Headerafbeelding
Operatiedossier Operatiekamer 2
Behandeling

ACNES operatie

Bij ACNES is er een beknelde zenuw in de buikwand die zorgt voor pijn. Bij hevige pijn kan besloten worden om te opereren. Bij deze operatie zoekt de chirurg de beknelde zenuwtakjes op en knipt of brandt deze door.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code CHI-091b
Laatste revisie: 17 mei 2024 - 11:42
Hoe verloopt de behandeling?

ACNES operatie

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatiefolder voorbereiding (dag)opname

Voor de opname krijgt u een folder met informatie over de (dag)opname. Deze informatie heeft u nodig om zich goed voor te bereiden. U krijgt de folder als digitale versie in uw MijnJBZ en als u wilt ook op papier. Lees deze informatie goed door!

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat uw maag voor de operatie leeg is. Dit noemen we nuchter. Dit voorkomt dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Als dit gebeurt, kan dat ernstige complicaties geven. 

Bent u niet nuchter? Dan kan de operatie niet door gaan.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
  • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
  • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
  • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

  • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Dit zijn algemene instructies voor het nuchter zijn. Het kan zijn dat u van de arts andere instructies krijgt. U ontvangt hierover bericht in uw MijnJBZ en eventueel op papier. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Waar meldt u zich?

Deze behandeling kan op de polikliniek worden gedaan of u wordt kort opgenomen. Uw arts bespreekt dit met u.

Als u wordt opgenomen meldt u zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Bij deze operatie zoekt de chirurg de beknelde zenuwtakjes op en knipt of brandt deze door.

Wat zijn de risico's?

Zoals bij iedere operatie, kunnen er ook bij deze operatie complicaties optreden. Voorbeelden zijn een wondinfectie of nabloeding. Complicaties die juist bij deze operatie kunnen voorkomen zijn:

  • De eerste dagen tot 1 tot 2 weken na de operatie hebben patiënten vaak wondpijn. Dit voelt anders dan de pijn die ze voor de operatie hadden, maar verergert ook bij bewegen en inspanning. Na enkele weken kunnen patiënten goed aangeven of de operatie geholpen heeft. De meeste patiënten geven achteraf aan dat ze bijna meteen van hun ACNES-pijn af waren.
  • Soms blijft er een soort bultje bij de operatiewond achter. Dit is een ophoping van oud bloed en vocht. Dit verdwijnt vanzelf.
  • Meestal is na de operatie het gevoel in uw huid niet weg. De huid voelt meestal juist weer ‘normaal’ aan. Dit komt doordat de boven- en onderliggende zenuwtakjes in de huid de functie van de doorgebrande of -geknipte zenuwtakjes hebben overgenomen.

Soms is een tweede operatie nodig. Bijvoorbeeld als na de eerste operatie blijkt dat de pijn is verschoven naar de zijkant, terwijl die eerst net naast het midden van de buik zat. Dit komt soms voor. Een tweede operatie kan ook nodig zijn als dezelfde pijn na een aantal maanden terugkomt. Uit onderzoek blijkt dat dit gebeurt bij ongeveer 10 procent van de patiënten.

Bij een tweede operatie zoekt de chirurg de hoofdzenuwtak aan de achterkant van de rechte buikspier op en knipt of brandt deze door. Deze hoofdzenuwtak ligt ongeveer 2 centimeter dieper dan de zenuw met zijn takjes aan de voorkant van de rechte buikspier. Soms ontstaat er na de eerste of tweede operatie een soortgelijke pijn op een andere plaats. We vermoeden dat deze pijn er altijd al is geweest, maar dat patiënten deze pijn niet eerder hebben gevoeld omdat zij meer pijn hadden op een andere plaats. Deze nieuwe pijn is niet altijd met een operatie op te lossen.

Uw lichaam heeft na de operatie tijd nodig om te herstellen. Daarom kunt u zich na de operatie moe voelen. Ook kan uw reactievermogen wat vertraagd zijn. De adviezen die we u meegeven helpen u om te herstellen. Ook heeft u hierdoor minder kans op eventuele problemen die kunnen ontstaan door de operatie (complicaties).

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie, dan kunnen wij u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 60 05. Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Na 6 weken heeft u een controle afspraak bij de chirurg op de polikliniek Chirurgie.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.