Headerafbeelding
afdelingen kindergeneeskunde wachtkamer
Behandeling

Allergeen immunotherapie – smelttabletten

Een allergie voor graspollen en/of huisstofmijt kunnen we behandelen met sublinguale immunotherapie.

De behandeling van allergie bestaat uit drie stappen. De eerste stap is het zoveel mogelijk vermijden van contact met de stof die allergische klachten veroorzaakt. De tweede stap is de klachten onderdrukken met medicijnen. De derde stap is het volgen van een langdurige kuur met de stof die de allergische klachten veroorzaakt. Dit wordt immunotherapie genoemd. Bij allergie voor graspollen en bij kinderen vanaf 12 jaar met een allergie voor huisstofmijt, kan dit met tabletten onder de tong (sublinguaal). Hier leest u meer over de sublinguale immunotherapie. 

Lees meer

Allergie: hoe zat het ook al weer?

Veel kinderen hebben klachten van allergische ziekten. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door de inademing van stuifmeel (bijvoorbeeld van grassen of bomen), stof (uitwerpselen van huisstofmijt) of huidschilfers van huisdieren. Deze stoffen kunnen klachten geven die lijken op verkoudheidsklachten zoals een loopneus of een verstopte neus, niezen, jeuk en/of tranende ogen en benauwdheid. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig identiteitsbewijs en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KIN-737
Laatste revisie: 16 augustus 2023 - 09:41
Hoe verloopt de behandeling?

Allergeen immunotherapie – smelttabletten

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een operatie en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Wat is sublinguale immunotherapie?

Wanneer we een allergische stof toedienen door een smelttablet, noemen we dat sublinguale immunotherapie. Deze tabletten zijn tot nu toe op de markt voor graspollenallergie en huisstofmijtallergie. Het tablet wordt bij uw kind onder de tong gelegd. Dit lost vanzelf op. Op deze manier wordt het natuurlijke afweersysteem van het lichaam stap voor stap veranderd. Uiteindelijk reageert uw kind minder heftig op de graspollen of huisstofmijt. Om voldoende effect te bereiken moet de behandeling minstens 3 tot soms 5 jaar worden gegeven.

Voor wie is sublinguale immunotherapie?

De therapie is voor kinderen vanaf 5 jaar met een allergie voor graspollen en voor kinderen vanaf 12 jaar met een allergie voor huisstofmijt. Zij hebben veel klachten ondanks het gebruik van medicijnen. Vaak blijft naast de immunotherapie aanvullende behandeling met medicijnen nodig, maar minder dan vóór deze therapie.

Tijdens de behandeling

We beginnen met de immunotherapie in een periode waarin uw kind de minste klachten heeft of zelfs geen. Uw kind moet iedere dag een tabletje onder de tong leggen. De eerste keer gebeurt dit onder begeleiding van een verpleegkundige op de afdeling Kinderdagbehandeling. U en/of uw kind leren dan hoe de tabletten moeten worden gebruikt. Ook willen we weten hoe uw kind op de tabletten reageert. Als uw kind klachten krijgt, kan het zijn dat we u vragen de dag erna nog een keer naar het ziekenhuis te komen voor een tweede tablet.

Door mogelijke allergische reacties moet uw kind nog 30 minuten op de afdeling blijven. Heeft uw kind geen allergische reacties op de tabletten en lukt de manier van toedienen goed? Dan kunt u de tabletten thuis zelf elke dag geven. U komt na een maand en daarna om het jaar op controle bij de kinderarts of physician assistant.

Het effect

Vaak merkt uw kind in het eerste seizoen na de start van de immunotherapie al dat de klachten minder zijn. Soms ook niet. In het tweede en derde jaar zien we vaak nog een verdere verbetering.

Er is vooraf geen zekerheid te geven over het uiteindelijke effect. Dat kan variëren van minder klachten bij dezelfde hoeveelheid medicijnen tot helemaal geen klachten zonder medicijnen. Helaas zijn er ook kinderen bij wie immunotherapie helemaal niet helpt. We kunnen vooraf niet voorspellen bij wie dat zal zijn.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn jeuk in de mond of een geïrriteerd gevoel in de keel. Dit is vaak goed te verhelpen met een anti-allergietablet (antihistaminicum). In zeldzame gevallen treedt een ernstige reactie op met zwelling en benauwdheid. Dit komt gelukkig zelden voor, maar is wel de reden waarom uw kind de eerste tabletten in het ziekenhuis krijgt toegediend.

Wanneer belt u het ziekenhuis?

Voelt uw kind zich niet goed na het innemen van het tablet? Of krijgt uw kind allergische klachten, rode jeukende huid, snotterigheid, jeukende ogen en/of benauwdheid? Bel dan direct uw arts of physician assistant. Uw kind krijgt dan snel medicijnen om de allergische reactie tegen te gaan. 

  • Overdag belt u naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.
  • In de avond en nacht belt u naar de Kinderafdeling, telefoonnummer: (073) 553 25 27. Zij verbinden u door met de dienstdoende kinderarts.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.