Headerafbeelding
kind krijgt een ballon bij het winkeltje op de boulevard
Behandeling

Besnijdenis (circumcisie) bij jongens

Bij een vernauwing van de voorhuid verwijdert de uroloog de voorhuid van de penis. 

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan. Neem deze informatie ook mee als uw kind komt voor de opname. Wij willen de zorg voor thuis graag samen met u bespreken. 

Lees meer

Een opname in het ziekenhuis kan voor uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het daarom belangrijk u en uw kind hierbij goed te begeleiden. Lees daarom thuis deze informatie goed door. 

Thuis stellen kinderen vaak meer vragen dan in het ziekenhuis. Uw kind vertrouwt u. Daarom kunt u het beste uitleggen wat er gaat gebeuren. U weet het best welke informatie uw kind begrijpt en emotioneel kan verwerken. Als uw kind weet wat hem te wachten staat, geeft dat een gevoel van zekerheid en vertrouwen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij (dag)opname van uw kind?

Als uw kind voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan een geldig identiteitsbewijs, en de medicijnen van uw kind mee. Ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf, etcetera. Hier leest u meer informatie over wat u mee moet nemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Naar de dokter? 3 goede vragen!

Als u met uw kind naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wat het beste bij uw kind past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen.

Betrokken afdelingen

Code KIN-031
Laatste revisie: 18 januari 2023 - 13:37
Hoe verloopt de behandeling?

Besnijdenis (circumcisie) bij jongens

Bij een besnijdenis haalt de uroloog de hele voorhuid van de penis weg. De meest voorkomende redenen voor een besnijdenis zijn een te nauwe voorhuid, moeite hebben met het plassen of een ontsteking/meerdere ontstekingen aan de eikel of de voorhuid. 

In het JBZ wordt alleen een besnijdenis gedaan om medische redenen.

Vergoeding kosten

Een circumcisie (besnijdenis) valt niet onder de basisverzekering en wordt het ook niet meer door alle zorgverzekeraars vergoed. Ook niet wanneer er sprake is van een medische situatie. Soms is er sprake van een gedeeltelijke vergoeding. Informeer zelf bij uw zorgverzekeraar welk bedrag er bij u vergoed wordt.

De kosten voor een circumcisie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn afhankelijk bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. De kosten kunnen variëren van ongeveer € 930 tot € 1000.

Is er sprake van een medische noodzaak voor deze behandeling? Dan geeft uw behandelend uroloog u tijdens uw bezoek aan de polikliniek een medische verklaring mee. Hierin vragen wij uw zorgverzekeraar om de circumcisie te vergoeden. U moet de verklaring zelf voorleggen aan uw zorgverzekeraar. Op de verklaring staan codes en informatie die uw zorgverzekeraar nodig heeft. Het besluit om de circumcisie wel of niet te vergoeden wordt genomen door uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de manier waarop u zelf verzekerd bent.

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een operatie en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Kan uw kind op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. 

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat uw kind goed en veilig wordt voorbereid op de behandeling.

Daarom wordt u voor het onderzoek gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die uw kind (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over de thuissituatie en de gezondheid van uw kind.

De anesthesioloog kan het nodig vinden dat u met uw kind naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt.  Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; de behandeling kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Lees voor een goede voorbereiding van tevoren de informatie Anesthesie bij Kinderen. U kunt eventuele vragen stellen tijdens uw gesprek met de POS-medewerker. 

Informatieboekje

Op de afdeling Pre Operatieve Screening (POS) of polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op de opname van uw kind. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Nuchter zijn voor kinderen t/m 16 jaar

Opereren kan alleen als uw kind nuchter is. ‘Nuchter’ betekent dat de maag van uw kind leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van de maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.
Om te zorgen dat uw kind nuchter is, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van de behandeling:

 • Uw kind mag normaal eten en drinken. 

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van de behandeling:

 • Uw kind mag niets meer eten, ook geen snoepjes. Uw kind mag nog wel kauwgom kauwen, maar deze niet doorslikken. 
 • Uw kind mag geen melk(producten), koolzuurhoudende dranken en roosvicee meer drinken.
 • Uw kind mag nog wel drinken: water, helder appelsap, ranja, thee met suiker (zonder melk) en/of een waterijsje (alleen een raketje). 
  • Weegt uw kind minder dan 10 kg, dan mag het maximaal 50 ml per uur drinken.
  • Weegt uw kind meer dan 10 kg, dan mag het maximaal 100 ml per uur drinken.

Tot 4 uur voor het tijdstip van de behandeling:

 • Uw kind mag nog borstvoeding drinken.

Vanaf 1 uur voor het tijdstip van de behandeling:

 • Uw kind mag niets meer  drinken. Uw kind mag nog wel kauwgom kauwen, maar deze niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als uw kind naar de behandeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag nog wel.

Het is belangrijk dat u deze regels goed opvolgt, omdat anders de behandeling niet door kan gaan.

Gebruikt uw kind medicijnen?

Neem de medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, het liefst in de originele verpakking. Omdat uw kind maar kort is opgenomen, gebruikt uw kind tijdens de opname de eigen medicijnen. Tenzij dit anders met u is afgesproken. Neem ook eventueel insuline, glucosemeter met toebehoren en puffer mee. Het kan zijn dat uw kind de puffer nodig heeft na de behandeling.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw A, verdieping 6. 

