Headerafbeelding
Binnentuin met groene bomen
Behandeling

Besnijdenis (circumcisie) bij mannen

Bij een besnijdenis verwijdert de uroloog de voorhuid van de penis.

Deze ingreep wordt gedaan bij een (ernstige) vernauwing van de voorhuid van de penis. Problemen die door een vernauwing kunnen optreden zijn: moeilijkheden bij het plassen, pijn tijdens erectie en geslachtsgemeenschap, of een ontsteking van de voorhuid of eikel.

Ook om godsdienstige reden of omdat men dit hygiënischer vindt, kan iemand besneden worden.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • uw JBZ-patiëntenpas
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code URO-024
Laatste revisie: 22 december 2022 - 14:20
Hoe verloopt de behandeling?

Besnijdenis (circumcisie) bij mannen

Vanaf 1 januari 2017 wordt een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie) weer vergoed in de basisverzekering.

Een circumcisie (besnijdenis) waarvoor geen medische noodzaak is, wordt niet door alle verzekeraars vergoed. Soms is er sprake van een gedeeltelijke vergoeding. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis kost een circumcisie (zonder medische noodzaak) ongeveer € 850,00. Informeert u zelf bij uw zorgverzekeraar welk bedrag er bij u vergoed wordt.

Wanneer de ingreep plaatsvindt op de poliklinische operatiekamer (POK), gebeurt dit onder plaatselijke verdoving. U krijgt dan een injectie met een verdovend middel rondom de basis van de penis. Deze injectie is niet pijnlijker dan een andere injectie. Kort nadat de verdoving is toegediend kan de operatie beginnen.

U hoeft niet nuchter te komen.

Na de ingreep mag u naar huis. 

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich 15 minuten voor de afgesproken tijd bij de Poliklinische operatiekamer (POK), gebouw B, verdieping 1, ontvangst 4.

Wanneer met u afgesproken is dat u naar de afdeling Dagbehandeling of Kort Verblijf komt, zal de ingreep plaatsvinden in de operatiekamer. U krijgt dan een verdoving door middel van een ruggenprik of algehele narcose. 

U mag dezelfde dag weer naar huis.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatieboekje voorbereiding opname

Van de afdeling Preoperatieve Screening (POS) krijgt u een informatieboekje. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw (dag)opname. U krijgt het boekje als papieren versie en/of als digitale versie in uw MijnJBZ. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Opereren kan alleen als u nuchter bent. ‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
 • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
 • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten en drinken (ook geen  snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

 • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt moet u dit van tevoren melden aan de uroloog. In overleg met de arts die de medicijnen voorschrijft, zult u het gebruik van deze medicijnen een aantal dagen voor de operatie moeten stoppen. Deze medicijnen kunnen bijvoorbeeld zijn: Ascal, Acetosal, Sintrom, enz.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Tijdens de operatie wordt de voorhuid geheel of gedeeltelijk verwijderd. Gewoonlijk wordt de gehele voorhuid verwijderd.

De eikel is en blijft dan na de operatie onbedekt.

plaatje van de penis die na verwijderen van voorhuid gehecht wordt

De operatie duurt meestal zo'n 45 tot 50 minuten. 

Wat gebeurt er na de behandeling?

Vaak zijn verklevingen aanwezig tussen de voorhuid en de eikel. Deze worden tijdens de operatie losgemaakt. Hierdoor ziet de eikel er de eerste dagen na de operatie vaak rood, gezwollen en geïrriteerd uit. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken. Na ruim een week wordt de overgevoeligheid van de eikel minder. Rond de eikel ziet u een krans van hechtingen. Deze lossen vanzelf op.

Waar moet u thuis op letten?

In de eerste periode thuis kunt u last hebben van de volgende klachten en verschijnselen:

 • Kort na de ingreep kan de penis er gezwollen en blauw/rood uitzien. Dit verdwijnt in de loop van enkele weken.
 • Het plassen kan in het begin een branderig gevoel geven. Ook dit verdwijnt in de loop van de tijd vanzelf.
 • Als de voorhuid geheel of gedeeltelijk is verwijderd, komt de eikel (deels) vrij te liggen Dit kan de eerste tijd gevoelig zijn.
 • De gebruikte hechtingen zijn doorgaans van oplosbaar materiaal en verdwijnen na ongeveer 3 tot 4 weken. Op de insteekplaats van de hechtingen kan wat beslag of een korstje komen. Ook deze verdwijnen vanzelf.

Leefregels en adviezen

 • Een eventueel aangelegd drukverband mag u de volgende ochtend verwijderen.
 • U mag de dag na de operatie weer gewoon douchen maar gebruik geen zeep bij de wond.  Dep de wond droog met een schone handdoek.
 • Draag een strakke onderbroek (geen boxershort) waarbij de penis omhoog ligt richting navel.
 • Het is verstandig ongeveer 2 weken geen zware dingen te tillen en de eerste 2 weken niet te zwemmen, te fietsen of te sporten.
 • U kunt beter geen geslachtsgemeenschap hebben gedurende de eerste 6 weken.
 • Bij pijn kunt u, tenzij de arts anders heeft geadviseerd, paracetamol gebruiken (maximaal 3 x 1000 milligram per dag).
 • Om de overgevoeligheid van de eikel wat te verminderen kunt u deze insmeren met vaseline.

Neem contact op met het ziekenhuis of met uw huisarts:

 • Als u koorts boven de 38°C krijgt;
 • Als u pijn krijgt, die niet verdwijnt na het innemen van pijnstillers;
 • Als de penis steeds dikker wordt;
 • Als er pus of bloed uit de wond komt.

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis. Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Urologie telefoonnummer: (073) 553 60 10. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw  huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Urologie, telefoonnummer: (073) 553 60 10.