Headerafbeelding
Gezin wandelt in de tuin van het JBZ
Behandeling

Allergeen immunotherapie – injecties

Een allergie voor boompollen, graspollen en/of huisstofmijt kunnen we behandelen met subcutane immunotherapie.

De behandeling van allergie bestaat uit 3 stappen. De eerste stap is het zoveel mogelijk vermijden van contact met de stof die allergische klachten veroorzaakt. De tweede stap is de klachten onderdrukken met medicijnen. De derde stap is het volgen van een langdurige kuur met de stof die de allergische klachten veroorzaakt. Dit wordt immunotherapie genoemd. Dit gebeurt door injecties in de onderhuidse vetlaag (subcutaan) te zetten. Hier leest u meer over de subcutane immunotherapie. 

Lees meer

Kinderen

Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Hier staat ook het allergieboekje voor kinderen.

Allergie: hoe zat het ook al weer?

Veel kinderen hebben klachten van allergische ziekten. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door de inademing van stuifmeel (bijvoorbeeld van grassen of bomen), stof (uitwerpselen van huisstofmijt) of huidschilfers van huisdieren. Deze stoffen kunnen klachten geven die lijken op verkoudheidsklachten zoals een loopneus of een verstopte neus, niezen, jeuk en/of tranende ogen en benauwdheid.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Neem bij iedere afspraak een geldig identiteitsbewijs van uw kind mee! Lees hier wat u eventueel nog meer moet meenemen.

Afspraak op de polikliniek in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld uw kind dan bij aankomst eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KIN-738
Laatste revisie: 16 augustus 2023 - 09:38
Hoe verloopt de behandeling?

Allergeen immunotherapie – injecties

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een operatie en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Wat is subcutane immunotherapie?

Wanneer we een allergische stof toedienen door injecties te geven, noemen we dat subcutane immunotherapie. Deze injecties krijgt uw kind meestal in de bovenarm. Op deze manier wordt het natuurlijke afweersysteem van het lichaam stap voor stap veranderd. Uiteindelijk reageert uw kind minder heftig op de allergische stof. Om voldoende effect te bereiken, moet de behandeling minstens 3 tot soms 5 jaar worden gegeven.

Voor wie is subcutane immunotherapie?

De therapie is voor kinderen vanaf 5 jaar met een allergie voor boompollen, graspollen en/of huisstofmijt. Zij hebben veel klachten ondanks het gebruik van medicijnen. Vaak blijft naast de injectiekuur aanvullende behandeling met medicijnen nodig, maar minder dan vóór de injectiekuur.

Tijdens de behandeling

We beginnen met de injectiekuur in een periode waarin uw kind de minste klachten heeft of zelfs geen. Voor kinderen met hooikoorts is dat ruim voor het pollenseizoen, in september of oktober.

De injectiekuur bestaat uit 2 fasen:

Fase 1: de instelfase

In de instelfase krijgt uw kind iedere week, 1 of meerdere onderhuidse injecties. Deze injecties krijgt uw kind meestal in de bovenarm. De hoeveelheid injecties die uw kind krijgt is afhankelijk van het aantal te behandelen allergieën en de keuze van het opbouwschema. De hoeveelheid wordt in de instelfase wekelijks opgehoogd totdat de hoogste dosering is bereikt. Dit duurt 6 tot 15 weken.

Fase 2: de onderhoudsfase

Daarna gaat de injectiekuur over in de onderhoudsfase. Hierbij krijgt uw kind iedere maand een injectie, voor 3 tot 5 jaar.

Uw kind komt voor iedere injectie naar de afdeling Kinderdagbehandeling. Voordat uw kind de injectie krijgt, vraagt de verpleegkundige naar de algemene conditie en wordt de reactie op de vorige injectie besproken. Ook worden de prikplaats en zo nodig de longen gecontroleerd. Als uw kind ziek of grieperig is, kan de injectie niet worden gegeven. Geeft u ook veranderingen in medicijnen en recente of geplande vaccinaties aan ons door. De week vóór en na een vaccinatie mag uw kind geen injectie voor immunotherapie krijgen.

Door mogelijke allergische reacties moet uw kind nog 30 minuten op de afdeling blijven. De eerste uren na de injectie mag uw kind geen zware lichamelijke inspanning doen. Fietsen mag wel, maar een sporttraining raden we af.

Het effect

Vaak merkt uw kind in het eerste seizoen na de start van de immunotherapie al dat de klachten minder zijn. Soms ook niet. In het tweede en derde jaar zien we vaak nog een verdere verbetering. Er is vooraf geen zekerheid te geven over het uiteindelijke effect. Dat kan variëren van minder klachten bij dezelfde hoeveelheid medicijnen tot helemaal geen klachten zonder medicijnen.

Helaas zijn er ook kinderen bij wie immunotherapie helemaal niet helpt. We kunnen vooraf niet voorspellen bij wie dat zal zijn.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn zwelling, jeuk of roodheid op de plaats van de injectie. Dit is vaak goed te verhelpen met een zalf of anti-allergietablet (antihistaminicum). Als dit thuis voorkomt, meet dan de zwelling of roodheid op met een centimeter. Bespreek dit bij een volgend bezoek met de verpleegkundige.

In zeldzame gevallen treedt een ernstige reactie op met benauwdheid en/of bloeddrukdaling. Dit komt gelukkig zelden voor, maar het is wel een reden waarom uw kind na de injectie altijd minimaal 30 minuten moet blijven. Deze reactie treedt namelijk bijna altijd binnen dat half uur op.

Wanneer belt u het ziekenhuis?

Voelt uw kind zich niet goed na de injectie? Of krijgt uw kind allergische klachten, rode jeukende huid, snotterigheid, jeukende ogen en/of benauwdheid? Laat dit dan direct weten aan de arts of physician assistant. Uw kind krijgt dan snel medicijnen om de allergische reactie tegen te gaan. Het komt zelden voor dat er pas een paar uur na de injectie voor het eerst klachten ontstaan. We adviseren u dan meteen naar het ziekenhuis te bellen.

  • Overdag belt u naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.
  • In de avond en nacht belt u naar de Kinderafdeling, telefoonnummer: (073) 553 25 27. Zij verbinden u door met de dienstdoende kinderarts.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.