Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Behandeling

Mepolizumab (Nucala®) bij ernstige astma

Voor de behandeling van ernstig astma kan de longarts het middel mepolizumab voorschrijven.

Mepolizumab (Nucala®) is een medicijn voor mensen met ernstig eosinofiel astma. Eosinofielen zijn ontstekingscellen die te maken hebben met het immuunsysteem en luchtweginfecties kunnen veroorzaken. Hierdoor kan de kans op een ernstige astma-aanval toenemen.

Mepolizumab is een aanvullende behandeling naast uw huidige astmamedicijnen. Het vermindert ontstekingen en astma-aanvallen. U krijgt het medicijn in het ziekenhuis via injecties.

Na een aantal maanden kunt u mepolizumab thuis zelf toedienen, of een familielid/bekende kan dit doen. Die heeft hiervoor dan een training gehad van de longverpleegkundige. U krijgt de injectie elke 4 weken.

Meestal merkt u binnen 3 of 4 maanden dat de aanvallen van astma minder worden.

Bestellen van mepolizumap

Hoe bestelt u mepolizumab?

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Code LON-402
Laatste revisie: 23 oktober 2023 - 15:03
Bestellen van mepolizumap

Mepolizumab (Nucala®) bij ernstige astma

Als u de behandeling thuis gaat voortzetten, levert de apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis u de injecties.

U bestelt de injecties door een e-mail te sturen naar de apotheek. Het mailadres is: info@jeroenboschapotheek.nl. Dit doet u minstens 3 werkdagen voor u de injecties nodig heeft. U mag voor maximaal 3 maanden ineens bestellen.

In het e-mailbericht zet u de volgende gegevens:

 • uw naam
 • uw geboortedatum
 • de naam van het geneesmiddel
 • hoe vaak u het gebruikt en hoeveel injecties per keer
 • de hoeveelheid die u zou willen ophalen

Herhaalrecept

Het recept is voor 6 maanden. Hierna moet u contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde voor een herhaalrecept. Dit mag telefonisch of via een e-consult in uw MijnJBZ.

U ontvangt een sms of e-mailbericht van de apotheek als het middel voor u besteld wordt. Zodra de bestelling voor u klaar staat, ontvangt u opnieuw een bericht. U haalt het middel op bij de apotheek, bij de ingang van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

U kunt ook gebruik maken van een gekoelde kluis in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (medicijn afhaalservice). U kunt dan zelf, zonder wachttijd, de bestelling ophalen. Heeft u bericht gekregen dat uw medicijnen klaarliggen, haal uw medicijnen dan binnen 3 werkdagen op. Er is maar een beperkte ruimte in de kluis.

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Dan haalt u dan de bestelling na de afspraak op. Het kan namelijk zijn dat de zorgverlener tijdens de afspraak iets verandert aan uw medicijngebruik. De apotheek neemt geen medicijnen terug die al aan u verstrekt zijn.

Geef het door aan de apotheek als:

 • het gebruik van uw medicijnen verandert;
 • u stopt met het mepolizumab;
 • u de bestelling niet of veel later ophaalt.

Neem direct contact op als u:

 • (mogelijk) zwanger bent, ook bij kinderwens;
 • een allergische reactie heeft, zoals galbulten, jeuk, zwelling, piepende ademhaling of u zich niet goed voelt na het krijgen van de injectie;
 • koorts heeft, temperatuur boven de 38.5 °C.

Twijfelt u of u voelt zich onzeker over bepaalde klachten die u heeft? Neem dan ook contact op. Maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren kunt u een belafspraak maken met de longverpleegkundige via telefoonnummer (073) 553 24 63.