Headerafbeelding
Binnentuin met groene bomen
Behandeling

Zenuwletseloperatie

Als er bij u een zenuw is doorgesneden van de pols, hand of vingers, opereren we u om de zenuwuiteinden te hechten.

De operatie gebeurt met behulp van een microscoop. We gebruiken zeer fijne hechtdraden (dunner dan een haar).

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Code PCH-726
Laatste revisie: 19 december 2023 - 13:57
Hoe verloopt de behandeling?

Zenuwletseloperatie

De zenuw moet bij voorkeur binnen 1 week worden gehecht. Het kan nodig zijn een zenuwtransplantaat te gebruiken. Het transplantaat kan een gevoelszenuw uit uw arm of been zijn. Ook kan gebruik worden gemaakt van een ader of kunststofbuisje.

Afhankelijk van het bijkomende letsel leggen we een drukverband of spalk aan. Via het Hand Pols Expertisecentrum gaat u beginnen met nabehandeling. 

Herstel van de zenuw

Het herstel van de zenuw is afhankelijk van uw leeftijd, de precieze plaats van het zenuwletsel, hoe lang de zenuw al doorsneden is en het soort letsel (scherpe doorsnijding of scheur- of pletletsel). Als u ouder bent dan 20 jaar, dan wordt uw herstel minder.

De zenuw herstelt zich onder gunstige omstandigheden met ongeveer 1 mm per dag. We kunnen dus uitrekenen hoe lang het zal duren voordat u volledige hersteld bent. Vaak is dit tussen 6 tot 12 maanden.

Adviezen voor thuis

  • Belangrijk is om de zenuwnaad de eerste 6 weken te beschermen. Plaatselijke druk op de zenuwnaad moet u de eerste 6 weken vermijden. Om dit te voorkomen draagt u een afneembare spalk.
  • U mag deze 6 weken niet sporten.

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, dan kunnen wij u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 60 15. Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts. Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Autorijden na een behandeling

Autorijden, maar ook het besturen van andere vervoersmiddelen mag alleen als u weer goed bent hersteld. Dit zegt de wet. Uw arts kan en mag niet beoordelen of u in staat bent om een auto te besturen. U moet dus zelf een inschatting maken of het veilig en verantwoord is om te rijden na een behandeling. Autorijden doet u altijd op eigen risico. Wij adviseren u om uw autoverzekeringspolis te bekijken omdat ook uw verzekeraar bepaalde eisen kan stellen aan het rijden na een behandeling.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de Plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen voor het gesprek op te schrijven. Polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15.