Foto van een auto die de bezoekersgarage inrijdt

Parkeren bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch kunt u alleen betaald parkeren. Bij de locaties Boxtel, Drunen, Rosmalen en Zaltbommel kunt u gratis parkeren.

Geen papieren parkeerkaartje

Let op! Vanaf dinsdag 30 mei 2023 krijgt u bij het inrijden van de bezoekersgarage van het JBZ geen papieren parkeerkaartje meer. U krijgt nog wél een papieren parkeerkaartje als u parkeert op het ‘maaiveld’,  het parkeerterrein aan de voorkant van het ziekenhuis.

Lees meer

Parkeren bij de hoofdlocatie 's-Hertogenbosch

U mag voor de hoofdingang van de locatie 's-Hertogenbosch, bij de taxistandplaatsen, heel kort stoppen om iemand uit te laten stappen. U mag hier niet parkeren; ook niet kortdurend.

U kunt uw auto tegen betaling parkeren in de bezoekersgarage (650 plaatsen) of op het 'maaiveld', het parkeerterrein aan de voorkant van het ziekenhuis (222 plaatsen). Deze bevinden zich allebei dichtbij de hoofdingang (Voorplein) van het ziekenhuis.

De tarieven van bezoekersgarage en het 'maaiveld'-parkeerterrein zijn gelijk. Parkeren is de eerste 29 minuten gratis.

De bezoekersgarage en het 'maaiveld'-parkeerterrein worden met behulp van camera's bewaakt. Als u vragen heeft kunt u terecht bij de beveiligingsbeambten die aanwezig zijn in de bezoekersgarage. U kunt contact met hen maken via de intercom bij de betaalautomaten.

Op werkdagen rijdt van 08.00 -17.00 uur een gratis shuttlebus tussen het 'maaiveld'-parkeerterrein en de hoofdingang van het ziekenhuis.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

In de bezoekersgarage zijn parkeerplaatsen voor gehandicapten gereserveerd op de begane grond; dicht bij de uitgang. Ook op het 'maaiveld'-parkeerterrein zijn aan de kant van het ziekenhuis parkeerplaatsen gereserveerd voor gehandicapten. U mag op deze plaatsen alleen parkeren als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft en u betaalt hiervoor het gewone tarief.

locaties plattegrond parkeren bij het jbz

Tarieven

Het tarief voor het parkeren is:

 • Minder dan 30 minuten parkeren gratis uitrijden
 • 30 tot 45 minuten parkeren € 2,20
 • daarna per 15 minuten € 0,55
 • maximum dagtarief € 9,90
 • weekkaart € 27,50

U kunt alleen met pin betalen.

Het ziekenhuis krijgt geen budget voor het vergoeden van parkeerkosten. Daarom is het ziekenhuis genoodzaakt een kostendekkende vergoeding te vragen voor de parkeerfaciliteiten op het ziekenhuisterrein. De tarieven liggen lager dan in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Eveneens uit kostenoverwegingen kent het ziekenhuis geen gratis parkeerplaatsen voor gehandicapten.

Parkeren zonder papieren parkeerkaartje bij bezoekersgarage

Vanaf dinsdag 30 mei 2023 krijgt u bij het inrijden van de bezoekersgarage geen papieren parkeerkaartje meer. Bij het inrijden van de garage wordt uw kenteken gescand. Bij vertrek, kunt u betalen bij de betaalautomaat of bij de slagboom. Wilt u betalen bij de betaalautomaat? Dan voert u zelf uw kenteken in. Bij de slagboom wordt uw kenteken automatisch gescand.

Parkeren mét papieren parkeerkaartje op het maaiveld

U krijgt wél een papieren parkeerkaartje als u parkeert op het ‘maaiveld, het parkeerterrein aan de voorkant van het ziekenhuis. Bij vertrek kunt u met het parkeerkaartje betalen bij de betaalautomaat.

Weekkaart

Gaat u gedurende een langere periode parkeren bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, dan kan een weekkaart een uitkomst zijn. Deze kaart kost € 27,50 en geeft het recht om gedurende 7 aaneengesloten dagen, zo vaak u wil, gebruik te maken van de bezoekersgarage of het 'maaiveld'-parkeerterrein. U koopt de weekkaart bij een van de betaalautomaten van de Jeroen Bosch Parking. 

Let op! Als u een weekkaart koopt, is het belangrijk dat u gedurende de hele week óf in de bezoekersgarage parkeert, óf op het ‘maaiveld’-parkeerterrein. De weekkaarten van de bezoekersgarage en het ‘maaiveld’ zijn namelijk verschillend.

