Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Sluiten van het gaatje in het trommelvlies (tympanoplastiek)

Een tympanoplastiek is een operatie waarbij de KNO-arts het gaatje in het trommelvlies dichtmaakt.

Hiervoor wordt een stukje kraakbeen en/of kraakbeenvlies van de gehoorgang of oorschelp gebruikt. Maar vaker nog wordt het gaatje dichtgemaakt met vlies van een nabijgelegen spier. Dit wordt dan onder het gaatje gelegd. 

Lees meer

Wanneer het nodig is, worden ook de gehoorbeentjes hersteld. De gehoorbeentjes zijn 3 zeer kleine botjes: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Deze 3 botjes zijn samen met het trommelvlies heel belangrijk bij het waarnemen van geluid. Na een oorontsteking kunnen het trommelvlies en de gehoorbeentjes beschadigd raken, waardoor u slechter hoort. Met behulp van een tympanoplastiek wordt deze beschadiging hersteld, waardoor het gehoor meestal beter wordt.

Dwarsdoorsnede van het binnenoor

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code KNO-050b
Laatste revisie: 13 september 2021 - 14:39
Hoe verloopt de behandeling?

Sluiten van het gaatje in het trommelvlies (tympanoplastiek)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Opname ziekenhuis

Tenzij anders met u is afgesproken, blijft u na deze operatie één nacht in het ziekenhuis.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de behandeling

De KNO-arts kan de operatie doen via uw gehoorgang (inwendig) of door een kleine snede aan de achterkant van uw oor (uitwendig). Deze snede wordt na de operatie met hechtingen dichtgemaakt. Voor het herstellen van de keten van gehoorbeentjes kan de arts gebruik maken van kunststof gehoorbeentjes of in sommige gevallen van donormateriaal van uzelf. Na de operatie krijgt u een oortampon in de gehoorgang en een verband om uw oor. 

Om ervoor te zorgen dat de oortampon niet aan het trommelvlies plakt, plaatst de arts eventueel siliconen plaatjes tussen het trommelvlies en de oortampon. De siliconen plaatjes zijn flexibele strookjes van drie millimeter lang. Na een week verwijdert de arts de siliconen plaatjes weer.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Na de behandeling

Vlak na de operatie heeft u weinig pijnklachten. Pijnklachten die u heeft, kunnen we goed behandelen met pijnstillers. Na de operatie kan er nog een aantal dagen (bloederig) vocht uit het oor komen. De KNO-arts kan besluiten dit te behandelen met oordruppels of een antibioticakuur.

Wat zijn de risico's?

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze zeer weinig voor.

Daarnaast is er een meer specifieke complicatie mogelijk. Heel zelden treedt er aan de geopereerde zijde een beschadiging op van de smaakzenuw. Dit leidt meestal tot een (tijdelijke) verandering van de smaak.

Wanneer mag u naar huis?

Heeft u na de operatie geen hoofdverband, dan kunt u mogelijk dezelfde dag naar huis. Heeft u wel een hoofdverband, dan blijft u een nacht in het ziekenhuis. We raden u aan om de eerste 24 uur na de operatie niet alleen thuis te zijn.

Uw oor heeft tijd nodig om te genezen. Vanwege de eventuele narcose kunt u zich de eerste dagen moe voelen en minder eetlust hebben. Ook uw reactievermogen kan wat vertraagd zijn. Voor de pijn mag u 4x per dag 2 tabletten paracetamol 500 mg gebruiken. Wanneer de KNO-arts het nodig vindt, krijgt u een recept mee voor aanvullende pijnstilling.

  Adviezen voor thuis

  Onderstaande adviezen zijn goed voor de genezing en verminderen de kans op complicaties:

  • Om druk te voorkomen, mag u na de operatie een week niet tillen, persen en uw neus snuiten.
  • Probeer niet te hoesten, niet te bukken en geen onverwachte bewegingen te maken met uw hoofd.

  Douchen

  • Wees voorzichtig met douchen! Er mag geen water in het geopereerde oor komen.
  • U mag uw haren wassen als de oortampon is verwijderd. Gebruik dan nog wel een oordop of een bekertje over het oor. Vraag dan iemand om te helpen.

  Sporten en bewegen

  • De eerste 3 weken doet u het rustig aan; wel bewegen, niet sporten.
  • U mag 4 tot 6 weken niet zwemmen.

  Vliegen

  • U mag 4 tot 6 weken niet vliegen.

  Werken

  • Wij adviseren u niet te werken tot aan uw eerste controleafspraak. 

  Wat doet u bij problemen thuis?

  Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

  Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

  Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

  Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

  Na één week komt u op controle op de polikliniek. Dan worden de hechtingen en de oortampon verwijderd. Daarna wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. U blijft onder controle bij de KNO-arts. 

  Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.