Behandeling

Behandeling van hartfalen

Hartfalen is een chronische ziekte. Met de behandeling willen we bereiken dat u zo min mogelijk last heeft van klachten.

Er zijn verschillende zorgverleners die u kunnen begeleiden. Bijvoorbeeld de verpleegkundig specialist, een diëtist, fysiotherapeut of maatschappelijk werker.

Emoties zoals angst, somberheid en verdriet kunnen voorkomen bij hartfalen. Blijf er niet mee rondlopen maar praat erover met uw partner of anderen in uw omgeving. U kunt ook de hulp inschakelen van een arts of verpleegkundig specialist.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Hier vindt u alle belangrijke informatie

Betrokken afdelingen

Code CAR-154
Laatste revisie: 24 april 2024 - 14:08
Hoe ziet de behandeling eruit?

Behandeling van hartfalen

Er zijn 4 soorten medicijnen nodig voor de behandeling van hartfalen. Namelijk een ACE-remmer, Bètablokker, MRA en een SGLT2-remmer. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Hartstichting

Het streven is om een combinatie van deze 4 medicijnen in te zetten. Regelmatig controleren we uw bloed om te zien of uw lichaam de medicijnen goed verdraagt, en om te bepalen of we de dosering moeten aanpassen.

IJzertekort
Bij hartfalen kan het voorkomen dat er een ijzertekort ontstaat. IJzertabletten werken dan minder goed omdat ze niet goed via de darm worden opgenomen. U krijgt dan een ijzerinfuus toegediend.

Wat kunt u zelf doen?

Voor mensen met hartfalen is het extra belangrijk om zo gezond mogelijk te leven. Daarmee bedoelen we onder meer voldoende bewegen, gezond eten en drinken (geen alcohol) en niet roken. Op de website van de Hartstichting leest u wat u zelf kunt doen.

Vocht en zout beperken

Het kan nodig zijn om uw vochtinname te beperken en/of zoutarm te eten. Uw behandelaar bespreekt dit met u.

Begeleiding

Vindt u het moeilijk om een gezonde leefstijl aan te houden of wilt u graag begeleid worden? Dan kunt u terecht bij het Leefstijlloket van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.  

Er zijn fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in hartfalen. Zij helpen u met het opbouwen van conditie en spierkracht. De behandelaar kan u advies geven bij welke fysiotherapeut u terecht kunt. Dit zal een fysiotherapeut in de eerste lijn zijn; dat betekent dat u daar zelf zonder verwijzing naar toe kunt gaan. De vergoeding hiervan hangt af van uw aanvullende (zorg)verzekering.

Hartrevalidatie

Soms is het mogelijk om deel te nemen aan hartrevalidatie. Uw behandelaar kan u hier meer over vertellen. 

In sommige gevallen kan een speciaal apparaatje (device) aanvullend nodig zijn bij de behandeling van hartfalen. Bijvoorbeeld:

  • een pacemaker;
  • een ICD ( Implanteerbare Cardioverter Defibrillator);
  • of een CRT-D (cardiale resynchronisatietherapie).

Uw behandelaar bespreekt dit met u als dit voor u van toepassing is.

Hartfalen is een ingrijpende aandoening. Er verandert veel in uw dagelijks leven, en bij dingen die eerder vanzelfsprekend waren. Zo kunnen hart- en vaatziekten ook invloed hebben op seksualiteit. Oorzaken hiervoor kunnen de aandoening zelf zijn, medicijnen en hoe iemand met zijn ziekte omgaat.

Invloed van hart- en vaatziekten op seksualiteit

Seksualiteit na een hartaandoening hangt af van de lichamelijke en emotionele conditie. Hartkloppingen tijdens het vrijen, vermoeidheid en angst voor een hartaanval kunnen van grote invloed zijn op het seksuele leven.

Een goede conditie kan een groot verschil maken tijdens het vrijen. Uw lichamelijke conditie kan verbeteren door behandeling en revalidatie.

Uw emotionele conditie verbetert door met uw partner te praten over uw angst en uw verwachtingen. Geef uzelf en uw partner tijd om emoties als boosheid, verdriet en angst te verwerken. De angst voor een hartaanval is niet nodig, de kans daarop is klein. Wie zonder problemen 2 trappen kan oplopen, kan zonder problemen vrijen.

Medicijnen en seksualiteit

Medicijnen hebben naast de bedoelde werking soms ook bijwerkingen. Medicijnen die bloeddrukverlagend werken, antidepressiva en slaapmiddelen kunnen bij mannen erectieproblemen geven. Bij vrouwen kunnen dezelfde medicijnen bijvoorbeeld minder zin in vrijen veroorzaken. Bespreek deze klachten met uw cardioloog of huisarts. Stop nooit zomaar met medicijnen, overleg dit altijd eerst een arts.

Seksualiteit bespreken met zorgverleners

Zorgverleners vinden het belangrijk om seksualiteit bespreekbaar te maken. Als u vragen heeft over seksualiteit, dan kunt u dit altijd bespreken. Dit kan met uw verpleegkundig specialist, de cardioloog of de huisarts. Bespreek dit met iemand die u vertrouwt en waar u zich prettig bij voelt.

Een paar keer per jaar komt u op controle bij de verpleegkundig specialist of de cardioloog. Er kan ook op andere manieren contact met een zorgverlener van het ziekenhuis plaatsvinden: via een belafspraak, e-consult of via thuismonitoring.

Alarmsignalen

Het is belangrijk om uw gezondheid goed in de gaten te houden.

Neem contact op met de polikliniek Cardiologie bij een of meer van de onderstaande alarmsignalen. Als u gebruik maakt van thuismonitoring dan kunt u via de thuismonitorings-app een berichtje achterlaten.

  • In korte tijd zwaarder worden: een gewichtstoename van 2 of meer kilo in enkele dagen.
  • Erger worden van kortademigheid en vermoeidheid.
  • Vocht in de benen en/of een bolle, opgezette buik.
  • Niet meer plat kunnen liggen door kortademigheid, wat u eerder niet had.
  • Veel vocht verliezen door braken, diarree of koorts.