleegkundige.
 • Er wordt bloed geprikt.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Wat neemt u mee?

 • Uw legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart).
 • Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 • Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw apotheek kan dit overzicht voor u uitprinten. Vraag hierom kort voordat u het ziekenhuis bezoekt.
 • Alle medicijnen die u de eerste 24 uur nodig heeft, in de originele verpakking.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Een laserbehandeling van de prostaat vindt plaats onder verdoving met een ruggenprik of onder algehele narcose.

De uroloog brengt een instrument in via uw plasbuis, een cystoscoop. Hiermee kan de prostaat worden bekeken. Via de cystoscoop wordt een laserdraad (fiber) ingebracht. Met de laser wordt overtollig prostaatweefsel - stukje voor stukje - verdampt en weggesneden. Deze techniek heet vapo-resectie. Het effect is vergelijkbaar met het uithollen van een appel met een appelboor.

De wand (het kapsel) van de prostaat blijft aanwezig. De weggesneden stukjes worden met een spoelvloeistof, die door de cystoscoop de blaas invloeit, afgevoerd.

Er is alleen een inwendige wond. Eventuele bloedvaatjes kunnen met de laser dichtgebrand worden.

Na de operatie wordt een blaaskatheter ingebracht.

Bij het gebruik van laserapparatuur is iedereen op de operatiekamer verplicht een beschermende bril te dragen.

De blaaskatheter wordt de dag na de operatie verwijderd als de urine helder van kleur is. Daarna moet het spontane plassen (zelf plassen) weer op gang te komen. De verpleegkundige zal na het plassen met een echoapparaatje op uw buik kijken of de blaas leeg is. Als het plassen goed op gang gekomen is mag u weer naar huis.

 Na de operatie kunt u tijdelijk problemen ervaren met plassen en kan het voorkomen dat u de plas soms moeilijker op kan houden. Ook is het mogelijk dat er wat bloed bij de urine zit; dit is tijdelijk en u hoeft hierover niet verontrust te zijn. Neem dan voldoende rust en drink veel totdat het bloed verdwenen is.

Zijn er bijwerkingen of risico's?

 • Na de operatie kan er een bloeding optreden vanuit de prostaat. Meestal stopt zo’n bloeding spontaan. Blijft de urine toch meerdere dagen achtereen bloederig of ontstaan er stolsels en is het uitplassen een probleem, neemt u dan contact op.
 • Er kan een urineweginfectie en/of een bijbalontsteking optreden die gepaard gaat met koorts. Meestal is zo’n infectie goed met antibiotica te behandelen.
 • Het kan enige tijd duren voordat het ophouden van de plas weer perfect lukt. Dit komt doordat de sluitspier (die ‘stroomafwaarts’ van de prostaat ligt) tijd nodig heeft om te wennen aan de krachtige straal urine die nu weer langs stroomt.
 • Na een Cyber TM laserbehandeling van de prostaat komt het regelmatig voor dat bij een orgasme het sperma in de blaas terechtkomt en niet meer uit de penis komt. Het sperma gaat als het ware de verkeerde kant op. Het afsluitmechanisme dat dit normaal gesproken verhindert, is bij de laserbehandeling - samen met het overtollige prostaatweefsel - weggehaald. Er is dan sprake van een ‘droge’ zaadlozing. Dit is niet gevaarlijk voor uw gezondheid.
 • Erectiestoornissen treden na de operatie niet op.
 • Er is een hele kleine kans dat na langere tijd een vernauwing van de plasbuis ontstaat. Dit komt door de vorming van littekenweefsel. Soms is dan een nieuwe (operatieve) behandeling noodzakelijk.

Leefregels en adviezen

De meeste patiënten kunnen hun normale activiteiten binnen een paar dagen weer oppakken. Om een goed herstel na uw operatie mogelijk te maken is het beter dat u de eerste 4 weken: 

 •  geen zware lichamelijke arbeid verricht. Zwaar tillen, zware huishoudelijke werkzaamheden en sporten zijn activiteiten die u beter kunt vermijden;
 •  niet fietst;
 • geen geslachtsgemeenschap heeft of masturbeert;
 • zo min mogelijk perst bij de ontlasting. Voorkom een trage stoelgang door veel te drinken en vezelrijke voeding te eten.

Heeft u vragen over uw activiteiten? Bespreek dit dan met de verpleegkundige of uroloog.

Als u voor de operatie bloedverdunnende middelen gebruikte, mag u deze weer gaan gebruiken als de urine enkele dagen helder is.

Wij adviseren u om de eerste weken minstens 2 liter vocht per dag te drinken (tenzij u om andere redenen niet veel mag drinken). Dit draagt namelijk bij tot een goed herstel en genezing van de inwendige wond. Vooral als er nog wat bloed in de urine zit, is het van belang dit advies op te volgen. Zo wordt de blaas op natuurlijke wijze 'gespoeld', waardoor de urine weer lichter van kleur zal worden.

Wanneer neemt u contact op?

Het is belangrijk dat u na uw operatie contact opneemt met uw behandelend arts of met uw huisarts als één van de volgende verschijnselen zich voordoet:

 • Als u meerdere dagen bloed in de urine blijft houden, wat niet minder wordt en waarbij uw urine (donker)rood van kleur is;
 • Als u behalve bloed, ook flinke bloedstolsels met de urine uitplast;
 • Als u zoveel moeite heeft met plassen, dat u het gevoel heeft dat u de blaas niet helemaal kunt leegplassen;
 • Als u koorts boven de 38.5°C krijgt;
 • Als u pijnklachten heeft die niet verdwijnen na het innemen van pijnstillers.

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis. Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Urologie telefoonnummer: (073) 553 60 10. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw  huisarts.

Er wordt voor u een controle afspraak gemaakt bij de uroloog. Deze afspraak is meestal 6 weken na de operatie. Er wordt dan bekeken wat het effect van de operatie is. Er wordt u gevraagd een vragenlijst over uw plasklachten in te vullen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Urologie. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur op telefoonnummer (073) 553 60 10.