Headerafbeelding
gang van de afdeling hartbewaking
Behandeling

Elektrocardioversie

Een elektrocardioversie is een behandeling om het onregelmatige hartritme weer terug te zetten naar een normaal, regelmatig hartritme.

Het kan hierbij gaan om atriumfibrilleren/boezemfibrilleren of triumflutter/boezemflutter. Bij een electrocardioversie krijgt u een elektrische schok. Dit gebeurt onder algehele anesthesie.

LET OP! U moet zich voor deze behandeling voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders misschien niet doorgaan.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code CAR-004
Laatste revisie: 4 mei 2021 - 15:54
Hoe verloopt de behandeling?

Elektrocardioversie

Bloedverdunners

 • U krijgt voor en na de ingreep bloedverdunnende medicijnen. U krijgt deze van de trombosedienst of in de vorm van een NOAC, bijvoorbeeld dagibitran (Pradaxa®) of rivaroxaban Xarelto®.
 • Het is belangrijk om uw bloedverdunners goed te gebruiken. Gebruikt u geen bloedverdunners, dan is er een kans van 1 tot 3 procent op een beroerte.
 • Bent u een dosis vergeten in te nemen? Bel dan naar de polikliniek Cardiologie. U kunt dit ook doorgeven aan de verpleegkundige als u wordt opgenomen voor de electrocardioversie.

Controle door de trombosedienst

 • Als de trombosedienst u controleert, dan geeft de secretaresse van de polikliniek Cardiologie door dat u een electrocardioversie krijgt.
 • De trombosedienst controleert in de weken voor uw behandeling mogelijk vaker of uw bloed dun genoeg is.
 • Is uw bloed niet ‘dun’ genoeg? Dan kan het zijn dat de arts de behandeling uitstelt.
 • Wilt u de doseringskaart van de trombosedienst meebrengen naar de behandeling.
 • Gebruikt u een ‘NOAC’, dan is het niet nodig om te controleren hoe dun uw bloed is.

PreOperatieve Screening (POS) en centraal apotheekpunt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de behandeling. Daarom brengt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een bezoek aan het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Deze afdelingen bevinden zich alleen op onze locatie in ’s-Hertogenbosch. Het bezoek aan het CAP duurt maximaal 20 minuten. De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt ongeveer 1 uur. Let op! Het is belangrijk dat u naar de afspraak bij het CAP gaat; ook als u geen medicijnen gebruikt.

Op www.jbz.nl/pos leest u meer over dit bezoek.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake.

Nuchter zijn

De elektrocardioversie kan alleen plaatsvinden als u nuchter bent. Nuchter zijn betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens de behandeling in uw luchtpijp en longen terechtkomt. Dit kan tot ernstige complicaties leiden. Houdt u zich daarom aan de volgende regels:

 • Tot 8:00 uur mag u: 2 beschuitjes met jam eten.
 • Tot 12.00 uur mag u: water, thee en koffie (zonder melk) drinken.
 • Verder mag u niks anders eten of drinken. Ook niet op kauwgom kauwen of snoepjes/zuurtjes eten.
 • Gebruikt u na 12:00 uur nog medicijnen? Dan mag u die nog met een klein slokje water innemen.

Als u niet nuchter bent voor de behandeling, kan de elektrocardioversie niet doorgaan!

Medicijnen

Uw behandelend arts, anesthesioloog en/of medewerker PreOperatieve Screening vertelt u welke medicijnen u voor de behandeling moet stoppen en welke medicijnen u mag blijven gebruiken.

Roken

Het is beter als u de laatste uren voor de behandeling niet rookt. De ademhalingswegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen. Verder verdringt de koolmonoxide in de rook de zuurstof uit het bloed. Dat is slecht voor uw organen. Bovendien kunt u na de behandeling dan erg gaan hoesten.

Sieraden en telefoon

Halssieraden, een horloge en ringen mag u niet dragen tijdens het onderzoek. Wij adviseren u dan ook om alle sieraden thuis te laten. Als u toch sieraden draagt geef deze dan samen met uw telefoon voor het onderzoek aan uw begeleider.

