Headerafbeelding
gang van de afdeling hartbewaking
Behandeling

Cardioversie, chemisch

Een chemische cardioversie is een behandeling met medicijnen om het onregelmatige hartritme weer terug te zetten naar een normaal, regelmatig hartritme.

Het kan hierbij gaan om atriumfibrilleren/boezemfibrilleren of atriumflutter/boezemflutter.

Lees meer

Een andere manier om uw hartritme te herstellen is door het toedienen van een elektrische schok. Dit heet elektrocardioversie.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzicht van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code CAR-601
Laatste revisie: 21 maart 2023 - 14:26
Hoe verloopt de behandeling?

Cardioversie, chemisch

Voor deze behandeling wordt u opgenomen op een gespecialiseerde afdeling, zoals de Eerste Hart Hulp (EHH) of de Hartbewaking (CCU). Er is geen speciale voorbereiding nodig.

  • Tijdens de behandeling mag u meestal uw eigen kleren aanhouden. Bij sommige kleding kan dit niet, dan krijgt u een jasje van het ziekenhuis aan.
  • We houden tijdens de behandeling uw hartritme en bloeddruk goed in de gaten. Daarvoor krijgt u plakkers op uw borst en we sluiten u aan op verschillende apparaten.
  • Via een infuusnaald in uw arm krijgt u de medicijnen toegediend die het hartritme moeten herstellen.
  • Zodra uw hartritme is hersteld, wordt het medicijn via het infuus gestopt. Het kan ook zijn dat uw hartritme enkele uren nadat u het medicijn heeft gekregen pas herstelt.

De behandeling duurt maximaal 15 minuten.

  • Na de behandeling brengen we u in uw bed terug naar de afdeling. Hier controleren de verpleegkundigen uw hartritme nog een aantal uren vanwege mogelijke bijwerkingen. Uw hartritme kan bijvoorbeeld wat traag worden. Sommige mensen voelen zich duizelig. Als alles goed gaat, mag u ongeveer 4 uur na de behandeling weer naar huis.
  • De eerste 24 uur na de behandeling mag u niet zelf autorijden, fietsen of deelnemen aan het verkeer. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.
  • De behandeling met een chemische cardioversie heeft niet altijd het gewenste effect. In dat geval kan uw arts besluiten om een elektrocardioversie te doen.

Thuismonitoring boezemfibrilleren

U krijgt mogelijk een e-mail om mee te doen aan thuismonitoring bij boezemfibrilleren. Bij thuismonitoring hoeft u minder vaak naar het ziekenhuis. U krijgt op deze manier de zorg die bij u past.

Bij ontslag krijgt u een controleafspraak bij uw behandelend arts mee.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Cardiologie, (073) 553 60 40.