Headerafbeelding
Operatiedossier Operatiekamer 2
Behandeling

ACNES operatie

Bij ACNES is er een beknelde zenuw in de buikwand die zorgt voor pijn. Bij hevige pijn kan besloten worden om te opereren. Bij deze operatie zoekt de chirurg de beknelde zenuwtakjes op en knipt of brandt deze door. 

Lees meer

Soms is een tweede operatie nodig. Bijvoorbeeld als na de eerste operatie blijkt dat de pijn is verschoven naar de zijkant, terwijl die eerst net naast het midden van de buik zat. Dit komt soms voor. Een tweede operatie kan ook nodig zijn als dezelfde pijn na een aantal maanden terugkomt. Uit onderzoek blijkt dat dit gebeurt bij ongeveer 10 procent van de patiënten.

Bij een tweede operatie zoekt de chirurg de hoofdzenuwtak aan de achterkant van de rechte buikspier op en knipt of brandt deze door. Deze hoofdzenuwtak ligt ongeveer 2 centimeter dieper dan de zenuw met zijn takjes aan de voorkant van de rechte buikspier.
 
Soms ontstaat er na de eerste of tweede operatie een soortgelijke pijn op een andere plaats. We vermoeden dat deze pijn er altijd al is geweest, maar dat patiënten deze pijn niet eerder hebben gevoeld omdat zij meer pijn hadden op een andere plaats. Deze nieuwe pijn is niet altijd met een operatie op te lossen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code CHI-091b
Laatste revisie: 30 april 2020 - 15:47
Hoe verloopt de behandeling?

ACNES operatie

Wat zijn de risico's?

Zoals bij iedere operatie, kunnen er ook bij deze operatie complicaties optreden. Voorbeelden zijn een wondinfectie of nabloeding. Complicaties die juist bij deze operatie kunnen voorkomen zijn:

  • De eerste dagen tot 1 - 2 weken na de operatie hebben patiënten vaak wondpijn. Dit voelt anders dan de pijn die ze voor de operatie hadden, maar verergert ook bij bewegen en inspanning. Na enkele weken kunnen patiënten goed aangeven of de operatie geholpen heeft. De meeste patiënten geven achteraf aan dat ze bijna meteen van hun ACNES-pijn af waren.
  • Soms blijft er een soort bultje bij de operatiewond achter. Dit is een ophoping van oud bloed en vocht. Dit verdwijnt vanzelf.
  • Meestal is na de operatie het gevoel in uw huid niet weg. De huid voelt meestal juist weer ‘normaal’ aan. Dit komt doordat de boven- en onderliggende zenuwtakjes in de huid de functie van de doorgebrande of -geknipte zenuwtakjes hebben overgenomen.

Wat gebeurt er voor de behandeling?

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de Infobalie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, bovenaan de roltrap. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

U wordt voor deze operatie enkele uren opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom brengt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een bezoek aan het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Deze afdelingen bevinden zich alleen op onze locatie in ’s-Hertogenbosch. Het bezoek aan het CAP duurt maximaal 20 minuten. De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt ongeveer 1 uur. Let op! Het is belangrijk dat u naar de afspraak bij het CAP gaat; ook als u geen medicijnen gebruikt.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake.

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Uw lichaam heeft na de operatie tijd nodig om te herstellen. Daarom kunt u zich na de operatie moe voelen. Ook kan uw reactievermogen wat vertraagd zijn. De adviezen die we u meegeven helpen u om te herstellen. Ook heeft u hierdoor minder kans op eventuele problemen die kunnen ontstaan door de operatie (complicaties).

Na enkele weken heeft u een afspraak op de polikliniek voor controle.