Headerafbeelding
Verpleegkundige legt een infuus aan op de afdeling Dagbehandeling
Behandeling

Armlift

Bij een armlift verwijdert de plastisch chirurg het teveel aan huid en vetweefsel van de bovenarmen.

Wanneer de huid slap geworden is, meestal na fors afvallen, bestaat er geen andere methode dan een armlift om het teveel aan huid te verminderen.

Lees meer

Een armlift is over het algemeen een cosmetische operatie. Daarom wordt deze meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar. De operatie is duur omdat dit onder algehele anesthesie gebeurt. Ook moet u enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Vraag van tevoren bij de plastisch chirurg een opgave van de totale kosten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Betrokken afdelingen

Code PCH-101
Laatste revisie: 13 augustus 2021 - 14:48
Hoe verloopt de behandeling?

Armlift

Wordt de behandeling vergoed?

Een armlift is over het algemeen een cosmetische operatie. Daarom wordt deze meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar. De operatie is duur, omdat dit onder algehele anesthesie gebeurt. Ook moet u enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Vraag van tevoren bij de plastisch chirurg een opgave van de totale kosten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt of dat u een COVID-19-besmetting heeft. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie of het virus zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Verdere voorbereiding

Geef het door aan uw arts als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, rookt, long- en/of hartklachten heeft of overgevoelig bent voor bijvoorbeeld antibiotica, jodium of pleisters

U mag de eerste nacht na de behandeling niet alleen thuis zijn. Zorg dat er iemand ’s nachts bij u is om u eventueel te kunnen helpen. De eerste 2 weken na de operatie kunt u zelf nog niet alles in huis doen. Het is daarom verstandig om vooraf hulp in huis te regelen.

Zo bereidt u zich verder voor:

 • Doe ringen en sieraden thuis af.
 • Neem een wijde trui mee die gemakkelijk aan en uit te trekken is.
 • Wij vragen u op de ochtend van de operatie te douchen of te baden.
 • Gebruik op de dag van de operatie geen make-up of bodylotion.
 • Verwijder thuis eventuele nagellak en kunstnagels.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de behandeling

Op de dag van de operatie wordt u opgenomen op de Dagbehandeling of op de afdeling Kort verblijf. Daar wordt u voorbereid op de operatie. U krijgt steunkousen om trombose te voorkomen en u krijgt operatiekleding.

Vanuit de afdeling wordt u in bed naar de voorbereidingskamer bij de operatiekamer gereden. Op de voorbereidingskamer komt uw arts bij u. U kunt dan nog vragen stellen. Hierna tekent de arts de plaatsen af waar hij of zij het huid- en vetweefsel gaat verwijderen. Daarna wordt u in het ziekenhuisbed naar de operatiekamer gereden.

Op de operatiekamer stapt u over op het operatiebed. We nemen een aantal veiligheidsvragen met u door. Daarna wordt u onder narcose gebracht. Uw arts verwijdert het huid- en vetweefsel op de afgesproken plaatsen. De hechtingen met het litteken komt op de binnenzijde van uw bovenarm. Uw arts bepaalt hoeveel huid- en vetweefsel er veilig verwijderd kan worden. De operatie duurt ongeveer 2 uur. 

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Verband

De wonden zijn gehecht met oplosbare hechtingen. Uw bovenarmen zijn ingepakt in een verband. De verbanden mogen 2 dagen na de operatie verwijderd worden. Daarna heeft u opnieuw verband nodig.

Wat zijn de risico's?

 • Na de operatie krijgt u blauwe plekke waar huid- en vetweefsel is weggehaald.
 • Ook kunt u verhardingen en oneffenheden krijgen. Deze oneffenheden trekken in een paar maanden weg.
 • U krijgt een litteken op de plaatsen van de wonden.
 • Na iedere operatie kunt u een infectie of een nabloeding krijgen. De kans hierop is klein.

Op de polikliniek Plastische Chirurgie worden van tevoren de risico’s met u besproken en tekent u het zogenaamde “Informed Consent” formulier.

Ontslag en herstel thuis

Uw lichaam heeft na de operatie tijd nodig om te herstellen. Daarom kunt u zich na de operatie moe voelen. Ook kan uw reactievermogen wat vertraagd zijn. De adviezen die we u meegeven helpen u om te herstellen. Ook heeft u hierdoor minder kans op eventuele problemen die kunnen ontstaan door de operatie (complicaties).

Als pijnstilling mag u paracetamol gebruiken volgens de bijsluiter.

Douchen mag u vanaf twee dagen na de operatie.

Na de operatie dient u twee weken uitermate rustig aan te doen. Wij adviseren u om in de eerste twee weken na de operatie niet te werken. Eventueel kunt u samen met uw bedrijfsarts hiervoor een plan opstellen. Na twee weken mag u de activiteiten wat uitbreiden, maar geen inspanning leveren. Na zes weken mag u weer inspanningen verrichten.

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts. Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Wanneer komt u op controle

Eén week na de operatie heeft u een afspraak bij de doktersassistent. De doktersassistent controleert uw wonden.

Na acht weken komt u op controle bij uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de Plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen voor het gesprek op te schrijven.

De eerste twee dagen belt u tijdens kantooruren naar de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 6015.

Buiten kantooruren belt u de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 2700

Na twee dagen belt u uw huisarts.