Headerafbeelding
Binnentuin met groene bomen
Behandeling

Groeifactoren bij MDS (myelodysplasie)

Groeifactoren zijn medicijnen die de aanmaak van gezonde witte en/of rode bloedcellen stimuleren.

Patiënten met bepaalde typen MDS, zoals RA of RARS kunnen behandeld worden met groeifactoren.

Een voorbeeld van een medicijn dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert, is Erytropoëtine (ook wel bekend als EPO of G-CSF). Het medicijn EPO/G-CSF stimuleert de aanmaak van witte bloedcellen.

Groeifactoren hebben een aantal nadelen. Zo zijn ze duur en moeten ze per injectie worden toegediend. Bovendien is het zo dat zodra u stopt met de injecties, het aantal rode en witte bloedcellen snel weer terugloopt. Groeifactoren bieden dus geen blijvende oplossing.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de Verpleegkundig Specialisten Hematologie, telefoonnummer (073) 553 82 25. U kunt hen op werkdagen bereiken tussen 09.00 en 10.30 uur.

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code ONC-011
Laatste revisie: 22 augustus 2023 - 09:25

Groeifactoren bij MDS (myelodysplasie)