Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Afdeling

Spreekuur van het Downteam

Het spreekuur van het Downteam is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar met het Downsyndroom.

Kinderen met Downsyndroom kunnen last hebben van verschillende bijkomende medische problemen. Deze problemen kunnen hen in hun ontwikkeling en welzijn hinderen. Binnen het Downteam onderzoeken we deze problemen. Het team bestaat uit verschillende deskundigen met ruime ervaring op het gebied van Downsyndroom. Hierdoor zien we problemen op tijd en verhelpen we ze zo goed mogelijk. Is dit niet mogelijk, dan zoeken we naar speciale begeleiding van het team.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Aandoeningen
Bekijk aandoeningen

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
Profielfoto zorgverlener Jolanda van Esch
J.W.L.J. van Esch
Kinderverpleegkundige
Bekijk ons team

Meer informatie

Code KIN-072
Laatste revisie: 24 augustus 2021 - 16:56
Over dit spreekuur

Spreekuur van het Downteam

Het Downteam biedt u en uw kind de zorg die het beste past. Het Downteam begeleidt en behandelt kinderen met het syndroom van Down. Dit doen we zo veel mogelijk in overleg met behandelaren in de eerste lijn. Bijvoorbeeld uw eigen huisarts, kinderfysiotherapeut of logopedist.

We letten daarbij op:

  • De lichamelijke ontwikkeling van uw kind.
  • De geestelijke ontwikkeling van uw kind.
  • Mogelijke ziekten of problemen bij uw kind, bijvoorbeeld in het gezin of op school.

Wij staan stil bij wat het voor u en uw gezin betekent om een kind te hebben met het Downsyndroom.

Hoe gaan we te werk?

De secretaresse van het Downteam plant voor u de afspraak voor een ochtend in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit zal een keer per jaar zijn, zolang uw kind nog jonger is dan 11 jaar. Als uw kind ouder is, plannen we deze afspraken 1 keer per 2 jaar. U ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail of post. De afspraken die u met de verschillende zorgverleners in het ziekenhuis heeft, sluiten zo goed mogelijk op elkaar aan. Bij de uitnodiging ontvangt u een overzicht van tijden, de zorgverlener en afdeling waar u wordt verwacht.

Kinderarts

De kinderarts zorgt ervoor dat alles goed verloopt binnen het Downteam. De kinderarts houdt de algemene gezondheid van uw kind in de gaten. De arts zorgt ervoor dat de jaarlijkse bloedcontroles gebeuren en start de behandeling voor specifieke medische problemen. Heeft u uitgebreide medische vragen? Maakt u dan een extra afspraak op een ander moment. Dan kunnen we deze vragen uitgebreid met u bespreken.

Kinderverpleegkundige

De kinderverpleegkundige is de schakel tussen u en de zorgverleners die binnen en buiten het ziekenhuis betrokken zijn bij de zorg van uw kind. Voordat u naar de afspraak komt, heeft de verpleegkundige een telefonische afspraak met u. Zij neemt dan met u door wat er tijdens deze afspraak zeker besproken moet worden. Heeft u eerder vragen rondom de zorg over uw kind, dan kunt u een telefonische afspraak maken met de verpleegkundige. U belt dan met de polikliniek Kindergeneeskunde. De verpleegkundige bespreekt dan samen met u welke zorgverlener het beste uw vraag kan beantwoorden.

Kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut kijkt naar het bewegen van uw kind. De kinderfysiotherapeut geeft u advies over alles wat met bewegen te maken heeft, zoals sport, spel, school en zelfverzorging. Als er een aanpassing of extra begeleiding nodig is, maken we daarvoor een plan met u en uw kind.

Logopedist

De logopedist bespreekt met u op welke manieren uw kind communiceert en hoe de spraak-taalontwikkeling verloopt. Ze bekijkt de mondmotoriek en zij wil graag weten hoe het gaat met eten en drinken. Wanneer het nodig is, zal zij het eten en drinken observeren.

Diëtist

De diëtist geeft u advies als u vragen heeft over de voeding. De diëtist bekijkt hoeveel voeding uw kind nodig heeft. Dit is afhankelijk van de leeftijd en groei van uw kind.

Revalidatiearts

De revalidatiearts kijkt welke beperkingen uw kind heeft in het dagelijks leven. Met het inzetten van hulpmiddelen, aanpassingen en of andere begeleiding, kijkt de arts hoe uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

KNO-arts

De KNO-arts onderzoekt de oren en de bovenste luchtwegen op afwijkingen of infecties. Als het nodig is, krijgt uw kind een gehooronderzoek bij het Audiologisch Centrum Kentalis in het ziekenhuis.

Oogarts

De oogarts kijkt naar oogafwijkingen die vaak voorkomen. Zoals staar en afwijkingen aan het ooglid.

Orthoptist

De orthoptist kijkt naar de oogstand, oogbewegingen en hoe goed uw kind kan zien. De orthoptist onderzoekt of uw kind een bril nodig heeft en geeft u advies over het zien en kijken.

Medisch maatschappelijk werker

In een aantal gevallen heeft u de maatschappelijk werker al gesproken na de geboorte van uw kind.

De medisch maatschappelijk werker heeft met u een gesprek als uw kind de leeftijd heeft van 6 maanden en als uw kind 1 jaar is.

Tijdens deze gesprekken staan we stil bij hoe het is om een kind te hebben met het Downsyndroom. Wat betekent dit voor u als ouders en de andere kinderen in uw gezin? Daarnaast kijken we of u vragen heeft waarbij we u verder kunnen helpen. Als u wilt, kijken wij met u mee om u zo goed mogelijk door te sturen voor de juiste zorg en begeleiding.

Aan het einde van de ochtend hebben alle betrokken zorgverleners uw kind gezien. Zij bespreken de resultaten met elkaar en maken hier een verslag van.

U krijgt een nieuwe datum mee voor een telefonische afspraak met de kinderarts. De arts spreekt dan met u het bezoek aan de polikliniek met u door. Bespreekt met u de bloeduitslagen en geeft aan wat er in het verslag komt te staan. Dit verslag krijgt u ook toegestuurd. Als het nodig is, staan hierin adviezen voor verder onderzoek, begeleiding en/of behandeling. U kunt deze adviezen bespreken met de zorgverleners die bij de zorg van uw kind betrokken zijn. Het verslag sturen we ook naar uw huisarts en eventueel andere zorgverleners. We versturen van het verslag alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Voor volwassenen met het Syndroom van Down, heeft Cello de Downpoli 18+. Zij gaan voor volwassenzorg naar een AVG-arts (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten). De 18-plussers met het Down Syndroom kunnen terecht bij AVG-poli op locatie Boxtel. Daar is iedere woensdag spreekuur. U kunt bellen voor een afspraak naar: (073) 553 68 76. Zij zijn alleen op woensdag bereikbaar.