Headerafbeelding
De weg wijzen via de routewijzer boulevard
Afdeling

Hartfalenspreekuur

Het hartfalenspreekuur is bedoeld voor patiënten met een verminderde pompfunctie van het hart.

Bij de behandeling van hartfalen speelt u zelf een belangrijke rol. Hartfalen vraagt van u en vaak ook van uw naaste omgeving de nodige aanpassingen. Bij het hartfalenspreekuur kan de hartfalenverpleegkundige u hierin begeleiden en advies geven. Hierdoor leert u beter om te gaan met mogelijke dingen die u niet meer kunt in het dagelijkse leven.

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
profielfoto zorgverlener Noortje de Bie
N.H.J. de Bie
Verpleegkundig specialist
Profielfoto zorgverlener Marleen Rijkers
M.M. Rijkers
Hartrevalidatieverpleegkundige
Bekijk ons team

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code CAR-106
Laatste revisie: 6 augustus 2019 - 15:07
Over dit spreekuur

Hartfalenspreekuur

 • Tijdens uw eerste bezoek heeft u eerst een gesprek met de hartfalen-verpleegkundige. U krijgt dan ook uitleg en informatiemateriaal.
 • Het is belangrijk dat u bij elk bezoek een medicijnlijst of uw medicijnen meeneemt. Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt kunt u opvragen bij uw apotheek.
 • Bij de bezoeken aan het hartfalenspreekuur is uw familie altijd welkom. Ook voor hen is het belangrijk dat zij weten van uw situatie en de leefregels.
 • Het eerste gesprek duurt ongeveer een uur. De hartfalenverpleegkundige brengt uw huisarts op de hoogte van uw bezoek aan het hartfalenspreekuur.
 • Het is de bedoeling dat u bij elk volgend bezoek aan het hartfalenspreekuur het hartfalendagboek en uw medicijnlijst meebrengt.
 • We controleren regelmatig uw bloed.
 • Om het half jaar krijgt u ook een looptest.
 • Zo nodig maken we een hartfilmpje.
 • Vindt de hartfalenverpleegkundige het nodig dat de cardioloog u eerder of misschien direct ziet? Dan regelen zij dit meteen.

De vervolgafspraken duren ongeveer 30 minuten.

Uw cardioloog en de hartfalenverpleegkundige begeleiden u. Zij hebben ieder hun eigen aandachtsgebied.

Medische zorg door de cardioloog

De cardioloog onderzoekt en behandelt u. De uitslagen van mogelijke onderzoeken bespreekt u met de cardioloog. Als het nodig is, past de cardioloog in overleg met u de behandeling aan. De cardioloog overlegt dit met uw hartfalenverpleegkundige en samen gaan zij verder met uw behandeling.

Wat kan de hartfalenverpleegkundige voor u doen?

De hartfalenverpleegkundige heeft veel ervaring op het vakgebied van de cardiologie. Hij/zij heeft nauw contact met de cardioloog die de leiding heeft over het hartfalenspreekuur. Maar ook met uw eigen cardioloog.

Tijdens een afspraak krijgt u van de hartfalenverpleegkundige de nodige informatie. Ook heeft u de mogelijkheid om al uw vragen stellen. Heeft u tussendoor vragen of problemen? Dan is de hartfalenverpleegkundige makkelijk telefonisch te bereiken.

Verpleegkundige zorg door de hartfalenverpleegkundige

De hartfalenverpleegkundige probeert u zo goed mogelijk te leren omgaan met uw hartfalen. Dit doet hij/zij door het geven van informatie en uitleg over:

 • hartfalen en de gevolgen;
 • leefregels;
 • medicijnen;
 • dieet en gewichtscontrole;
 • herkennen van uw klachten.

De hartfalenverpleegkundige bespreekt met u en adviseert u over:

 • De behandeling van uw hartfalen en de invloed op uw dagelijkse leven.
 • Uw toekomstverwachtingen.
 • De ondersteuning in de thuissituatie zoals thuiszorg en voorzieningen voor thuis. Bijvoorbeeld alarmering, maaltijden, inzet vrijwilligers enzovoort.
 • In overleg met uw cardioloog ervoor zorgen dat uw medicijnen zo goed mogelijk werken.

Daarnaast kan de hartfalenverpleegkundige u doorsturen naar andere zorgverleners. Zoals maatschappelijk werk, een diëtist, een psycholoog en/of fysiotherapeut.

Er is dagelijks een telefonisch spreekuur tussen 10.30 uur en 12.00 uur. Buiten deze tijden wordt u automatisch doorverbonden naar de secretaresse van de polikliniek Cardiologie.

 

E-mailen

U kunt uw vragen ook via de e-mail stellen.  Zijn er dingende zaken, stuur dan geen e-mail maar neem telefonisch contact op.