Headerafbeelding
afdelingen kindergeneeskunde wachtkamer
Behandeling

Kinderbekkenfysiotherapie

De kinderbekkenfysiotherapeut onderzoekt de manier waarop uw kind plast.

Dit doet ze onder andere met de plascomputer (uroflowmetrie). Ze kijkt hoe de spieren rondom het plas- en poepgaatje van uw kind (de bekkenbodem) werken.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Code PMD-715
Laatste revisie: 15 januari 2021 - 10:36

Kinderbekkenfysiotherapie