Aandoening

Zenuwletsel van de pols, hand of vingers

Zenuwletsel van de pols, hand of vingers wordt meestal veroorzaakt door een scherpe verwonding aan de buigzijde van de onderarm, de hand of de vingers.

De verwonding kan ontstaan door bijvoorbeeld een mes of glasscherf. Vaak wordt de nabijgelegen pees ook doorgesneden. Bij zenuwletsel heeft u geen gevoel meer in uw arm, hand of vingers vanaf de plek waar de zenuw is doorgesneden.

Laatste revisie: 30 juli 2019 - 16:31