Headerafbeelding
gang van de afdeling hartbewaking
Behandeling

Elektrocardioversie

Een elektrocardioversie is een behandeling om het onregelmatige hartritme weer terug te zetten naar een normaal, regelmatig hartritme.

Het kan hierbij gaan om atriumfibrilleren/boezemfibrilleren of atriumflutter/boezemflutter. Bij een elektrocardioversie krijgt u een elektrische schok. Dit gebeurt onder algehele anesthesie.

LET OP! U moet zich voor deze behandeling voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 1 DAG vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders misschien niet doorgaan.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code CAR-004
Laatste revisie: 7 november 2023 - 09:49
Hoe verloopt de behandeling?

Elektrocardioversie

Kleding advies

We adviseren u om loszittende bovenkleding te dragen met korte mouwen, zoals een poloshirt, t-shirt of blouse met korte mouwen. Voor de behandeling moeten vrouwen hun BH uitdoen, u kunt dit thuis al doen of in het ziekenhuis.

Bloedverdunners

 • U krijgt voor en na de ingreep bloedverdunnende medicijnen. U krijgt deze van de trombosedienst of in de vorm van een NOAC, bijvoorbeeld dagibitran (Pradaxa®) of rivaroxaban (Xarelto®).
 • Het is belangrijk om uw bloedverdunners goed te gebruiken. Gebruikt u geen bloedverdunners, dan is er een kans van 1 tot 3 procent op een beroerte.
 • Bent u een dosis vergeten in te nemen? Bel dan naar de polikliniek Cardiologie. U kunt dit ook doorgeven aan de verpleegkundige als u wordt opgenomen voor de electrocardioversie.

Controle door de trombosedienst

 • Als de trombosedienst u controleert, dan geeft de secretaresse van de polikliniek Cardiologie door dat u een electrocardioversie krijgt.
 • De trombosedienst controleert in de weken voor uw behandeling mogelijk vaker of uw bloed dun genoeg is.
 • Is uw bloed niet ‘dun’ genoeg? Dan kan het zijn dat de arts de behandeling uitstelt.
 • Wilt u de doseringskaart van de trombosedienst meebrengen naar de behandeling.
 • Gebruikt u een ‘NOAC’, dan is het niet nodig om te controleren hoe dun uw bloed is.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Nuchter zijn

Behandelen kan alleen als u nuchter bent. ‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens de behandeling in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.

U mag vanaf een bepaald tijdstip vóór de elektrocardioversie niet meer eten of drinken. Welk tijdstip dat precies voor u persoonlijk is, krijgt u te horen op uw afspraak bij de pre-operatieve screening (POS).

Als u niet nuchter bent voor de behandeling, kan de elektrocardioversie niet doorgaan!

Medicijnen

Uw behandelend arts, anesthesioloog en/of medewerker PreOperatieve Screening vertelt u met welke medicijnen u moet stoppen voor de behandeling en welke medicijnen u mag blijven gebruiken.

Roken

Het is beter als u de laatste uren voor de behandeling niet rookt. De ademhalingswegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen. Verder verdringt de koolmonoxide in de rook de zuurstof uit het bloed. Dat is slecht voor uw organen. Ook kunt u dan na de behandeling erg gaan hoesten.

Sieraden en telefoon

Een ketting, horloge en ringen mag u niet dragen tijdens de behandeling. Wij adviseren u dan ook om alle sieraden thuis te laten. Als u toch sieraden draagt geef deze dan samen met uw telefoon voor het onderzoek aan uw begeleider.

Vervoer naar huis

De eerste 24 uur na de behandeling mag u niet zelf autorijden, fietsen of deelnemen aan het verkeer. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Thuismonitoring boezemfibrilleren

U krijgt mogelijk een e-mail om mee te doen aan thuismonitoring bij boezemfibrilleren. Bij thuismonitoring hoeft u minder vaak naar het ziekenhuis. U krijgt op deze manier de zorg die bij u past.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

De dag voor de behandeling belt de secretaresse u tussen 13.30 en 16.30 uur, om de definitieve tijd door te geven.

Elektrocardioversie gebeurt op 2 plaatsen in het ziekenhuis, wat betekent dat voor u?

