Behandeling

Behandeling van hartfalen

Hartfalen is een chronische ziekte. Met de behandeling willen we bereiken dat u zo min mogelijk last heeft van klachten.

Er zijn verschillende zorgverleners die u kunnen begeleiden. Bijvoorbeeld de verpleegkundig specialist, een diëtist, fysiotherapeut of maatschappelijk werker.

Emoties zoals angst, somberheid en verdriet kunnen voorkomen bij hartfalen. Blijf er niet mee rondlopen maar praat erover met uw partner of anderen in uw omgeving. U kunt ook de hulp inschakelen van een arts of verpleegkundig specialist.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Hier vindt u alle belangrijke informatie

Betrokken afdelingen

Code CAR-154
Laatste revisie: 4 oktober 2023 - 10:40
Hoe ziet de behandeling eruit?

Behandeling van hartfalen

Er zijn 4 soorten medicijnen nodig voor de behandeling van hartfalen. Namelijk een ACE-remmer, Bètablokker, MRA en een SGLT2-remmer. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Hartstichting

Het streven is om een combinatie van deze 4 medicijnen in te zetten. Regelmatig controleren we uw bloed om te zien of uw lichaam de medicijnen goed verdraagt, en om te bepalen of we de dosering moeten aanpassen.

IJzertekort
Bij hartfalen kan het voorkomen dat er een ijzertekort ontstaat. IJzertabletten werken dan minder goed omdat ze niet goed via de darm worden opgenomen. U krijgt dan een ijzerinfuus toegediend.

Wat kunt u zelf doen?

Voor mensen met hartfalen is het extra belangrijk om zo gezond mogelijk te leven. Daarmee bedoelen we onder meer voldoende bewegen, gezond eten en drinken (geen alcohol) en niet roken. Op de website van de Hartstichting leest u wat u zelf kunt doen.

Vocht en zout beperken

Het kan nodig zijn om uw vochtinname te beperken en/of zoutarm te eten. Uw behandelaar bespreekt dit met u.

Begeleiding

Vindt u het moeilijk om een gezonde leefstijl aan te houden of wilt u graag begeleid worden? Dan kunt u terecht bij het Leefstijlloket van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.  

Er zijn fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in hartfalen. Zij helpen u met het opbouwen van conditie en spierkracht. De behandelaar kan u advies geven bij welke fysiotherapeut u terecht kunt. Dit zal een fysiotherapeut in de eerste lijn zijn; dat betekent dat u daar zelf zonder verwijzing naar toe kunt gaan. De vergoeding hiervan hangt af van uw aanvullende (zorg)verzekering.

Hartrevalidatie

Soms is het mogelijk om deel te nemen aan hartrevalidatie. Uw behandelaar kan u hier meer over vertellen. 

In sommige gevallen kan een speciaal apparaatje (device) aanvullend nodig zijn bij de behandeling van hartfalen. Bijvoorbeeld:

  • een pacemaker;
  • een ICD ( Implanteerbare Cardioverter Defibrillator);
  • of een CRT-D (cardiale resynchronisatietherapie).

Uw behandelaar bespreekt dit met u als dit voor u van toepassing is.

Een paar keer per jaar komt u op controle bij de verpleegkundig specialist of de cardioloog. Er kan ook op andere manieren contact met een zorgverlener van het ziekenhuis plaatsvinden: via een belafspraak, e-consult of via thuismonitoring.

Alarmsignalen

Het is belangrijk om uw gezondheid goed in de gaten te houden.

Neem contact op met de polikliniek Cardiologie bij een of meer van de onderstaande alarmsignalen. Als u gebruik maakt van thuismonitoring dan kunt u via de thuismonitorings-app een berichtje achterlaten.

  • In korte tijd zwaarder worden: een gewichtstoename van 2 of meer kilo in enkele dagen.
  • Erger worden van kortademigheid en vermoeidheid.
  • Vocht in de benen en/of een bolle, opgezette buik.
  • Niet meer plat kunnen liggen door kortademigheid, wat u eerder niet had.
  • Veel vocht verliezen door braken, diarree of koorts.