Vervoer naar huis

De eerste 24 uur na de behandeling mag u niet zelf autorijden, fietsen of deelnemen aan het verkeer. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Waar meldt u zich?

Op de dag van de elektrocardioversie meldt u zich om 12.00 uur aan de balie van verpleegafdeling Cardiologie, gebouw A, verdieping 2. De dag voor de behandeling belt de secretaresse u tussen 13.30 en 16.30 uur, om de definitieve tijd door te geven. Het kan namelijk zijn dat u zich pas om 13.00 uur hoeft te melden.

Voor de behandeling

 • Op de afdeling kijken we op de hartmonitor of uw hartritme nog steeds afwijkend is.
 • Afhankelijk van de meetwaarde van de trombosedienst wordt er mogelijk nog bloed bij u afgenomen. Het duurt ongeveer 1 uur voordat de uitslag hiervan bekend is.
 • De arts die op dat moment aanwezig is bekijkt uw hartritme en de uitslag van uw bloed en bepaald dan of de elektrocardioversie door gaat.

Tijdens de behandeling

 • Voor de behandeling is het nodig dat u zich uitkleedt. U krijgt een jasje van het ziekenhuis aan.
 • Daarna krijgt u plakkers op uw borst, waardoor we uw hartritme in de gaten te kunnen houden.
 • U krijgt een infuusnaald in uw arm.
 • Als u een kunstgebit heeft, kan het zijn dat u deze uit moet doen.

Electrocardioversie

Bij een elektrocardioversie krijgt u een stroomstoot via 2 grote plakkers: 1 op uw borst en 1 op uw rug. Omdat dit pijnlijk kan zijn, brengt de anesthesist u eerst in slaap (algehele anesthesie). U krijgt het slaapmiddel via de infuusnaald. Dit kan in uw arm een wat prikkelend gevoel geven. Van de stroomstoot merkt u niets. Tijdens en na de ingreep controleren we steeds uw hartritme.

De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Na de ingreep is het meteen duidelijk of uw hartritme weer ‘normaal’ is. Dit is in 80% tot 90% van de gevallen zo. De kans op succes is groot, maar de behandeling lukt niet altijd. Het kan ook zijn dat u door de elektrocardioversie geen onregelmatig hartritme meer heeft, maar dat dit toch weer terugkomt. U heeft hier zelf geen invloed op.

Na de elektrocardioversie houden wij uw hartritme nog even in de gaten. Als het nodig is doen we dit langere tijd.

Wat zijn de risico's?

De ingreep gebeurt onder algehele anesthesie. Bij elke vorm van algehele anesthesie is er een risico. Bij elektrocardioversie is dit risico erg klein.

 • Vertel het uw arts of de verpleegkundige als u ergens allergisch voor bent. Er kan een allergische reactie op de medicijnen ontstaan.
 • Soms kan er een korte tijd een ademhalingsvermindering optreden. U krijgt dan extra zuurstof of een plastic buisje in uw mond/keel.
 • Het kan zijn dat u tijdens de algehele anesthesie misselijk wordt en moet braken. Dit kan in de luchtwegen terecht komt. Daarom is het belangrijk dat u nuchter bent.
 • Gebruikt u geen bloedverdunnende medicijnen, dan is er een kans van 1 tot 3 procent op een beroerte.
 • Het kan soms zijn dat uw huid na afloop ter plaatse wat geïrriteerd is en rood ziet. U kunt dan gebruik maken van koelzalf. Dit is te koop bij uw drogist of apotheek.

Naar huis

U mag naar huis als het hartritme geen bijzonderheden heeft laten zien en u goed wakker bent.

 • Voordat u naar huis gaat neemt de verpleegkundige de medicijnen nog een keer met u door.
 • U krijgt ook een controleafspraak mee bij de arts op de polikliniek.
 • Het is belangrijk dat u de medicijnen inneemt die uw arts heeft voorgeschreven.
 • Wij raden u aan om geen alcohol te gebruiken.
 • U mag de eerste 24 uur na het onderzoek geen belangrijke beslissingen nemen.

Bij ontslag krijgt u een controleafspraak bij uw behandelend arts mee.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Cardiologie, (073) 553 60 40.