Voor de behandeling

Op de afdeling hoort u welke verpleegkundige voor uw kind zorgt. Uw kind komt op een kamer bij andere kinderen te liggen. Een opname is best spannend en daarom is het fijn als u bij uw kind blijft. De verpleegkundige geeft uitleg over de gang van zaken deze dag. Verder stelt de verpleegkundige enkele vragen en meet de temperatuur.

Als uw kind aan de beurt is, brengt u samen met de verpleegkundige uw kind naar het Operatiecentrum. U wacht daar met uw kind in de voorbereidingsruimte. Eenmaal op de operatiekamer mag u bij uw kind blijven totdat hij of zij slaapt. Tijdens de operatie wacht u bij het Operatiecentrum.

Tijdens de behandeling

Vernauwing voorhuid

Vanwege een vernauwing van de voorhuid kunnen er aan de penis ontstekingen ontstaan. De arts verwijdert dan de hele voorhuid. De eikel is en blijft na de behandeling onbedekt. De huid van de eikel kan enkele weken gevoelig zijn. Daarna wordt dit minder en is het niet meer vervelend voor uw kind.

Verklevingen tussen voorhuid en eikel

Er kunnen verklevingen zitten tussen de voorhuid en de eikel. Deze maakt de arts tijdens de behandeling los. Hierdoor ziet de eikel er de eerste dagen na de behandeling vaak rood, gezwollen en geïrriteerd uit. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken. Na ruim 1 week ontstaat er geleidelijk een nieuwe huidlaag. Rond de eikel ziet u een krans van hechtingen. Deze lossen vanzelf op.

De behandeling duurt ongeveer 1 uur.

Uitslaapkamer

Vanuit de operatiekamer gaat uw kind eerst naar de uitslaapkamer. Als uw kind daar is, roept de verpleegkundige u. Hier spreekt u ook de arts, over het verloop van de operatie. Na de operatie gaat u samen met uw kind en de verpleegkundige terug naar de afdeling.

Op de afdeling

Als uw kind goed wakker is en (bijna) geen pijn heeft, komt de verpleegkundige u en uw kind ophalen. Meestal mag uw kind weer snel beginnen met drinken en daarna eten. Als uw kind voldoende is opgeknapt, haalt de verpleegkundige het infuusnaaldje uit de arm.

Vanwege de blockverdoving kan uw kind na de behandeling slap in de benen zijn, maar heeft geen pijn.

Risico's

Wondinfectie, nabloedingen of bloeduitstortingen komen af en toe voor. Een beetje bloedverlies uit de wond is niet erg.

Naar huis

Als uw kind zich goed voelt, mag hij naar huis.

Adviezen voor thuis

Gaat uw kind naar huis, dan kan hij gewoon een onderbroek aan. Het is verstandig om een strakke onderbroek aan te doen en de penis omhoog te leggen. Dit is om zwelling zo klein mogelijk te maken. Een strakke boxershort mag ook. Wanneer de penis is bedekt met een gaasje, mag dit er de volgende dag af. Zwelling en verkleuring van de penis is normaal en duurt ongeveer 3 tot 4 weken.

Is de voorhuid niet helemaal verwijderd? Dan is het belangrijk om de voorhuid onder de douche voorzichtig terug te schuiven. Zo wordt het onderliggend wondje ook schoon. Draagt uw kind luiers? Verschoon deze dan regelmatig. Langdurig contact met urine en/of ontlasting is niet goed voor de wond.

Pijnstilling

De verpleegkundige geeft u advies over het geven van pijnstilling.

Plassen

Heeft uw kind nog niet geplast voordat hij naar huis gaat? Dan moet u er op letten dat dit in de avond wel gebeurd. Heeft uw kind in de avond nog niet geplast? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp voor overleg.

Eten en drinken

Uw kind mag thuis weer gewoon eten en drinken. Het kan zijn dat uw kind misselijk is vanwege de narcose. Wacht dan nog met eten. Belangrijk is wel dat uw kind goed blijft drinken.

Douchen en baden

Uw kind mag douchen. Het gemakkelijkste is om uw kind met het verband om de penis onder de douche te zetten. Zo wordt het nat en week. U kunt dan het verband gemakkelijker verwijderen. Doe eventueel een washandje om de douchekop om de kracht van de douchestraal af te zwakken.

Bad en zwemmen

Vanwege de oplosbare hechtingen mag uw kind de eerste 10 dagen niet in bad en zwemmen. Zo kan het wondje mooi genezen en voorkomen we infecties rond de hechtingen.

School

Uw kind mag 5 dagen na de behandeling weer naar school.

Sporten

Na 10 dagen mag uw kind weer sporten.

Wanneer belt u het ziekenhuis?

 • Bij hevige pijn;
 • Koorts boven de 38,5 °C

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt uw kind vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft uw kind pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Urologie, dan kunnen wij u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 60 10. Heeft uw kind een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Uw kind komt terug voor controle op de polikliniek bij de uroloog. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Bij vragen kunt u bellen naar de:  

 • de polikliniek Urologie, telefoonnummer: (073) 553 60 10. 
 • de afdeling Kinderdagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 25 26.