Headerafbeelding
Patiënt krijgt onderzoek: bronchoscopie
Onderzoek

Onderzoek van de luchtwegen met echo (ebus-bronchoscopie)

Bij een ebus-bronchoscopie maakt de longarts een echografie van uw luchtwegen.

Dit gebeurt met een bronchoscoop: een dun, buigzaam slangetje waar een echokop op zit. De arts brengt de bronchoscoop via uw mond en uw keel in uw luchtwegen. Hiermee kan de arts door de wand van de luchtwegen kijken naar de lymfeklieren die tussen de longen zitten of mogelijk afwijkend weefsel. Zo nodig haalt de arts wat weefsel (punctie in de klier) weg uit de klieren voor onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code LON-086
Laatste revisie: 11 december 2023 - 12:04
Hoe verloopt het onderzoek?

Onderzoek van de luchtwegen met echo (ebus-bronchoscopie)

Geef bijzonderheden tijdig door

Het is belangrijk dat u bepaalde bijzonderheden van te voren doorgeeft aan uw arts. Vertel uw arts als u:

 • Zwanger bent.
 • Allergisch bent voor medicijnen of verdoving.
 • Bloedverdunnende medicijnen gebruikt.
 • Diabetes mellitus heeft (suikerziekte). De secretaresse heeft een folder voor u over de speciale maatregelen die u moet nemen ter voorbereiding op het onderzoek, 'Diabetes en nuchter zijn voor onderzoek.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Nuchter zijn

Voor het onderzoek of behandeling mag u vanaf een bepaald tijdstip niets meer eten en drinken.

Het is heel belangrijk dat u zich houdt aan de instructies van de behandelend specialist en aan de volgende regels:

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen kauwgom of snoepjes).
 • U mag nog wel drinken: water.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

U mag niets meer eten en drinken (ook geen kauwgom of snoepjes).

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners, zoals Fenprocoumon (Marcoumar®) of Acenocoumarol(Sintrommitis®)? Dan heeft u meer kans op een bloeding. In overleg met de trombosedienst moet u met deze medicijnen stoppen. Voor het onderzoek prikken we nog bloed om de stollingswaarde te bepalen.

Als u Plavix® gebruikt dan moet u hiermee 1 week van tevoren stoppen, in overleg met uw behandelend longarts.

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt of dat u een COVID-19-besmetting heeft. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie of het virus zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Voor het onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. Meestal is het een dagopname en mag u dezelfde dag weer naar huis. Soms moet u langer blijven. Dit hangt af van de reden waarvoor u het onderzoek krijgt. Het onderzoek gebeurt op de Longbehandelkamer.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor het onderzoek

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de longbehandelkamer. Als u een gebitsprothese heeft, moet u deze voor het onderzoek uitdoen. Daarna verdoven we uw keel met een spray.

Verdoven van de keel

De verpleegkundige verdooft uw keel met een verdovingsspray. Dit is nodig om de kokhalsreflex weg te nemen. De verdovingsspray heeft een bittere smaak en geeft u een gevoelloze keel. Het slikken gaat nu moeilijker.

Verdoven met keelspray

Na de verdovingsspray druppelt de arts ook een verdovingsvloeistof op de stembanden. Dit kan een hoestprikkel veroorzaken, die na korte tijd weer verdwijnt.

Druppelen van verdovingsvloeistof in de luchtwegen

Tijdens het onderzoek

Tijdens de Ebus bronchoscopie ligt u op een brancard/onderzoeksbed. De longarts en de verpleegkundige leggen u precies uit wat er gaat gebeuren.

 • U krijgt een plastic ring tussen uw tanden. Dit is bedoeld om de kwetsbare echo-endoscoop te beschermen.
 • Tijdens het onderzoek houden we het zuurstofgehalte in het bloed en uw hartritme in de gaten. Dit gebeurt via een knijpertje aan de vinger en elektrodes op de borst. Via uw neus krijgt u extra zuurstof binnen. U kunt tijdens het onderzoek gewoon ademhalen. Als het nodig is kan de longarts via de bronchoscoop slijm wegzuigen.
saturatie-hartslagmeter op vinger
 • De longarts brengt voorzichtig de EBUS-bronchoscoop via uw mond en keel in uw luchtwegen. Op het uiteinde van de EBUS-bronchoscoop zit een echokop. Daarmee kan de longarts door de wand van de luchtwegen kijken.
Inbrengen bronchoscoop
 • Met dit beeld kan de longarts goed zien waar de klieren zitten en kan hij mogelijk afwijkend weefsel weghalen. Dat wordt in het laboratorium onderzocht. Het aanprikken van de klier doet geen pijn.

Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten. Het kan zijn dat een andere longarts als die u normaal heeft het onderzoek uitvoert.

 • De verpleegkundige komt u na het onderzoek ophalen en brengt u terug naar de afdeling Dagbehandeling.
 • Na ongeveer 1 uur is de keelverdoving uitgewerkt. Pas dan mag u uw eventuele gebitsprothese in doen en weer eten en drinken.
 • Als er stukjes weefsel weggenomen zijn, kan het gebeuren dat u wat bloed ophoest. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf binnen 1 of 2 dagen.

De dag van het onderzoek doet u het nog rustig aan. U kunt de volgende dag weer uw dagelijkse activiteiten weer doen.

Wat moet u doen bij problemen thuis?

Heeft u vóór uw controleafspraak problemen die te maken hebben met het onderzoek, zoals ernstige benauwdheid, hoge koorts, veel bloed ophoesten en pijn bij ademhaling, dan belt u het ziekenhuis.

 • Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Longgeneeskunde, dan kunnen we u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 24 63.
 • Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

De uitslag van het weefselonderzoek is niet meteen bekend. U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts bij uw volgende afspraak op de polikliniek.

Heeft u na het lezen van deze informatie of na het onderzoek nog vragen? Dan kunt u bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.