Huisregels Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de volgende huisregels:

Bezoektijden

U kunt alleen op bezoek komen bij een patiënt tijdens de aangegeven bezoektijden.

Roken

Het hele ziekenhuisgebouw, het ziekenhuisterrein en de parkeervoorzieningen zijn rookvrij. Roken is hier verboden; dit geldt ook voor de elektrische sigaret.

Alcohol, drugs en wapens

U mag in het ziekenhuis geen alcohol of drugs gebruiken, of onder invloed zijn daarvan. Wapenbezit is verboden. Als we verdovende middelen of wapens aantreffen in het ziekenhuis, dragen wij deze over aan de politie.

Diefstal en vandalisme

Bij diefstal en vandalisme doen we aangifte bij de politie. Wij dragen de pleger van het misdrijf over aan de politie. Wij brengen de gemaakte kosten in rekening bij de pleger van het misdrijf.

Agressie, geweld en intimidatie

Wij accepteren geen agressie, geweld en intimidatie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. We doen hiervan aangifte bij de politie. We brengen gemaakte kosten in rekening bij de overtreder.

Fotograferen en filmen

U mag medewerkers van het ziekenhuis en andere aanwezigen niet ongevraagd filmen of fotograferen. U moet van tevoren (schriftelijk) toestemming vragen om te mogen filmen/fotograferen in en om het ziekenhuis. Iedereen die op de foto of film komt, moet hiervoor zijn/haar schriftelijke toestemming geven.

Geluidsopnames

U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. We vragen u dit vooraf wel te melden aan de zorgverlener. Het is wettelijk verboden om de opname te verspreiden. Dit mag alleen als de zorgverlener daar toestemming voor geeft. U kunt de geluidsopname wel aan uw naasten laten horen.

Cameratoezicht

Het ziekenhuis houdt toezicht in en om het ziekenhuis met camera’s.

Vervoersmiddelen

U mag in het ziekenhuis alleen gebruik maken vervoersmiddelen die u medisch gezien nodig heeft. Het gebruik van hoverboards, skateboards, skeelers en stepjes is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

Let zelf goed op uw eigendommen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers.

Aanwijzingen medewerkers en overtredingen

U moet aanwijzingen van medewerkers van de afdeling Beveiliging en van andere medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis altijd opvolgen.

Waarschuwing of ontzegging toegang

Als u de huisregels overtreedt of aanwijzingen niet opvolgt, kunt u een waarschuwing krijgen of kunnen we u de toegang tot het ziekenhuis ontzeggen

Code NHZ-022
Laatste revisie: 2 mei 2022 - 14:55