De behandeling met een elektrocardioversie wordt op 2 verschillende plaatsen in het ziekenhuis gedaan. Namelijk op afdeling A2 (acute cardiologie) en op de poliklinische operatiekamers (POK). De behandeling is precies hetzelfde, maar de route in het ziekenhuis is anders. In uw afspraakbrief staat op welke afdeling u de elektrocardioversie krijgt.

 • Wordt u behandeld op afdeling A2, dan worden daar alle voorbereidingen gedaan Daarna krijgt u daar ook de elektrocardioversie.
 • Krijgt u de behandeling op de POK dan worden alle voorbereidingen op de afdeling Dagbehandeling C3 gedaan. Daarna brengt de verpleegkundige u naar de POK voor de elektrocardioversie. Na de behandeling gaat u weer terug naar de afdeling Dagbehandeling.

Voor de behandeling

 • Op de afdeling kijken we op de hartmonitor of uw hartritme nog steeds afwijkend is.
 • Afhankelijk van de meetwaarde van de trombosedienst wordt er mogelijk nog bloed geprikt bij u. Het duurt ongeveer 1 uur voordat de uitslag hiervan bekend is.
 • De arts die op dat moment aanwezig is bekijkt uw hartritme en de uitslag van uw bloed en bepaalt dan of de elektrocardioversie door gaat.

Tijdens de behandeling

 • Tijdens de behandeling mag u meestal uw eigen kleren aanhouden. Bij sommige kleding kan dit niet, dan krijgt u een jasje van het ziekenhuis aan.
 • U krijgt plakkers op uw borst, waardoor we uw hartritme in de gaten te kunnen houden.
 • U krijgt een infuusnaald in uw arm.
 • Als u een kunstgebit heeft, kan het zijn dat u deze uit moet doen.

Elektrocardioversie

Bij een elektrocardioversie krijgt u een stroomstoot via 2 grote plakkers: 1 op uw borst en 1 op uw rug. Omdat dit pijnlijk kan zijn, brengt de anesthesist u eerst in slaap (algehele anesthesie). U krijgt het slaapmiddel via de infuusnaald. Dit kan in uw arm een wat prikkelend gevoel geven. Van de stroomstoot merkt u niets. Tijdens en na de behandeling controleren we steeds uw hartritme.

De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Na de behandeling is het meteen duidelijk of uw hartritme weer ‘normaal’ is. Dit is in 80% tot 90% van de gevallen zo. De kans op succes is groot, maar de behandeling lukt niet altijd. Het kan ook zijn dat u door de elektrocardioversie geen onregelmatig hartritme meer heeft, maar dat dit toch weer terugkomt. U heeft hier zelf geen invloed op.

Na de elektrocardioversie houden wij uw hartritme nog even in de gaten. Als het nodig is doen we dit langere tijd.

Wat zijn de risico's?

De ingreep gebeurt onder algehele anesthesie. Bij elke vorm van algehele anesthesie is er een risico. Bij elektrocardioversie is dit risico erg klein.

 • Vertel het uw arts of de verpleegkundige als u ergens allergisch voor bent. Er kan een allergische reactie op de medicijnen ontstaan.
 • Soms kan er een korte tijd een ademhalingsvermindering optreden. U krijgt dan extra zuurstof of een plastic buisje in uw mond/keel.
 • Het kan zijn dat u tijdens de algehele anesthesie misselijk wordt en moet braken. Dit kan in de luchtwegen terecht komt. Daarom is het belangrijk dat u nuchter bent.
 • Gebruikt u geen bloedverdunnende medicijnen, dan is er een kans van 1 tot 3 procent op een beroerte.
 • Het kan soms zijn dat uw huid na afloop ter plaatse wat geïrriteerd is en rood ziet. U kunt dan gebruik maken van koelzalf. Dit is te koop bij uw drogist of apotheek.

Naar huis

U mag naar huis als het hartritme geen bijzonderheden heeft laten zien en u goed wakker bent.

 • Voordat u naar huis gaat neemt de verpleegkundige de medicijnen nog een keer met u door.
 • U krijgt een controleafspraak mee bij de arts op de polikliniek.
 • Het is belangrijk dat u de medicijnen inneemt die uw arts heeft voorgeschreven.
 • Wij raden u aan om geen alcohol te gebruiken.
 • U mag de eerste 24 uur na het onderzoek geen belangrijke beslissingen nemen.

Bij ontslag krijgt u een controleafspraak bij uw behandelend arts mee.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Cardiologie, (073) 553 60 40.