Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Onderzoek

Onderzoek naar de werking van de blaas en sluitspier blaas (urodynamisch onderzoek)

Met een urodynamisch onderzoek kan de uroloog onderzoeken wat de oorzaak is van plasklachten zoals moeilijk kunnen plassen (obstructie) of ongewild urineverlies (incontinentie). 

Met dit onderzoek wordt bekeken hoe goed uw blaas - en de sluitspier van de blaas - werken. Het is een inwendig onderzoek. Er worden dunne slangetjes in de plasbuis en de endeldarm gebracht. Met deze slangetjes kan de blaasinhoud, de blaasdruk, de afsluiting van de blaas, het eventuele urineverlies, de uitstroomsnelheid van de urine en de spanning in de bekkenbodemspieren worden gemeten. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ

Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Betrokken afdelingen

Code URO-053
Laatste revisie: 22 november 2023 - 16:10
Hoe verloopt het onderzoek?

Onderzoek naar de werking van de blaas en sluitspier blaas (urodynamisch onderzoek)

Plaslijsten

U heeft van de polikliniek Urologie plaslijsten (mictielijsten) mee naar huis gekregen. Deze vult u 2 keer 24 uur in op willekeurige dagen. U neemt deze ingevuld mee terug als u voor het urodynamisch onderzoek komt.

Volle blaas

Op de afgesproken tijd komt u met een volle blaas naar de JBZ Dichtbij locatie Boxtel. Dit betekent dat u de anderhalf uur voor het onderzoek de urine moet ophouden. 

Stoppen met medicijnen

Als u Oxybutynine (Dridase), Fesoterodine (Toviaz), Solifenacine (Vesicare), Darifenacine (Emselex), Tolterodine (Detrusitol), Mirabegon (Betmiga) gebruikt moet u hier één week voor het onderzoek mee stoppen. 

Wie voert het onderzoek uit?

Het onderzoek wordt altijd uitgevoerd door een verpleegkundig specialist of doktersassistente en vindt plaats op de JBZ Dichtbij locatie Boxtel.

Waar meldt u zich?

Meldt u zich ruim op tijd bij de polikliniek Urologie, op de locatie die op de afspraakbevestiging staat. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, wordt u opgehaald of opgeroepen.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Eerst plast u uit op een speciaal toilet, waarbij de kracht van de urinestraal gemeten wordt. Daarna gaat u zitten op een speciale onderzoekstoel, met opgetrokken, gespreide benen. De penis of schede wordt schoongemaakt met een desinfecterende vloeistof.

De verpleegkundig specialist/doktersassistent brengt dan een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in de blaas om de blaas leeg te maken. Daarna wordt deze katheter verwijderd. Vervolgens wordt de onderzoekskatheter ingebracht. Deze blijft gedurende het onderzoek in de blaas zitten. De laatste katheter wordt via de anus in de endeldarm aangebracht. Hiermee kan de druk van de blaas vergeleken worden met de druk in de buik.

blaasonderzoek bij vrouw
blaasonderzoek bij man

Het inbrengen van de slangetjes is niet pijnlijk, maar kan wel een onaangenaam gevoel geven. De slangetjes worden op de huid vastgeplakt met behulp van pleisters, zodat ze op hun plaats blijven. Op de billen rondom de anus worden enkele elektrodenplakkers bevestigd, waarmee de activiteit van de bekkenbodemspieren gemeten wordt.

Via het slangetje in de blaas wordt de blaas gevuld met steriel water. Een computer meet tijdens het vullen de druk van de blaas en de druk in de buik. Zodrá u aandrang voelt om te plassen moet u dit zeggen. De verpleegkundig specialist/doktersassistente zal u een paar keer vragen om te hoesten of te persen. Dit is vooral van belang bij patiënten met ongewild urineverlies.

De blaas wordt verder gevuld totdat u aangeeft dat u sterke drang tot plassen heeft en de plas niet meer op kunt houden. Dan wordt het vullen gestopt.

Hierna plast u de blaas leeg langs het slangetje in de blaas. De slangetjes en plakkers worden verwijderd en het onderzoek is afgelopen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer een uur. 

Naar huis

Na het onderzoek kunt u direct naar huis. Zelf autorijden of gebruik maken van het openbaar vervoer is geen probleem. 

U kunt last hebben van de volgende klachten

  • U kunt na het onderzoek last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het plassen.
  • Ook kunt u meer aandrang voelen om te plassen. Dit komt doordat de plasbuis geïrriteerd is door de slangetjes.
  • Er kan ook wat bloed uit de plasbuis komen.
  • Soms blijven deze klachten nog een paar dagen aanwezig. Dit is niet verontrustend.

Het is goed om na het onderzoek extra te drinken.

Van wie krijgt u de uitslag?

Uw zorgverlener bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Hiervoor wordt een aparte afspraak gemaakt.

Wanneer neemt u contact op?

Neem contact op met de polikliniek Urologie als u klachten blijft houden zoals: pijn, koorts en/of moeizamer plassen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie, telefoonnummer (073) 553 60 10.

Aan het begin van het onderzoek zal de verpleegkundig specialist/doktersassistente u vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft kunt u deze dan stellen.