Aandoening

MDS (myelodysplasie)

MDS is een ziekte waarbij de aanmaak van bloedcellen is verstoord. Daardoor kunt u allerlei klachten krijgen. Voorbeelden hiervan zijn bloedarmoede, infecties en wondjes die sneller en langer bloeden.

Er bestaan verschillende typen MDS. Sommige van deze typen kunnen zich ontwikkelen tot acute myeloïde leukemie (AML), een ernstige vorm van bloedkanker.

Lees meer

Nazorg

De behandeling van MDS is in de meeste gevallen eigenlijk nooit echt afgerond. De ziekte is namelijk alleen te genezen met een allogene stamceltransplantatie, maar voor veel patiënten is dit een te zware behandeling.

Uw arts of verpleegkundig specialist bespreekt met u hoe vaak u voor controle naar het ziekenhuis moet komen. Dit is afhankelijk van het type MDS dat u heeft en de eventuele behandeling die u heeft gehad. Tijdens de controle bespreekt u met uw arts of verpleegkundig specialist hoe het gaat. Zij laten ook een bloedonderzoek uitvoeren.

Heeft u moeite om na de diagnose en/of tijdens/na de behandelingen de draad weer op te pakken? Dan is het mogelijk om een afspraak te maken bij de verpleegkundig specialist. Haar rol bestaat uit begeleiding, advisering en ondersteuning bij het leven met de ziekte en de gevolgen van de behandeling. Dit geldt voor u, maar ook voor uw partner.

Meer informatie

Code ONC-317
Laatste revisie: 6 maart 2023 - 17:14