Werkwijze van de weekkaart als u parkeert in de bezoekersgarage (vanaf 30 mei)

 • Kies bij de betaalautomaat direct rechtsonder in het scherm de optie 'Kaart kopen'.
 • Kies vervolgens linksonder in het scherm voor de optie 'Weekkaart', voer uw kenteken in en betaal met pin het bedrag dat in het display verschijnt.
 • Bij vertrek opent de slagboom automatisch.
 • Bij een volgend bezoek wordt uw kenteken herkend en opent de slagboom automatisch. 

Werkwijze van de weekkaart als u parkeert op het 'maaiveld'

 • Kies bij de betaalautomaat direct rechtsonder in het scherm de optie 'Kaart kopen'.
 • Kies vervolgens linksonder in het scherm voor de optie 'Weekkaart' en betaal met pin het bedrag dat in het display verschijnt.
 • U ontvangt vervolgens een kaartje met een barcode.
 • U kunt de weekkaart bij het uitrijden meteen gebruiken. U neemt de kaart weer uit en de slagboom wordt voor u geopend.
 • Bij een volgend bezoek voert u bij het inrijden van het 'maaiveld' uw weekkaart in boven de groene knipperende knop. U neemt de kaart weer uit en de slagboom wordt voor u geopend.

Parkeren tegen vast tarief voor bepaalde doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een vast-tariefkaart. Dit houdt in dat een vast bedrag van € 3,00 per keer per bezoek wordt betaald, ongeacht de daadwerkelijke parkeertijd:

 • ouders van opgenomen kinderen
 • partners die de Kraamafdeling bezoeken
 • patiënten die voor een dialysebehandeling komen
 • ouders van kinderen die een (langdurige) cytostaticabehandeling ondergaan
 • begeleiders van patiënten die langdurig op de Spoedeisende Hulp behandeld worden
 • directe familie van patiënten op de Intensive Care
 • directe familie van patiënten die verpleegd worden in omgekeerde isolatie (Oncologie)
 • patiënten van Tolbrug die een langdurige behandeling ondergaan
 • patiënten van het Oncologisch Centrum die een langdurige behandeling ondergaan
 • mensen die waken bij een patiënt

De behandelaar of secretaresse op de afdeling beoordeelt of u in aanmerking komt voor de vast-tariefkaart en verstrekt deze aan u.

Let op! De vast-tariefkaart van de bezoekersgarage en het ‘maaiveld’ zijn verschillend. De zorgverlener die u de vast-tariefkaart geeft, vraagt u daarom waar u geparkeerd staat.

Werkwijze van de vast-tariefkaart als u parkeert in de bezoekersgarage (vanaf 30 mei)

 • Bij vertrek voert u uw kenteken in bij de betaalautomaat. 
  U kunt er ook voor kiezen te betalen bij de slagboom. Dan wordt uw kenteken automatisch gescand. 
 • U voert de vast-tariefkaart in in de betaalautomaat of bij de slagboom.
 • Uw tarief wordt na deze handeling automatisch op € 3,00 gesteld.
 • Nadat u betaald heeft, kunt u uitrijden. 

 
Werkwijze van de vast-tariefkaart als u parkeert op het ‘maaiveld’

 • Bij vertrek moet u eerst de vast-tariefkaart invoeren in de betaalautomaat.
 • Daarna voert u het parkeerkaartje in dat u bij het inrijden heeft ontvangen.
 • Uw tarief wordt na deze handeling automatisch op € 3,00 gesteld.
 • Nadat u betaald heeft, kunt u uitrijden. De kentekenherkenning blijft actief.

Hogere parkeerkosten door uitloop spreekuur

Het ziekenhuis doet er alles aan om de wachttijden op de poliklinieken zoveel mogelijk te beperken, maar kan helaas niet garanderen dat u nooit hoeft te wachten. Er kunnen zich situaties voordoen, waarin er bijvoorbeeld meer tijd nodig is voor - of voorrang gegeven moet worden aan - een andere patiënt. Het ziekenhuis heeft helaas geen budget voor het vergoeden van (hogere) parkeerkosten die voor u het gevolg kunnen zijn. Op de polikliniek zult u zo goed en tijdig mogelijk geïnformeerd worden over een eventuele uitloop.

Code NHZ-063
Laatste revisie: 23 mei 2023 - 10:08