Headerafbeelding
Gezin wandelt in de tuin van het JBZ
Behandeling

Infliximab bij kinderen

Uw kind krijgt een behandeling met Infliximab.

Infliximab is een medicijn dat ontstekingen in het lichaam vermindert. We  gebruiken dit bij de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Ook vermindert of stopt Infliximab fistels. Deze fistels zitten tussen de darm en de huid of andere organen.

Lees meer

Welke stof zit er in Infliximab?

De stof Tumor Necrose Factor Alpha (TNF) speelt een belangrijke rol bij chronische ontstekingen. Patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa hebben meer TNF in hun bloed en in de darmwand dan normaal. Infliximab bindt zich aan TNF in het bloed. Dit gebeurt ook in de cellen waar de stof wordt gemaakt. Infliximab zorgt ervoor dat het TNF niet meer werkt. Op deze manier stopt de ontsteking.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KIN-170
Laatste revisie: 23 september 2022 - 08:43
Hoe verloopt de behandeling?

Infliximab bij kinderen

Kunt u niet naar de afspraak komen?

Geeft u dit dan minstens 24 uur van tevoren door aan de afdeling Kinderdagbehandeling. We kunnen dan een ander kind helpen.

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een operatie en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Hoe bereidt u uw kind voor?

Op de website Hallo Ziekenhuis! kan uw kind een filmpje bekijken over het inbrengen van het infuus.

Is uw kind ziek, grieperig of heeft hij of zij koorts? Bel dan 1 dag vóór de afgesproken datum naar de Verpleegkundig Specialist Kinder MDL of de Kinder MDL-arts om te overleggen of het infuus door kan gaan.

De opname

Wanneer uw kind wordt opgenomen, vult u op de afdeling eerst een vragenlijst in. De kinderarts kijkt deze gegevens na en beslist of de behandeling door mag gaan. Als het nodig is dat de kinderarts u van tevoren nog spreekt, nemen we contact met u op.

Tijdens de behandeling

Uw kind wordt voor een dagdeel opgenomen op de afdeling Kinderdagbehandeling. Daar krijgt uw kind een infuus in de arm. Als het infuus in de arm zit, wordt er eerst bloed afgenomen. Daarna krijgt uw kind via het infuus de Infliximab. Dit duurt ongeveer 2 tot 3 uur. Op het moment dat het infuus in de arm zit, moet uw kind op de afdeling blijven.

Hoeveel Infliximab krijgt uw kind?

De kinderarts beslist over de hoeveelheid Infliximab die uw kind krijgt. De arts bepaalt dit door te kijken naar de ziekte van uw kind, het gewicht en hoe uw kind op Infliximab reageert. Ook bepaalt de kinderarts hoeveel tijd er tussen 2 doseringen moet zitten. Dit noemen we de dosisinterval.

Krijgt uw kind de Infliximab, dan bekijken we de gezondheidstoestand van uw kind en controleren we de hartslag en ademhaling. Heeft uw kind geen klachten? Dan mag uw kind nadat de Infliximab is gegeven naar huis. Heeft uw kind klachten van een allergische reactie? Dan blijft uw kind 1 tot 2 uur langer op de afdeling. Dit is afhankelijk van de klachten.

De eerste 2 keren dat uw kind Infliximab krijgt, blijft uw kind minimaal 1 uur op de afdeling.

Risico's

Infliximab kan bijwerkingen hebben, net als andere medicijnen. Infliximab heeft geen ernstige bijwerkingen. De bijwerkingen kunnen tot 6 maanden na de laatste toediening optreden.

De bijwerkingen van Infliximab kunnen zijn:

 • allergische reacties tegen het middel;
 • klachten die ontstaan doordat het immuunsysteem minder goed werkt.

Allergische reacties

Allergische reacties ontstaan meestal binnen 2 uur nadat kinderen Infliximab hebben gekregen. Reacties die het meest voorkomen, zijn:

 • huiduitslag of netelroos;
 • vermoeidheid;
 • problemen met ademhalen zoals benauwdheid en piepende ademhaling.

Ziet u één van deze reacties? Waarschuw dan een arts of een verpleegkundige. De arts kan het infuus stoppen of langzamer laten lopen. Soms moeten we de klachten behandelen met andere medicijnen. We hoeven bijna nooit de behandeling met Infliximab te stoppen.

Verminderde werking immuunsysteem

Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen indringers van buiten. Wanneer het immuunsysteem minder goed werkt, kunnen er infecties ontstaan. Een voorbeeld van zo’n infectie is tuberculose. Uw kind kan tuberculose hebben zonder dat u het weet. Wanneer uw kind Infliximab krijgt, kan tuberculose actief worden.

Daarom is het heel belangrijk dat u vertelt of uw kind ooit tuberculose heeft gehad of in contact is geweest met iemand die tuberculose heeft gehad. Vertel ons ook of dat er in uw regio tuberculose voorkomt. Uw kind kan mogelijk besmet zijn geraakt.

Heeft uw kind een wond of problemen met het gebit? Geef dit aan ons door. Vertel het ook als uw kind koorts heeft.

Krijgt uw kind een operatie of een ingreep van de tandarts? Geef dan aan de behandelend arts door dat uw kind Infliximab gebruikt.

Wanneer belt u direct het ziekenhuis?

U belt als uw kind de volgende bijwerkingen heeft:

 • pijn of zwakheid in de borst, spieren, gewrichten of kaken;
 • gezwollen handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, mond of keel, waardoor ademen of slikken moeilijk wordt;
 • netelroos of andere tekenen van allergische reactie;
 • koorts;
 • huiduitslag/jeuk;
 • kortademigheid tijdens inspanning of wanneer uw kind gaat liggen.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04. Buiten kantooruren belt u naar de Kinderafdeling, telefoonnummer: (073) 553 25 27. U vraagt dan naar de dienstdoende kinderarts.

1 keer in de 3 maanden wordt uw kind opgeroepen voor het IBD-spreekuur. IBD is de verzamelnaam voor chronische darmziekten. Het IBD-spreekuur is een spreekuur waar uw kind een kinder MDL-arts, de diëtist en de Verpleegkundig Specialist Kinder MDL ziet.

De secretaresse maakt voor u een afspraak voor dit IBD-spreekuur.

 • Dan kunt u bellen naar Verpleegkundig Specialist Kinder MDL, via de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.
 • U kunt uw vraag ook e-mailen naar: kinderIBD@jbz.nl.

Bronvermelding: Delen van deze tekst hebben we met toestemming overgenomen uit de registratietekst van Infliximab.